ĐOẠN TRƯỜNG DÂN THANH

(Truyện Kiều CS)

Lê Bá Vận

 

“Trăm năm trong cơi người ta,

Chủ dân chủ đảng? khéo là gạt (chửi?) nhau.

Trải qua một cuộc bể dâu,

Thấy điều mất nước mà đau đớn ḷng.

 

Lạ ǵ ‘Hiến Pháp Tự Phong’,

Gịi xanh quen vói máu hồng nhoi lên.

Cẩu thư lần giở trước đèn,

Nợ Tàu lạy lục ô truyền sử xanh.

Rằng năm Cọng trị quang minh,

Bốn phương tham nhũng, hai kinh tham tàn”.

 

                      *

Có nhà thế hệ quê hương,

Giă từ vô cảm phi thường tận trung.

Một hai đôi trẻ có ḷng,

Vốn ṇi Việt tộc, nối ḍng quốc gia,

Đau đớn thay phận nước nhà!

Bạn Tàu giậm đạp cúi mà nín thinh.

Nay dâng đảo, mai dâng thành,

Mỗi ngày một bẽ, mười phân Vẹm mười.

 

 

Uyên xem trang trọng khác vời,

Khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang,

Hoa cười ngọc thốt đoan trang,

Mây thua nước tóc tuyết nhường màu da.

Ngày càng sắc sảo mặn mà,

Lo non lo nước, thành ra phạm đồ.

 

Dân đừng lo! để Đảng lo!,

Bạn ngon miệng chén có ḅ đi đâu?

 

Làm cho nh́n chẳng được nhau,

Làm cho đầy đọa cất đầu chẳng lên!

Xử cho trông thấy nhăn tiền,

Cho người nghịch hội đối thuyền châu sa.

 

Lạ ǵ tham nhũng Đảng ta,

Xử cho khốc hại chẳng qua chữ tiền.

Có tiền th́ giữ được quyền,

“Công an c̣n Đảng c̣n miềng”, cẩu nô!

......................................................

Ngẫm xem muôn sự tại Hồ.

Hồ kia rước giặc tội đồ ngàn thu.

Có Hồ mà cậy chi Hồ,

Chữ Hồ liền với Cọng Nô một vần.

Đă mang rước Vẹm vào thân,

Cũng đừng trách Bác Đảng gần Trời xa.

 

Có Hồ mà cũng có ta,

Chữ Dân kia mới bằng ba chữ Hồ.

Lời quê chép nhặt xô bồ,

Mua vui cũng được hởi hồ trống canh./.

 

 

Cảm vịnh: Đoạn Trường Dân Thanh.

 

1-Vịnh Đảng:

“Đảng ta chính nghĩa tự phong,

Công an dưới trướng vốn ḍng kiện nhi.

Nhưng sao cai trị lạ kỳ:

Đứa th́ vả miệng, đứa th́ bẻ răng.

 

Trong ngoài kín mít như bưng,

Nào ai c̣n dám nói năng một lời.

Tha hồ tham nhũng tơi bời!

Một nghề tinh xảo một đời (thời?) thân vinh”.

 

(Chữ Hán: Nhất nghệ tinh nhất thân vinh)

 

2-Vịnh Dân:

“Dân ta phận bạc Kiều nhi,

Thanh lâu hai lượt, thanh y hai lần.

Khởi đầu tên Mă Giám Sinh,

Tiếp theo Bạc Hạnh: Chí Minh họ Hồ.

 

Mệnh cung đang mắc nạn to,

Một năm nữa mới ‘tự do’ ló dần,

Thôi đành nhắm mắt đưa chân,

Thử xem Hồ Bạc Hạnh vần đến đâu!

 ...............................................

(“Đoạn trường xóa sổ thương đau,

 Duyên xưa tṛn trặn, phúc sâu dồi dào”).

                                           

(Phỏng ‘Đoạn Trường Tân Thanh’, Nguyễn Du)

LBV sao lục.

 

                  

                       * **

 

 

Các bạn thân mến, đồng bào của tôi.

 

Các bạn có thấy không? CSVN qua Ṭa Án Xử Dân tại Long An trong tháng 5. 2013 đă tuyên án rất nặng tù giam trên dưới 10 năm các cậu trai, cô gái đă thể hiện ḷng yêu nước bồng bột đậm đà. Nhân dân ai cũng thấy tổ quốc chúng ta luôn rất cần những con dân trẻ tuổi dũng cảm như thế để giữ nước, tất nhiên để cả CSVN được sống c̣n đến ngày nay.

 

CSVN càng kết tội nặng người dân yêu nước càng phô bày bộ mặt thật, quỉ sứ tàn ác của chúng.

 

Các bạn có thấy rơ là rất trung thực những ǵ tôi phê phán chế độ CSVN do tham nhũng, nhiên hậu phạm mọi tính xấu và tội ác: độc đoán, khoác lác, tàn ác, hèn mạt, gian trá... ngay cả bán nước để bảo vệ lợi nhuận tham nhũng kết sù không?

Lợi nhuận tham nhũng càng cao CSVN càng xuống tay tàn nhẫn, sự đàn áp để bịt miệng càng triệt để và những bản án tù đưa ra càng khốc liệt.

 

“Tiền là tiên là Phật”, CSVN gài và duy tŕ Điều 4 trong Hiến Pháp: Đảng Lănh Đạo..., nói đi nói lại cũng chỉ để toàn quyền khai thác lợi nhuận tham nhũng béo bở mà thôi.

Thảo nào chúng khẳng định “bỏ HP Điều 4 là tự sát”.

Thông cảm! tham nhũng đă trở thành một bệnh ghiền nặng chẳng khác nghiện ma túy, thinh không bỏ ngang sẽ gây các phản ứng bệnh gây chết. Con bệnh “ăn quen nhịn không quen”, cũng khó dùng chế độ ăn kiêng, cai dần.

 

CSVN hoa ngôn tuyệt đại đa số nhân dân VN đ̣i hỏi?? chúng giữ Điều 4 trong dự thảo Hiến Pháp. Nhân dân Việt Nam đâu phải là một dân tộc “chó đ̣i xích, chim đ̣i lồng như chúng cố t́nh rèn luyện cho bằng được!!

 

Cha lú có chú khôn”, dù CSVN quản giáo phải ngu hèn, nhân dân VN đâu ươn hèn và ngu muội đến mức độ là một dân tộc chỉ biết cúi đầu, tha hồ CS giành lếu láo phát biểu dùm, rằng chúng được thiết tha yêu cầu giữ lại HP Điều 4, ở lại để tiếp tục được vỗ béocưa thông đục suốt” hưởng lợi nhuận tham nhũng khổng lồ đời đời con cháu!! 

 

Các bạn có nhất trí không?

Nếu có th́ chế độ CSVN phải được dẹp bỏ.

 

Việt chi sơ, tính bổn thiện” Con dân VN ai cũng vậy,

   “Nhiễm Mác Lê, tập tương viễn”. Đó là trường hợp CSVN.

Cho hay Mác Lê tà kinh giúp CSVN làm minh chủ vơ lâm, muôn năm trừng trị, đồng thời đánh mất tính người của chúng, biến đổi chúng thành những ngạ quỉ nha trảo của chúa quỉ Ba Đ́nh HCM.

 

 Lê Bá Vận.

(Trích từ Những con ṇng nọc Thạch Phá Thiên ph4)

 

Mục Lục 99 Độ                             Trang Nhà YKHHN