CHUYỆN NHỮNG CON N̉NG NỌC BẤT KHUẤT

(Chuyện Cả Nước Con Nhà Họ Loan)

 

Lê Bá Vận


C:\Documents and Settings\Brian Le\My Documents\hinh LBV\hinhLBV5.jpg      “Vũ trượng hoang viên.

Mác Lê Ma Công,

Đại loạn thiên hạ,

   Mạc cảm bất ṭng?”

 

(Phá Thiên Bất Khuất, Thùy dữ tranh phong?)

                            

 

        LBV1960      

 

Trong lịch sử 4000 năm nhân dân ta bị các thế lực và chủ thuyết ngoại lai đô hộ 3 lần. Chúng ta giành lại được quyền tự chủ  hoặc đ̣i lại được quyền làm người mỗi khi nắm bắt được thời cơ:

1) thời Bắc thuộcThời cơ đến khi nhà Đường bên Tàu suy yếu.

2) thời Pháp thuộc. Thời cơ đến khi Pháp bị Nhật đảo chánh.

3) thời Cọng thuộc. Thời cơ đến khi CSVN đánh mất độc quyền phát ngôn.

          (độc quyền này là phần hồn, là sự sống c̣n của CS)

 

Thật vậy bấy nay vũ khí giúp CS “ngựa đua một ḿnh, đấu với nhân dân, trăm trận trăm thắng” ấy là “đánh vơ mồm” giữ độc quyền nói. CS “múa gậy vườn hoang” tha hồ bịa đặt khoác lác:

Độc đảng mà tự xưng dân chủ.

Tàn ác mà tự xưng nhân đạo.

Tham nhũng mà tự xưng trong sạch.

Ngu dốt mà tự xưng đỉnh cao trí tuệ.

Hèn hạ mà tự xưng lương tâm nhân loại.

Lưu manh mà tự xưng đạo đức v.v... dựa cột mà nghe, cấm phản biện

 

Công việc đầu tiên của CS sau khi cướp chính quyền là thiết lập độc quyền phát ngôn nhằm thao tác thông tin. Đây là vấn đề sinh tử của chế độ. Những ǵ về sau ví dụ Hiến Pháp điều 4, Đảng cử dân bầu ... đều là con đẻ của độc quyền phát ngôn.

Nhờ nắm giữ độc quyền nói CS che h́nh dấu tướng “kẻ thù nào cũng đánh thắng, khó khăn nào cũng vượt qua (HCM)”, thua cũng gọi là thắng, thất bại cũng gọi thành công, kể lể công lao, tự xưng thần thánh, cha già dân tộc, chỉ “hươu nói ngựa” ai biết đâu mà căi và ai cho căi?

Dân bị hàm oan ư? Liều mạng kêu ca là phản động, cấu kết thế lực thù địch, chống đối thành quả cách mạng, xuyên tạc đường lối chính sách Đảng, Nhà nước, làm xấu h́nh ảnh tổ quốc... “Cha mẹ nói oan quan nói ép” dưới chế độ CS XHCN đảng lănh đạo anh minh sáng suốt làm ǵ có chuyện hàm oan để giải oan!!

 

Nắm giữ độc quyền nói là mấu chốt của độc tôn độc tài.

Tại Liên Hiệp Quốc 98% quốc gia trên thế giới tuân thủ dân chủ nhân quyền. Thực tiễn cho thấy đảng CS Mác Lê luôn có mặt trong nước, nhưng lép vế v́ phải chia sẻ quyền nói.

Rút kinh nghiệm bài học đau thương trên, tại CHXHCN Việt Nam CS “tiên hạ thủ vi cường” tịch thu tiếng nói của dân. Muốn đánh CS, dân phải kiên tŕ đ̣i lại.

 

Và hiện tại thời cơ đă đến. Nhân dân ư thức được quyền làm người, quyền làm chủ đất nước đang dần dà đ̣i lại được tiếng nói của ḿnh. Khúc ngoặt lịch sử là từ đầu năm 2013 châm ng̣i với dự thảo sửa đổi Hiến Pháp CS.

