CHUYN  NHNG  CON  N̉NG  NC  HAI  CHÂN

 

(PHẦN 2).

Con Hồ cháu Bác. “Ṇng Nọc 2 chân”

 

 

“Theo đóm ăn tàn,  Một lũ nhặng xanh,

 Mặt trận tẩm quất,  Đại biểu nhân dân,

 Việt Kiều yêu Bác,  Ṇng nọc 2 chân.

 Mong ngày thành cóc,  Dây máu ăn phần.

 Cũng gọi quang vinh,  Đại công cáo thành.

 

 

CHƯƠNG MỘT

*Lại Hồ Chí Minh. “Tiền thế vô oan, kim thế vô cừu”,  kiếp trước không làm ai mắc oan, kiếp này chẳng ai hận cừu, song “tên này nặng kiếp oan gia”, gây oán cừu với cả dân tộc, khó bề miễn cứu.

Tôi nhớ lại trong tháng 8-1945 Việt Minh đă trắng trợn lừa gạt nhân dân vô t́nh chẳng biết ất giáp được dẫn đến vây cổng thành Đồng Hới  từ khuya cho đến rạng sáng để Việt Minh cướp chính quyền (Chuyện những con ṇng nọc giữ đuôi). Hôm đó là lần đầu tiên tôi nghe nói đến tên Mặt trận Việt Minh và mất ngay hảo cảm. “Cọng Sản khởi đầu gian”. Chúng lại tự xưng là người đại diện cho giới vô sản, giai cấp công nhân và nhân dân lao động (?).

 

                               “ Mới bảnh mắt là lừa dối dân,

                                Vừa nhập cuộc đă cờ bạc bịp”.

 

Về sau nữa, chưa biết lư thuyết cọng sản hay bao nhiêu, dở mấy phần, cũng có thể có mặt này mặt kia, nhưng là người mang danh trí thức tôi không tài nào chấp nhận những câu lải nhải quê mùa tuyên bố phách lối: “đảng ta quang vinh trong sạch, anh minh đạo đức, đỉnh cao trí tuệ loài người, lương tâm của nhân loại…” qua đó biết tư cách bọn Cọng sản Việt Nam chẳng ra ǵ, chỉ là những tên vô lại láo toét; khoác lác bịp bợm dù một lần cũng đủ về sau chẳng ai tin tưởng. Và “…ở lâu mới biết con người lá lay”, thực tế chứng minh chương tŕnh chính sách đường lối nhất quán của chúng là “mạo danh vô sản”, “hô hào cọng sản”, nhằm “dễ bề vơ sản”.

 “Cầm tặc (tiên) cầm vương” là kế thứ 18 trong “tam thập lục kế’; chúng ta nên áp dụng chiến thuật này đối với CS mà Hồ Chí Minh là tên đầu sỏ, và nói đến y phải cẩn thận v́ ta đang khui nhằm một hộp giun sán đặt kỹ trong lăng Ba Đ́nh mà CS luôn t́m cách trét phấn bôi son để khử uế. Để làm tốt việc này ta cần giở lại một số sự kiện lịch sử cận đại:

 

     1-CÁC VĂN KIỆN LỊCH SỬ.

       Bốn Ḥa Ước (tuần tự) nhường nước.

       Bốn Hiệp Định (từng bước) khôi phục chủ quyền.

 

A)Triều đ́nh Huế đă kư với Pháp tất cả 4 ḥa ước:

a) Ḥa ước năm Nhâm Tuất 1862 nhường 3 tỉnh phía đông Nam Kỳ cho Pháp. Đến năm 1867 Pháp đánh chiếm nốt 3 tỉnh phía tây c̣n lại.

b) Ḥa ước năm Giáp Tuất 1874 công nhận chủ quyền vĩnh viễn của Pháp ở Nam Kỳ, cho Pháp tự do buôn bán ở các cảng và trên sông Hồng, tự do truyền đạo.

c) Ḥa ước năm Quí Mùi 1883 c̣n gọi Ḥa ước Harmand công nhận nền bảo hộ Pháp.

d) Ḥa ước năm Giáp Thân 1884 c̣n gọi Ḥa ước Patenôtre là ḥa ước cuối cùng, nội dung giống ḥa ước Quí Mùi 1883, song chia nước thành 3 miền: Nam Kỳ là thuộc địa, Pháp cai trị trực tiếp; Trung Kỳ và Bắc Kỳ có qui chế bảo hộ, c̣n có quan lại triều đ́nh Huế.

