Bàn Về Tiêu Chuẩn Làm Tổng Bí Thư ĐCSVN.

 

nphutrong.png

 

Tổng bí thư: uy tín cao, trung tâm đoàn kết, tiêu biểu đạo đức, trí tuệ toàn Đảng.

Tại Đại hội XII Nguyễn Phú Trọng gợi ư: TBT phải là người miền Bắccó lư luận

   ____

 

 I) GIỚI THIỆU CON NGƯỜI CNXH VÀ CNCS

Vừa qua nhân đọc các văn bản mới nhất quy định các điều kiện để được kết nạp Đảng và các tiêu chuẩn để giữ chức tổng bí thư đcsVN, tôi bồi hồi nhớ lại quăng thời gian sau năm 1975 sống ở miền Nam Việt Nam. Khẩu hiệu chính là: “Yêu nước là yêu CNXH”, song câu làm suy gẫm nhất là “Muốn xây dựng CNXH phải có con người CNXH”.

 

Yếu tố nhân sự là chủ chốt. Định nghĩa con người CNXH thời đó là: “Nắm vững quy luật thiên nhiên, nắm vững quy luật xă hội, vận dụng nhuần nhuyễn, sáng tạo. Có ư thức làm chủ Nhà nước, bản thân, mọi người v́ ḿnh, ḿnh v́ mọi người, lo trước vui sau thiên hạ v.v…

 

Về định nghĩa con người CNCS th́ theo Lenin căn dặn: “Người CS phải biết tiếp thu những di sản văn hóa của nhân loại, toàn bộ khoa học kỹ thuật, tất cả những kiến thức, tất cả những nghệ thuật... hiểu biết tất cả những kho tàng tri thức mà nhân loại đă tạo ra”(4)  [1].

 

Muốn được vậy Lenin khuyên: “Học, học nữa, học măi”. Và chủ thuyết Mác-Lê vô địch, là đầu tàu của mọi loại triết học cũng như khoa học Mác-Lê, là máy cái, là khoa học của các khoa học, sẽ là ch́a khóa giúp con người CS tóm thâu mọi kiến thức trong thiên hạ.

 

Đảng và lănh đạo Đảng đă đáp ứng trọn vẹn các điều kiện này từ lâu, lại có thêm “Ba ḍng thác cách mạng” của TBT Lê Duẩn, và đạt vượt xa chỉ tiêu từ hồi CS chỉ đạo Tuyên giáo sáng tác “Tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh” (HCM) để toàn đảng học tập chuyên tu.

 

II) TỪ KẾT NẠP ĐẢNG ĐẾN TỔNG BÍ THƯ ĐCSVN.

+ Đối tượng Đảng là các học sinh, sinh viên, công nhân viên từ 18 tuổi trở lên, học tập, công tác đạt danh hiệu lao động tiên tiến, chiến sĩ thi đua… liên tục nhiều năm, có uy tín, được nhân dân tín nhiệm. Tiến tŕnh kết nạp Đảng nôm na gồm 4 bước: 1- học khóa cảm t́nh đảng. 2- giai đoạn thử thách, đơn xin vào Đảng kèm lư lịch bản thân và thân nhân, được ít nhất 2/3 số phiếu bầu thuận trong buổi họp chi bộ Đảng. 3- đảng viên dự bị 1 năm. 4- đảng viên chính thức.

 

+ Đối tượng Tổng bí thư (TBT). Quy định 214-QĐ/TW - 2020Đạt 3 cấp tiêu chuẩn:

 

  1) Tiêu chuẩn chung của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương trở lên: gồm A) chính trị, tư tưởng. B) đạo đức lối sống. C) tŕnh độ đại học. D) năng lực và uy tín. E) sức khỏe, kinh nghiệm. Chú ư: Đoạn này dài khoảng 750 chữ. Bài Tiến quân ca dài 73 chữ. [2].

 

  2) Tiêu chuẩn chung của Ủy viên Bộ Chính trị: Lặp lại các mục trên. Khác là tuổi đảng cao hơn nên đă kinh qua nhiều chức vụ, tích lũy được nhiều kinh nghiệm thực tiễn. Dài 500 chữ.

 

  3) Tiêu chuẩn tổng bí thư (TBT): uy tín cao, trung tâm đoàn kết, tiêu biểu đạo đức, trí tuệ toàn Đảng. Lặp lại yêu cầu của các mục trên. Đoạn này dài khoảng 300 chữ.