Trí giả thiên lự tất hữu nhất thất”, bậc trí giả nghĩ ngàn điều cũng có một điều sai, huống chi CS ḷng tham làm mờ mắt. CSVN khi xây dựng chuyên chế đă hạch toán kỹ dựa trên lư luận độc quyền phát ngôn không thể phá vỡ sẽ bảo vệ chế độ CS độc đảng đời đời. Bấy lâu là thế.

CSVN nằm mơ cũng chẳng ngờ thế giới đổi thay nhanh chóng, đang tiến vào thời đại toàn cầu hóa, bùng nổ thông tin, vô h́nh vô sắc với những internet, facebook, blogs...vô hiệu hóa mọi giấc mộng độc quyền phát ngôn.

ĐCS sau một thời gian ngự trị đă t́m thấy khắc tinh. Không gian blog là đối thủ của chúng.

 

              Bloggers bất xuất Thùy dữ tranh phong?

 

CS đang đối phó với một xã hội thông tin ngày càng rộng mở và khán giả muốn t́m những tường thuật khít khao với sự thật hay những phân tích sâu xa về chính trị, kinh tế th́ cứ nhấn chuột "xề" qua báo lề dân là được giải thích, phản bác rơ ràng. Báo chí lề đảng đă bị á khẩu.

 

Mới năm nào, những người đấu tranh c̣n rời rạc, manh mún nhưng hiện nay họ đă đoàn kết. Sự gắn bó đă trở thành những cam kết bởi những kiến nghị 72, bản góp ư kiến cùa hội Đồng Giám Mục, của Phật Giáo, Ḥa Hảo, Lời Tuyên bố công dân tự do….liên quan đến dự thảo sửa đổi Hiến Pháp.

Sự biến chuyển thật nhanh chóng. Chỉ trong ṿng ít tháng kể từ đầu năm 2013 gió bỗng đổi chiều. Những ngôn từ đ̣i hỏi tự do dân chủ nhân quyền đa nguyên đa đảng húy kỵ (taboo) trong 2/3 thế kỷ và là nguyên nhân của những bản án tù đại h́nh nay ở trên môi mọi người mà chưa có nguy cơ bị bắt giam.

Thậm chí các đề tài xóa bỏ Hiến Pháp Điều 4, băi bỏ quốc hiệu CHXHCN, công tội và số phận đảng CSVN được bàn luận công khai mà CS lần này cũng đành trơ mắt ếch ngó v́ có quá nhiều người nói và người ta biết cách phản biện. Báo chí lề trái, nhất là Dân Làm Báo và Dân Luận đă cổ vũ rất tốt cho chiến lược vừa du kích vừa trực chiến này thời gian qua bằng những bài viết sắc xảo và thuyết phục. Mọi người đang dần nhận ra một chiến lược đúng đắn.

 

Chủ nghĩa Mác Lê CS bấy nay vô địch “múa gậy vườn hoang, đại náo thiên hạ” nay phải đau khổ chia sẻ diễn đàn với nhân dân, đặc biệt với lũ ṇng nọc Bất Khuất tinh khôn và ṇng nọc Thạch Phá Thiên - đội tiền phong của giai cấp ṇng nọc bất khuất

 

Chúng ta thử đọc vài đoạn tranh luận sôi nổi trên diễn đàn các trang mạng internet được cả 2 phía xử dụng rộng răi liên quan đến sửa đổi Hiến Pháp:

 

       a) lư luận phía đảng, nhà nước CS:

 *05:54 Ngày 12 tháng 3 năm 2013. http://www.blogger.com/img/icon_delete13.gif Như Bác Hồ đă nói, Đảng ta là Đảng cầm quyền, là lực lượng chính trị duy nhất giữ vai tṛ lănh đạo Nhà nước, lănh đạo hệ thống chính trị và toàn xă hội, có vị trí xứng đáng trong ḷng dân tộc Việt Nam suốt gần một thế kỷ qua. Sự lănh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là một vấn đề có tính nguyên tắc của cách mạng Việt Nam. Vô Tư.