 

B)Từ 1946 đến 1949 Việt Nam đă kư với Pháp tất cả 4 Văn Kiện:

 a) Hiệp Định Sơ Bộ ngày 6/3/1946 (Bính Tuất), Chủ Tịch VNDCCH Hồ Chí Minh kư với Jean Sainteny, Ủy Viên Pháp ở miền Bắc Đông Dương, có 3 nội dung chính: a1. Pháp công nhận nước Việt Nam Dân Chủ Cọng Ḥa là một quốc gia tự do, trong Liên Bang Đông Dương và trong khối Liên Hiệp Pháp, có Chính Phủ, Nghị viện, Quân Đội và Tài chánh riêng.  a2. Việt Nam thỏa thuận Pháp đưa 15 ngàn quân ra Bắc thay thế cho quân Tưởng Giới Thạch giải giới quân Nhật, nhưng phải rút lui trong 5 năm; mỗi năm rút 1/5 quân số. a3. hai bên ngừng xung đột ở Nam Kỳ, giữ nguyên vị trí cũ, mở cuộc trưng cầu dân ư tại Nam Kỳ về việc thống nhất với VNDCCH .

b) Bản Tạm Ước (Modus Vivendi) ngày 14/9/1946 Chủ Tịch Hồ Chí Minh sang Pháp, kư với bộ trưởng Thuộc Địa Marius Moutet, tại Fontainebleau qui định đ́nh chỉ chiến sự tại miền Nam, giải quyết vấn đề và tiếp tục đàm phán vào đầu năm 1947.

c) Tuyên Cáo Chung ngày 6/12/1947 (Đinh Hợi) Cựu Hoàng Bảo Đại kư với Cao Ủy Pháp tại Đông Dương, Émile Bollaert, tại vịnh Hạ Long. Pháp trả lại độc lập cho Việt Nam, một Việt Nam thống nhất Trung Nam Bắc.

d) Hiệp Định Élysée ngày 8/3/1949 (Kỷ Sửu) Quốc Trưởng Việt Nam, Cựu Hoàng Bảo Đại kư với Tổng Thống Pháp Vincent Auriol tại điện Élysée, Paris. Pháp chính thức giải kết Ḥa Ước bảo hộ năm 1884.

 

   C) Hai Thỏa Hiệp không được công bố với Trung Quốc và Liên Xô năm 1950:

Tết Nguyên Đán Canh Dần 1950 cuối tháng 1/1950 Hồ Chí Minh từ chiến khu Việt Bắc thực hiện một chuyến đi bí mật  sang Trung Quốc và Liên Xô đến giữa tháng tư mới về lại Tuyên Quang. Chuyến đi bí mật này ông đă thành công giành được sự viện trợ toàn diện của 2 ông Cọng Sản khổng lồ nhờ đó đánh bại quân Pháp ở trận Điện Biên Phủ, dẫn đến Hiệp Ước Genève chia đôi đất nước giữa năm 1954. Cũng năm 1950 Liên Xô là quốc gia đầu tiên thừa nhận nước Việt Nam Dân Chủ Cọng Ḥa ra đời từ năm1945.

 

 Nhận xét: (abcde) a* Nước ta dám được Quốc tế thừa nhận từ cuối năm 1945 và gia nhập ngay Liên Hiệp Quốc (thành lập cũng năm 1945) cùng lúc với nhiều nước thuộc địa cũ Ấn Độ, Ai Cập, Phi Luật Tân v.v…nếu không có Hồ Chí Minh và đảng Cọng Sản phá bĩnh. Vua Bảo Đại có sẵn danh nghĩa chính thức của triều Nguyễn đương trị v́. Chính phủ Trần Trọng Kim được bổ nhiệm gồm Thủ Tướng và các Bộ Trưởng chứ không phải là các quan Đại thần Thượng thư đứng đầu Lục bộ (bộ Lại/ Hộ/ Binh/ H́nh/ Công/ Học) như xưa. Chính Phủ Trần Trọng Kim gồm nhiều nhân tài rất được nhân dân toàn quốc yêu thích và tin tưởng. Chiều hướng có vẻ dẫn đến một mô h́nh thể chế Cọng Ḥa có Tổng Thống hoặc một Vương Quốc Lập Hiến  như ở Anh, Nhật, Thái…

 