 

Lời Bàn.

  1)Bản Quy định 214 QĐ/TW quá rườm rà, nhiêu khê. Điển h́nh CS viết là nói lui tới dài ḍng. Cơ bản thiếu sót bàn về quyền lợi của người dân: tự do, dân chủ, nhân quyền. CS không đề cập dân làm chủ, của dân do dân v́ dân, dân biết, làm, kiểm tra, lắng nghe dân. Lại viết: “v́ độc lập, tự do của Tổ quốc”, như thế ‘tự do’ chỉ là cho tổ quốc=độc lập, không hề cho dân. Dù cuồng ngạo hay không th́ Lenin cũng đă nói: người CS tóm thâu mọi kiến thức trong thiên hạ!!

 

  2) Lănh đạo nước theo kiểu CS cũng dễ. Bản Quy định là cẩm nang, chủ thuyết Mác Lê, tư tưởng, đạo đức HCM là GPS hướng dẫn, họng súng hỗ trợ. “Họp, họp nữa, họp măi”, đảng viên đi họp tổ, chi bộ… học nói các sáo ngữ: tập trung chỉ đạo, hướng dẫn xử lư, rà soát tháo gỡ, tăng cường, đẩy mạnh… rốt cuộc họ rập khuôn giống nhau như những viên gạch một ḷ.

 

  3) Quy định th́ có đấy, triển khai hiệu quả thấp. Lư lịch tốt khoe xấu che, con vua lại làm vua. Đại tướng Công an Tô Lâm, ủy viên Bộ Chính trị ngu ǵ nói đến bữa tiệc đút ‘ḅ dát vàng’ 2021 tại Anh Quốc, là hoang phí trong thời Covid cả nước khốn khó. Đảng nín khe, nể và sợ. Chóp bu đấu đá phe phái, nhóm lợi ích... giữa khuynh hướng cấp tiến, giáo điều thân Tàu, cơ hội.                                                                                                                                                                                                                                      

 

 III) TIÊU CHUẨN LĂNH ĐẠO NGOÀI THẾ GIỚI CỘNG SẢN.

Các tiêu chuẩn rất đơn giản từ thời phong kiến đến xă hội hiện đại.

  1) Chiêu hiền, phục thiện.  

Ngụy hầu hỏi: - Câu chuyện Sở Trang Vương thế nào? Ngô Khởi thưa: - Khi Sở Trang Vương mà bàn việc phải hơn quần thần, th́ lúc lui chầu lo lắm. Có người hỏi: “Sao vua lại lo?” - Sở Trang Vương nói: ''Ta bàn việc mà quần thần không bằng được ta, cho nên ta lo. Cổ nhân có câu… Ta nghĩ ngu như ta mà quần thần cũng không ai bằng th́ nước ta có nhẽ mất mất. Bởi thế ta lo”. - Ấy cũng một việc giống nhau. Sở Trang Vương th́ lo mà nhà vua th́ mừng. Vũ Hầu nghe nói áy náy vái tạ và nói rằng: - Giời sai nhà thầy đến bảo cái lỗi cho ta.

 

   2) Biết nh́n và dùng người.

Cuối đời, khi ngồi nói chuyện với cháu ngoại của ḿnh, Hán Cao Tổ nói tại sao 1 người như ông, 

– Ông chẳng giỏi điều binh, quản lính. – Ông chẳng giỏi văn thư, sổ sách. – Ông chẳng giỏi mưu lược. Và vơ nghệ, sức mạnh càng không. Nhưng v́ sao, ông có được thiên hạ. Ông nói: – Binh có Hàn Tín lo. – Hậu phương, tài chính có Tiêu Hà.– Mưu lược có Trương Lương. Vậy ông làm ǵ?  - Biết nh́n và dùng người.

 

  3) Tiêu chuẩn bất thành văn. Bao la. Hiệu quả cao.

Bầu Tổng thống Mỹ. Hiến pháp quy định chỉ 2 tiêu chuẩn: 1- tuổi. 2- công dân.

Tuổi phải từ 35 trở lên. Công dân là sinh và sinh sống tại Mỹ ít nhất 14 năm.Từ năm 1951, có thêm tiêu chuẩn thứ 3 là chỉ được làm tổng thống trong 2 nhiệm kỳ.