    *12:29 Ngày 19 tháng 3 năm 2013. http://www.blogger.com/img/icon_delete13.gif Nhân dân Việt Nam tin yêu và đặt hết niềm tin vào Đảng, vai tṛ lănh đạo của Đảng được khẳng định qua lịch sử và mang tính tất yếu không thể chối căi.  Nhà Quê.

    *22:37 Ngày 01 tháng 4 năm 2013. http://www.blogger.com/img/icon_delete13.gif Công dân tự do thực ra chỉ là cái cớ, là cái vỏ bọc mà bọn phản động kia lấy để nhân danh đó, đứng lên nói xấu đảng, nói xấu nhà nước, để thực hiện âm mưu bỉ ổi của chúng, đó là phản bội Đảng, phản bội tổ quốc Việt Nam tươi đẹp này.  Thu Hà.   

    *13:25 Ngày 19 tháng 3 năm 2013. http://www.blogger.com/img/icon_delete13.gif Tôi cho rằng không thể bỏ điều 4 Hiến pháp, nếu bỏ nó đi có khác nào làm cho Đảng ta mất đi vai tṛ chủ chốt để lănh đạo đất nước? làm sao Đảng ta có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tenten.

     *13:36 Ngày 19 tháng 3 năm 2013. http://www.blogger.com/img/icon_delete13.gif V́ sao phải xóa bỏ điều 4 Hiến pháp? lũ phản động đừng nói rằng chúng mày yêu nước nhá? đừng lấy các vỏ yêu nước vớ vẩn ấy để ngụy biện cho âm mưu xấu xa của các người. Trần Bướng. 

     *23:11 Ngày 28 tháng 3 năm 2013. http://www.blogger.com/img/icon_delete13.gif Chiêu tṛ mèo của lũ phản động nhằm đ̣i đa nguyên đa đảng đây mà. Thật là hết sức bức xúc với lũ này. Chúng chưa biết rằng rồi có ngày chúng sẽ bị trừng trị trước pháp luật. Thật Thà.

     *22:51 Ngày 01 tháng 4 năm 2013. http://www.blogger.com/img/icon_delete13.gif Hỡi mấy tên phản động to gan kia, chúng mày mạo danh " công dân tự do" đó rồi chúng mày sẽ sớm phải chịu hậu quả thôi, hăy cải tà quy chính đi, nhà nước ta luôn có chế độ khoan hồng cho những người thành tâm hối cải .  Phạm Dung.

        *17/3/2013: Công An Nhân Dân đăng bài của tác giả Phương Nhi, nhấn mạnh rằng khẳng định Điều 4 Hiến pháp là một phần của lịch sử lập hiến Việt Nam, bảo vệ Điều 4 là bảo vệ chủ quyền dân tộc, thành quả cách mạng, tôn trọng lịch sử và phẩm giá của dân tộc.

     *18/3: Báo Quân Đội Nhân Dân có bài xă luận khẳng định quân đội không thể thoát ly sự lănh đạo của Đảng. VTV hưởng ứng.

     *1/5/2013:Nói về việc sửa đổi Hiến Pháp Tổng bí thư NPTrọng nhấn mạnh “kiên tŕ những vấn đề có tính nguyên tắc thuộc về bản chất của chế độ chính trị và Nhà nước. Tiếp tục khẳng định Nhà nước (ta) là Nhà nước pháp quyền xă hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và v́ nhân dân, do Đảng Cọng Sản Việt Nam lănh đạo” (NPTrọng, khai mạc Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng CSVN khóa XI sáng thứ năm 1/5)

     *Linh tinh: -Trong t́nh thế hiện tại chưa bỏ điều 4, bỏ là hết sức nguy hiểm.

                      -Trong nước đảng đối lập rất yếu hoặc không có.

                      -Nếu VNCH thắng th́ nước ta bây giờ không tươi đẹp giàu mạnh….

