VIOLA

 

Mỗi năm Thu trở về

Viola lại nở

L lc nhớ Mẹ hiền

Mẹ vẫn thường nhắn nhủ

Con cố gắng học hnh

Vượt mọi điều gian khổ

Đứng vững với thời gian

Như Viola trước gi

 

Con lun vng lời Mẹ

Chăm chỉ trong học hnh

Lễ nghĩa với Thầy C

Thương yu cng bạn b

 

Giờ đy Thu lại về

Viola lại nở

Nhưng Mẹ đ đi xa

Lng bi ngi thương tiếc

 

Mẹ như ging sữa hiền

Nui con từ thủa b

Khng quản ngại nhọc nhằn

Cho mưa gi hiền kh

 

Viola l thế đấy

L tượng trưng của Mẹ

(v cũng l của Ba)

Một niềm tin bao la

Khng bao giờ phai lạt

 

Nguyn Thức

 

File:Viola cultivars at BBC Gardeners' World - 20110616.jpg

Viola Cultivars

Mục Lục 99Độ Trang Nh YKHHN