 

Tiêu chuẩn ngầm: Các ứng cử viên sẽ vận động tranh cử khắp nước để giải thích quan điểm của họ, và phải có tài hùng biện trước đám đông, thuyết phục cử tri + các cuộc tranh luận trên truyền h́nh toàn quốc và thắng như xưa Khổng Minh khẩu chiến quần nho ở Đông Ngô. Mọi khía cạnh tốt, xấu bao quát tài đức, năng lực, uy tín, sức khỏe, gian trá, tội phạm… không thể giấu giếm, tất tần tật được phô bày để truyền thông và quần chúng săm soi, đánh giá.

 

 IV) LỜI KẾT. Nước có quốc pháp, đảng có nội quy. ĐCSVN bầu ngôi thứ là chuyện nội bộ. Tuy nhiên buộc nhân dân nộp thuế trả lương cao nhất nước cho TBT Đảng, và cũng trả lương cho ban Bí thư, Tuyên giáo… th́ người dân có thể có đôi lời dù chăng ’nói thật mất ḷng’.

 

Rơ ràng muốn xây dựng CNXH và CNCS th́ tiên quyết… phải ’giành chính quyền’ và nhất thiết phải bằng họng súng. Có chính quyền + họng súng th́ CS xây ǵ, nói ǵ cũng đúng.

 

Lenin từng nói bừa: “CNXH tạo ra… năng suất lao động cao hơn nhiều.” Thực tiễn cho thấy ở miền Nam sau 1975 thái b́nh, các Hợp tác xă thất bại, giải thể v́ năng suất thấp. HCM hô đại: “Dân ta một ḷng theo Đảng”, NPTrọng: “CNXH ở Việt Nam là do nhân dân VN lựa chọn”. CSVN nhét lời vào miệng dân giống họ đă nhét vào mồm xác Bác ‘Tư tưởng và đạo đức HCM’.

 

Cựu Thủ tướng Đức, Angela Merkel (2005-2021), Tiến sĩ Hóa Lư, sống 36 năm ở Đông Đức cộng sản cũ, giải bày thẳng thắn: CS là thứ chủ nghĩa gian trá nhất! và man rợ nhất!” Lịch sử đă cho thấy đó thực ra là những con người kiêu ngạo, nham hiểm, tàn ác, có vô số sai lầm khuyết điểm và đă đẩy đưa dân tộc của họ đến những thảm cảnh, tai họa khôn lường.

 

Chỉ sợ lăn lóc trong giới quan trường đảng, kinh qua nhiều chức vụ, những kẻ gian trá nhất, biết chạy chức, chạy quyền, chạy bằng cấp, nịnh bợ, đội trên đạp dưới, ăn vụng chùi mép, khoác áo quân tử… là đạt đến đỉnh cao quyền lực, lọt vào Bộ Chính trị. Hiện cả nước thất nghiệp cao, buôn bán ế ẩm, dẹp tiệm hàng loạt, lẽ nào bọn họ vô tư, chúng nhân ăn đói càng dễ cai trị?  

 

Lê Bá Vận.

 

Chú Thích. [1] Tuy đỉnh cao tuệ song nghe kể 1975 CS vào miền Nam thấy ǵ cũng lạ, có anh vọc nước rửa mặt, súc miệng ở bồn cầu vệ sinh?

[2] Qđ 214-QĐ/TW: (https://luatvietnam.vn › tin-phap-luat- tiêu chun bu).

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng có phải là người quân tử? | Chân Trời Mới Media

Nguyễn Phú Trọng (NPT) ám chỉ : 1- là miền Bắc, ông lại là người Hà Nội. 2- ông là GSTS môn Xây dựng Đảng. 3- ông đau yếu, tuổi cao, cũng như HCM là bằng cớ không có tham vọng quyền lực song hăng hái nhận chức vụ Chủ tịch nước và TBT Đảng 3 nhiệm kỳ, là do tuân thủ sự phân công của Đảng (Quy định 214-QĐ/TW: mục Chính trị, tư tưởng).

 

HCM thành lập đcsVN, NPT cứu tinh đcsVN – xây ḷ đốt vĩ đại. Đó là 2 vĩ nhân, cha già cộng sản được toàn đảng kính yêu, suy tôn và học tập tư tưởng, đạo đức 2 Bác, giữ vững quyền lực.

 

 --------