 

           b)lư luận phía ṇng nọc bất khuất và thạch phá thiên:

     *09:21 Ngày 18 tháng 3 năm 2013. http://www.blogger.com/img/icon_delete13.gif Hà hà, nhận định của các bạn ngây thơ giống như con chim được nhốt trong lồng khen lồng đẹp quá! Các bạn đâu biết rằng mâu thuẫn là nguồn gốc của sự phát triển, độc quyền chỉ đưa đến sự diệt vong, người viết không có kiến thức khoa học và lịch sử tự nhiên mà dám nói Đảng tồn tại bây giờ là do quy luật khách quan. Đó là ư muốn chủ quan của giai cấp thống trị đó. Tất nhiên các bạn có quyền tin theo niềm tin của các bạn. Nhưng có vẻ trông giống như những chú hề quá, haha... Các bạn và cả nguời viết không có tư duy nhận thức bản chất vấn đề nên không thể tranh luận với các bạn được, chỉ hùa theo đám đông mà không biết vấn đề ǵ th́ các bạn nên im lặng th́ hay hơn, đừng thổi kèn đánh trống khoe cái sự ngốc nghếch làm ǵ…Nặc danh.

    * 2/5/2013 Tại sao lần góp ư sửa đổi Hiến Pháp nầy có sự căi vă ầm lên như thế?! Đọc báo giấy, xem đài thông tin một chiều chưa đủ, tôi ṃ lên mạng Internet th́ rơ ra, việc căi vă nầy là hiển nhiên và không b́nh thường, căi về thể chế Chính trị giữa một bên đ̣i giữ thể chế “Độc tài Đảng trị” - gọi cho gọn là “Đảng chủ”; một bên đ̣i cải tổ thể chế chính trị hiện hành, thiết lập thể chế “Dân chủ Đa nguyên” – gọi cho gọn là “Dân chủ” . Phía “Dân chủ” yêu cầu: Loại điều 4 ra khỏi Hiến Pháp/Cắt đuôi XHCN/Xóa bỏ kinh tế Quốc doanh/Phải tam quyền phân lập/Phải tư nhân hóa đất đai/Phải Quốc hữu hóa lực lượng vũ trang (Quân đội và Công an)/Xây dựng Nhà nước Dân chủ Pháp quyền v.v…  Kami.

    *Dân tộc Việt Nam th́ quá xui bị cộng sản độc tài đang ngự trị trên quê hương sau khi đất nước thống nhất. Kết quả là VN đứng gần hạng nhất vi phạm nhân quyền và tham nhũng và đứng gần hạng bét tự do báo chí. Ở nước ta hiện nay, một số người đi học tiến sĩ chỉ nhằm có được vị trí nào đó trong cơ quan để thăng tiến trong quản lư. Một thực trạng nữa là một số người rất giỏi học ở nước ngoài khi về nước th́ được giao làm công chuyện chẳng dính dáng đến chuyên môn đă học, làm sao phát triển được, rất uổng. Hy.

    *Monday April 29,2013 Báo New York Times, Hoa Kỳ…Tuy nhiên quan trọng nhất là Đảng đang đối phó với một xă hội thông tin ngày càng rộng mở và ư kiến khác nhau lan truyền trên mạng làm ảnh hưởng đến sự tuyên truyền của truyền thông Nhà nước. Bài báo cho rằng giờ đây sự chỉ trích Đảng đă bùng nổ trên toàn xă hội… Bài báo nhận xét Đảng Cộng sản Việt Nam đă suy đồi cả về tinh thần lẫn đạo đức. Sự mục nát sẽ dẫn đến chỗ Đảng sụp đổ, nhưng tương lai e rằng sẽ c̣n tồi tệ hơn nhiều so với hiện tại…

 

             c)nhận xét về cuộc tranh luận:

 

*nhận xét 1-Trang mạng đă tạo diễn đàn tranh luận công bằng. “Có sừng có mỏ th́ gơ với nhau”, cả 2 phía đều tŕnh bày đầy đủ ư kiến, lập trường của ḿnh. Điều này là rất tốt. Tuy vậy khi tranh căi nên tránh ngôn từ mang tính côn đồ đe dọa bắt bớ.

*nhận xét 2-Các đối thoại này thuộc loại căi vă “sư nói sư phải, văi nói văi hay”, chẳng ai chịu ai. Muốn phân thắng bại tối hậu phải nhờ nhân dân làm trọng tài. Tức là “thăm ḍ dư luận”, để sơ bộ có một phê phán. Và “ư dân là ư trời” nhân dân bỏ phiếu để chính thức chỉ định rơ ràng dứt khoát họ tán đồng bên nào. Bên thua không c̣n ǵ để ấm ức.