Tuy vậy Hồ Chí Minh ngày 19/8/1945 đă làm cách mạng! lật đổ Chính Phủ Trần Trọng Kim. Đây là một cuộc cách mạng bẩn thỉu nhất tự cổ chí kim v́ tính cách cướp công, phản bội dân tộc trong lúc nước nhà vừa thu hồi độc lập chủ quyền, c̣n non yếu nhưng lại tối cần, bắt buộc cho Cọng Sản. Tất cả cơ đồ cọng sản về sau đều được xây dựng từ trên cơ sở cuộc Cách Mạng Tháng Tám bẩn thỉu này, một đống bùn lầy hôi tanh muốn óe, uế khí lên ngập cơ đồ. Theo lối Tào Tháo kể ơn với Quan Công, Hiến Pháp đầu tiên của Việt Nam năm 1948 mở đầu viết: “Cuộc Cách Mạng tháng Tám đă giành lại chủ quyền cho đất nước…” và từ đó rút ra mọi hệ luận. “Bá ngọ con ong bé cái nhầm”, như xây xong một ṭa nhà, nh́n lại thấy đă cất nhầm trên một đất nước khác, đất nước cọng sản : “Cuộc Cách Mạng thánh Tám đă giành lại chủ quyền cho Đảng Cọng Sản…”. Sự thực là vậy, bất biến.

   “Đờn kêu tích tịnh t́nh tang. Ai đưa công chúa dưới hang mà về?”.

Chuyện cổ tích xưa kể Thạch Sanh có công xuống hang của Đại Bàng Tinh cứu được công chúa, nhưng c̣n đang bận đánh nhau với yêu tinh th́ Lư Thụy đă sai bộ hạ lấy đá lớn lấp bít miệng hang để mưu giết Thạch Sanh, giành lại chủ quyền ơn cứu chúa hưởng vinh hoa phú quí. Lư Thụy tính rất gian hiểm. Y c̣n làm nhiều chuyện thất đức khác để giữ quyền. Lư Thụy c̣n có tên là Lư Thông cũng như Nguyễn Sinh Côn là Nguyễn Sinh Cung (Truyện Thạch Sanh, Lư Thông).

Vào tháng 8/1945 chủ quyền đất nước đang ở trong tay Chính Phủ Quốc Gia Trần Trọng Kim. Ở Đồng Hới th́ Cọng Sản gạt lùa dân vây đánh thành lúc đó do binh lính Quốc Gia trấn giữ. Tôi đă kể chuyện này mấy lần v́ tôi mục kích. Họ c̣n xử tử ông Án Sát trẻ tuổi vừa mới ở Huế đổi ra. Vua Bảo Đại thoái vị cũng giao ấn kiếm cho phái đoàn CS từ Hà Nội vào. Không hiểu Cách Mạng tháng Tám giành chủ quyền cho đất nước là sao, trừ phi đồng hóa đất nước với Cọng Sản.

Nói đồng hóa th́ Thạch Sanh xem như là phe phái quốc gia, Lư Thông cọng sản, chánh tà đối lập. ‘Cách mạng tháng Tám’ xem như hành động đoạt công cứu chúa, lấp hang giết người. Đó là làm cuộc cách mạng “Lư Thông, Thạch Sanh”, nền tảng cách mạng kiểu cọng sản.

Lưới trời lồng lộng thưa nhưng không hở, Lư Thông về sau cũng thảm tử. Cơ đồ y xây dựng từ đầu đă không có chính nghĩa.

 

                 b*Các văn kiện Việt Nam kư với Pháp là trên giấy trắng mực đen rơ ràng. Dă tâm của Pháp là lớn song các nhà lănh đạo Việt Nam mỗi thời đă làm hết sức ḿnh thương thuyết hữu hiệu từng bước thu hồi chủ quyền cho nước nhà. Tuy vậy nếu Chính Phủ ta thời đó chịu nắm bắt trào lưu thế giới là sau Thế Chiến ll, chế độ thực dân thuộc địa đang trên đường cáo chung th́ với một ít khéo léo uyển chuyển hà tất chúng ta phải tiến hành một cuộc chiến tranh phi lư dưới chiêu bài giành độc lập (đă có sẵn) kéo dài 30 năm huynh đệ tương tàn mà măi cho đến gần 40 năm sau, bước qua thế kỷ 21 thù hận vẫn chia rẽ người Việt, ngày càng thêm sâu sắc.

Đúng vậy, chúng ta đă chính thức thu hồi Độc Lập Thống Nhất với Hiệp Định Élysée kư ngày 8-3-1949 giải kết Ḥa Ước Bảo Hộ năm Giáp Thân 1884, “danh chính ngôn thuận”, ấy vậy mà một năm sau đó (1950) Hồ Chí Minh lại bí mật ṃ qua Liên Xô, Trung Quốc cầu viện giúp Hồ Cọng đánh Pháp giành lại độc lập!!

 Ở nước ta chỉ có Hai Bà Trưng và Lê Lợi là khởi nghĩa thành công chiến tranh giành độc lập. Hồ Chí Minh là một chính phủ (chính phủ VNDCCH từ 2/9/1945), chống trả ngoại xâm(??) nhưng lại “củi đậu nấu đậu, huynh đệ tương tàn”, không thể sánh được với các anh hùng Ngô Quyền, Lư Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Huệ... đánh đuổi giặc xâm lăng với chính nghĩa quang minh và phương tiện tự lực cánh sinh.