*nhận xét 3-Điển h́nh là dự thảo sửa đổi Hiến Pháp trong năm này. Sau khi mọi bản góp ư sửa đổi của dân được ban Dự Thảo thu thập, chỉnh trang, đúc kết soạn thành văn bản được Đảng chấp thuận (vớ vẩn) và Quốc Hội thông qua (đúng) th́ Chính Phủ nhiên hậu định ngày “trưng cầu dân ư” (referendum) toàn dân để lấy chung quyết: (nhân dân) chấp thuận hoặc bác bỏ. Đó là qui tŕnh tôn ti hợp hiến, “không có da th́ lông mọc vào đâu?”, ai là tối hậu, dân sinh ra đảng hay đảng đẻ ra dân? Chắc các bạn ai cũng đồng ư tiến tŕnh này minh bạch và hợp lư. Cũng vậy:

*nhận xét 4-Các quan điểm của 2 phái đối chọi nhau. Tuy nhiên có điều cơ bản này mà mọi người, mọi thời, mọi nơi đều thống nhất:

 

    -một chế độ tự để rơi vào tham nhũng tràn lan là một chế độ xấu, khốn nạn.

 

 Dù ba hoa lẻo mép, dù nói thánh nói tướng cũng đă đánh mất nhân cách, ḷng tin và chính nghĩa tự phong. Chỉ có bán nước là xấu hơn chăng? Song chúng thường kết hợp.

Suy cho cùng th́ “độc quyền nói” tất yếu đẻ ra tham nhũng và chính tham nhũng vĩ đại như đảng ta đă làm cho CS đánh mất độc quyền nói. “Đảng tham thực tắc vong”, tiền bạc nhét vào đầy miệng ú ớ nghẹn họng.

         “Anh là tham nhũng, anh lấy tư cách ǵ mà đ̣i lănh đạo?”

mặc dù đó là lỗi của tập thể do bản chất chế độ.

*nhận xét 5-Một thắc mắc: tại sao ở nước người ta cả mấy trăm năm không hề có thế lực thù địch với chính thể?  Tự nhiên như vậy, chẳng do trấn áp, do đâu mà thể chế người ta khéo thế?

C̣n nữa: ĐCS Mác Lê của họ cũng vô địch như ĐCS Mác Lê ta lại chẳng được mấy ai tín nhiệm dẫn đến luôn thất bại trước các đảng khác trong các cuộc Tổng tuyển cử?

*nhận xét 6- Sai chăng nếu VNCH chiến thắng, nhiều người giả dụ như vậy, th́ ít nhất:

    a)không có trại tù cải tạo ngụy hận thù man rợ khủng khiếp. Cứ xem cuối thế kỷ trước CH Tây Đức  sát nhập với CS Đông Đức, trong nước họ ḥa giải dân tộc thế nào.

    b)không có các làn sóng nhân dân liều mạng vượt biên ghe thuyền mỏng manh bỏ thân trên biển cả. Điều này chỉ có ở VN, và mới đây thôi, độc nhất vô nhị trên thế gian.

    c)không có bè lũ phản động, các thế lực thù địch với chế độ mà ngày càng tăng. Hăy xem lại trường hợp 2 nước Đức thống nhất. Những bản án CS hiện nay tù giam nặng tay 5, 10, 20 năm… cho các người bất đồng chính kiến cũng cầm bằng như các ngụy quân ngụy quyền bị CS giam rục xương trong các trại tù cải tạo mấy chục năm trước, khi CS sát nhập miền Nam.

    d)không bị mất nước sát nhập Tàu Cọng. Xem gương Miến Điện nằm sát Tàu, giữ được nước v́ không t́nh nguyện ăn bùa mê 16 chữ vàng, bă lú 4 tốt?

*nhận xét 7-Nhưng ăn phải bùa mê bă lú một số khoa bảng lớn lớn tiếng: trong t́nh thế hiện tại chưa bỏ Điều 4…chắc để tự nhiên chờ mất nước giải quyết luôn. “Khô ngư chi tứ” vào chợ t́m mua cá khô để cứu, sự cứu trợ quá chậm trể.

Đọc tích xưa: Tần Cối người Giang Ninh, năm Chính Ḥa thứ năm (1115) 25 tuổi đỗ tiến sĩ, tương truyền c̣n là Trạng nguyên, tức Tiến sĩ đệ nhất đẳng là người có văn tài, nhưng không có đức… là h́nh ảnh các nhà đại khoa bảng ấy, hữu tài vô hạnh. Tần Cối được triều đ́nh nhà Tống tin dùng, cử giữ nhiều chức vụ trọng yếu nhưng bợ đỡ quân Kim…

*nhận xét 8-Đảng CSVN không thể thay thế. Nếu là cha mẹ th́ đó là đúng song lư do nêu ra là hiện tại là không có đảng đối lập hoặc rất yếu. Đối lập bị CS cấm tiệt, diệt từ trong trứng nước. Tuy nhiên CS nhanh chóng ở trong vị thế đối lập với cả nước. Liên bang Xô Viết, các nước CS Đông Âu đă bị sụp đổ lúc trong nước là chuyên chính, không có đối lập.

 

Song CSVN th́ khác, c̣n tồn tại ngày nào c̣n được Mác Lê trận đồ bảo vệ. CSVN bố trí trận đồ này để giam hăm các ṇng nọc giữ đuôi. Đứng ngoài bàng quan nh́n thấy rơ ràng trận đồ nhảm nhí, sơ hở khắp nơi.

Bước vào trận liền chuyển động th́ ôi thôi tai ù mắt quáng miệng xệch, nh́n giặc ra bạn, thấy cáo tưởng người đâu đâu cũng toàn là ảo ảnh.

Các huyệt đạo: á huyệt, lung huyệt, manh huyệt (câm điếc mù) đều bị khống chế. Thủ thuật điểm huyệt bản môn độc đáo này chọn lọc. Nạn nhân sinh hoạt trông như người b́nh thường, nói được nhưng chỉ để hoan hô ca ngợi, nhai lại rập khuôn, nghe được nhưng chỉ để nhận mệnh lệnh, thấy được nhưng chỉ thấy những thành tích tốt khoe xấu che.

Trong 3 huyệt bị khống chế, á huyệt quan trọng và khó giải nhất. Hai huyệt kia có khi tự giải  nhưng có vẻ chẳng giúp ǵ quá nhiều. Nghe, thấy mà không nói lên được th́: “Sự đời chẳng biết cho xong, biết bao nhiêu lại đau ḷng bấy nhiêu”.

 

Nhưng sự đời trời sinh trời dưỡng: “Vỏ quit dày móng tay nhọn, bệnh quỉ thuốc tiên” vạn vật dù độc đến mấy cũng có khắc tinh. Những con ṇng nọc bất khuất và Thạch Phá Thiên đă len lỏi vào các huyệt đạo và phá vỡ các chỗ bế tắc do Mác Lê ma pháp khống chế.

Những ṇng nọc này liên quan đến đảo Long Mộc, trên vách của một hang động có ghi khắc bộ Thái Huyền Kinh bằng khoa đẩu văn, tức là chữ dạng ṇng nọc (khoa đẩu = ṇng nọc), loại ‘cổ tự’ xưa cũng như có ở các đời vua Hùng. Thạch Phá Thiên thuở nhỏ sống cô độc nơi hoang sơn, mùa xuân vào khe núi bắt ṇng nọc, xếp đá thành vũng bỏ vào đó nuôi, quan sát chúng bơi lội, mọc chân thành ếch nhái kêu ồm ộp inh ỏi. Nay gặp lại các ṇng nọc khắc trên vách động Thạch Phá Thiên mừng rỡ, chăm chú nh́n các nét khắc và đột nhiên đả thông được các kinh mạch, lănh hội được vơ công của Thái Huyền Kinh, trở thành vô địch trong thiên hạ (Kim Dung “Hiệp Khách Hành”).

 

Kinh mạch đả thông, xử dụng các chiêu thức kỳ diệu email, trang mạng, facebook, blog... các ṇng nọc bất khuất và Thạch Phá Thiên đă phá vỡ độc quyền phát ngôn của CS Mác Lê và diệt trừ các con đẻ, bộ hạ của độc quyền này: Hiến Pháp Điều 4, Đảng cử dân bầu, Các huyền thoại nịnh bợ, Cha già dân tộc, Quang vinh muôn năm, Đỉnh cao trí tuệ, Anh minh trong sạch đạo đức, Sự lănh đạo của Đảng mang tính tất yếu, Công An nhân dân c̣n đảng c̣n ḿnh, Quân đội nhân dân trung với đảng, Mặt trận tẩm quất, 700 đài báo trong lề, 16 vàng 4 tốt…

Các tay chân vây cánh nanh vuốt bị bẻ găy, CSVN nay lâm cảnh :

 

       “Nhác thấy quan tài chưa đổ lệ,

        Lạc xuống huỳnh tuyền mới khóc vang”.

 

Hỡi ôi những tiến bộ thông tin quí giá hiện đại internet email, trang mạng, facebook, blog... tiêu biểu nền văn minh thế kỷ 21 của nhân loại vô h́nh chung lại là tam ban triều điển cho các chế độ độc tài mà chế độ CS là giả dối nhất, khốn nạn nhất, tham nhũng nhất làm băng hoại đạo đức xă hội nhất vượt xa. Thật đáng ghê tởm các chế độ độc tài chuyên chế tập thể dẫn đến tham nhũng tập thể, quá sức chịu đựng của đất nước, nhân dân.

 

Nói đến ĐCSVN là như khui nhằm một vịm troi (gịi), đạp nhằm một Đống C..Sệt (ĐCS).

Do tham nhũng ngất trời xanh người ta ví ĐCSVN như:

            -một ổ mối khổng lồ ăn sập đổ ṭa nhà VN.

            -một đống giun sán kư sinh trùng đường ruột sinh bụng ỏng.

            -một bầy đỉa đói hút máu nhân dân xanh mét.

            -một bầy rận rệp sống ở nếp áo quần, giường chiếu, hút máu sinh ghẻ chốc.

            -một khối u ác tánh, tế bào ung thư lan tràn sinh đau đớn suy kiệt.

            -một đống vi rút bệnh liệt kháng ‘sida’ tiêu diệt bất khuất quật cường.

    và mới đây nhất là: không chỉ một con sâu, mà cả bầy sâu...

            -cả bầy sâu đang tàn phá đất nước (lời Chủ tịch nước Đảng Con Sâu ĐCS).

    (Nhà thơ Trần Mạnh Hảo tác giả “Đất nước của những bầy sâu” đại ư: những bầy sâu hành quân như sông Hồng ầm ầm gơ biển, như Thủy Tinh đại chiến Sơn Tinh, như núi chạy Trường Sơn băo đá...những bầy sâu đi ṿ xé đất nước, Sâu đục khoét tâm hồn/thể xác... thương tổ quốc sâu toàn quyền đục khoét...chính bầy sâu đang nắm vận mệnh nước ta và chúng đang khiêng nước Việt ra băi tha ma.  Sài G̣n 5/5/2013).

 

ĐCSVN chỉ giỏi “chuốc oán gây thù, tạo thế lực thù địch”.

Đọc chuyện xưa:

Vua nước Tấn đi chơi thuyền. Các quan đi hầu đông đủ cả.

Vua hỏi: “Loan Doanh ta đă cấm cố một nơi, con là Loan Phượng chạy trốn ra ngoại quốc. Có ai biết Loan Phượng bây giờ ở đâu không?”

Các quan yên lặng, không ai nói ǵ cả.

Người lái thuyền tên là Thanh Quyên buông tay chèo đứng dậy thưa rằng:

“Nhà vua hỏi Loan Phượng làm ǵ?”

-Vua nói: Từ khi ta đánh được họ Loan đến nay, nghe nói họ Loan người già chưa chết hết, người trẻ đă nhớn lên. Ta lo họ phục thù, cho nên ta mới hỏi.

-Thanh Quyên nói: Nếu nhà vua khéo sửa sang chính sách nước Tấn, trong được ḷng quan, ngoài được ḷng dân, th́ dù cho c̣n con nhà họ Loan mà làm ǵ được nhà vua. Nhưng nếu nhà vua không sửa sang chính sách nước Tấn, trong mất ḷng quan, ngoài mất ḷng dân, th́ ngay những người ngồi trong thuyền này ai cũng là con nhà họ Loan cả.

-Vua khen: Ngươi nói phải lắm”... Thi Tử.

Chú thích: Loan Doanh, người nước Tấn, đời Xuân Thu, làm quan Hạ Khanh, sau phải tội giết cả họ. Thi Tử người nước Lỗ đời nhà Chu, thầy học Thương Ưởng. 

(Cổ Học Tinh Hoa “Quí Lời Nói Phải”).

 

Ôi thôi! Hiện nay do chính sách vơ phu cả nước hầu như ai cũng là “thế lực thù địch” con nhà họ Loan.

Hăy thử giải tam đoạn luận dưới đây:

-Chính đề: Chúng ta chống tất cả những chế độ độc tài.

-Thứ đề: CS là một chế độ độc tài.

-Kết luận: Vậy chúng ta tùy tâm a) chống CS. b) không chống CS. c) chỉ chống độc tài.

 

CSVN độc tài nhưng chúng lại có chính nghĩa tự phong là “Đội Tiền phong của giai cấp công nhân, Chủ Thuyết Mác Lê, XHCN, Tư tưởng HCM, Chuyên Chính Vô Sản...”

Vĩnh cửu, sánh ngang cùng tuế nguyệt. Muốn chống CS khác ǵ lấy trứng chọi đá, lấp biển dời non!

(Mách nước “tip”: đ̣i lại quyền nói, dẫn dụ tranh luận đối thoại. CS chiếm và giữ quyền luôn bằng bạo lực nhưng sụp đổ là do bất bạo lực, mỗi khi đánh mất độc quyền phát ngôn).

 

Độc tài, độc quyền phát ngôn... là do các danh nghĩa CS tự phong ban cho. CS không bao giờ chối bỏ chủ thuyết cọng sản, lỗi thời hay không cũng mặc.

 

Xưa kia sau khi giành lại quyền tự chủ hoặc thay đổi triều đại các vua ta tự xưng vương, song cũng phải sang triều đ́nh Trung Hoa cầu phong để được danh chính ngôn thuận.

Ngày nay ĐCSVN giành được nước cũng tự biên tự diễn tự xưng chính nghĩa, song để chính thức hóa sau đó phải được sắc phong của toàn dân, thông qua Tổng Tuyển Cử, Trưng Cầu Dân Ư chân chánh.

 

Thiếu nhân dân sắc phong CS tiếp tục lănh đạo đất nước tiếm quyền, thiếu danh chính ngôn thuận, thiếu “tâm phục khẩu phục”, dư chính nghĩa tự phong, dư thế lực thù địch, dư con cháu nhà họ Loan, CS chỉ có thể cai trị bằng vũ lực.

 

CHXHVN định hướng thị trường? ĐCSVN định hướng đa nguyên?

Ǵ th́ ǵ phải hỏi người dân, phải có sự đồng ư của toàn dân. Tuy nhiên ĐCSVN định hướng đa nguyên là một vấn đề nội bộ đảng tự giải quyết.

Sống lâu ngày với các ông CS nhân dân thấy rơ Độc Quyền Phát Ngôn là chiếc đũa thần mầu nhiệm vạn năng đă phù phép biến nền “chuyên chính vô sản” thành nền “chuyên chính vơ sản”, “lư tưởng cọng sản” cao xa thành “lư tưởng cuỗm sản” thực tiễn, nay đă hoàn thành nhiệm vụ lịch sử của nó.

Huyền nhai lặc mă”, đến vách núi cao sâu phải biết g̣ ngựa lại.

 

 (Trích từ bài viết: Những Con Ṇng Nọc Thạch Phá Thiên ph.4)

  Lê Bá Vận

 

Mục Lục 99Độ             Trang Nhà YKHHN