 Staline, Mao Trạch Đông thay v́ nhắc nhở Hồ lẽ phải th́ lại hùa theo sốt sắng đáp ứng nguyện vọng của Hồ. Dầu người vô ư cũng thấy được Pháp không c̣n độc lập giữ trong tay để trao trả cho CS, độc lập hiện người Việt Quốc gia nắm giữ. Cuộc chiến tranh lần này chỉ là thuần mang ư thức hệ giúp Cọng Sản giành lại Đông Dương, lấy VN làm thí điểm:

 

 Giả sử các công ước quốc tế được tôn trọng, Hồ Chí Minh bị Nga Tàu khước từ viện trợ quân sự vào năm 1950 và đành thúc thủ th́ có lẽ nào Việt Nam bây giờ vẫn đang c̣n bị Pháp cai trị?? Hay là Việt Nam nay là “minh châu trời đông” văn minh, dân chủ, phồn thịnh trong cộng đồng thế giới, dẫn đầu khối quốc gia Đông Nam Á!

                                  “Màu gấm hoa càng đượm.

                                   Rạng vẻ ḍng giống Tiên Long…”

                                   (Đăng Đàn Cung)

Đâu đến nỗi “minh châu trời đông” lại là giới lănh đạo CSVN hiện tại, ra lệnh Công An Cọng Sản đàn áp tận gốc trốc tận rễ ai động đến dù một sợi lông tài sản của chúng!

 

             c* “Thiển thủy tải đại châu” nước cạn mà muốn chở thuyền lớn, Việt Nam th́ bé, dù bé hạt tiêu nhưng “ốc chưa mang nổi thân ốc lại đ̣i mang cọc cho sên! ” Hồ Chí Minh thiển cận không tự lượng sức, muốn cưỡi thuyền lớn, nuôi mộng lănh đạo phong trào cọng sản quốc tế. Trung Cọng khôn khéo dùng chiêu bài Cọng Sản ‘tứ hải giai huynh đệ’ cá lớn nuốt cá bé, nuốt trọn Việt Nam ỷ y đồng chí đồng loại, dại dột ơ hờ đến cạnh, việc nội bộ chẳng ai can thiệp.

 

              d* Nếu Việt Nam không phải là một nước cọng sản th́ Ta với Tàu, đường ai nấy đi, nhà ai nấy ở, việc ai nấy làm, th́ cũng như Miến Điện và Tàu vừa qua: Miến Điện sát nách Trung Cọng, nhờ không có đảng Cọng Sản lănh đạo đă thẳng thừng từ chối sự giúp đỡ có ư đồ xấu của ông bạn láng giềng khổng lồ, ‘kính nhưng tránh’ không dám chơi trèo; tuyệt đối không có tṛ khỉ Tân Tổng Bí Thư Đảng ta phải qua Bắc Kinh triều kiến, ta đón rước Phó Chủ tịch Trung Quốc qua kinh lư phải dùng cờ 6 sao “sông liền sông, núi liền núi, cờ nhập cờ”, hoặc ta tổ chức lễ kỷ niệm 1000 năm Đại lễ Thăng Long phải điều chỉnh ngày tháng để chào mừng Quốc Khánh Trung Cọng, lễ phục trong bộ phim “Đường về Thăng Long” phải là áo măo của vua chúa, quan lại và nhân dân Tàu xưa. Đâu phải sai sót kỷ thuật đến nhiều lần vậy, tất phải có dụng ư. Mới đây CSVN lại tính chuyện bắt các học sinh trung và tiểu học học Hoa ngữ như là một ngôn ngữ thứ 2, chuẩn bị loại hẳn tiếng Việt như Trung Quốc đă đang làm đối với tiếng Tây Tạng “trước ở sân sau lần vô bếp, trước khách sau chủ’” Ôi thôi một Hồ đại công cáo thành, một Đảng quang vinh, nhưng nước ḿnh bị diệt.

 

              e* Thực tế là lư thuyết , là những điều tôi vừa nói. Các nhà sử học sẽ phân tích ngọn ngành các sự kiện lịch sử. Riêng tôi trước năm 1945 đă là học sinh trung học nên hiểu biết ít nhiều về thời cuộc mà nay trên dưới nửa thế kỷ sau, đối chứng kiểm nghiệm các dữ kiện, tôi nghĩ tôi nói đúng.

Trước 1945 Pháp coi như cai trị ta hoàn toàn, kiểu vua Lê Chúa Trịnh, vua Lê làm v́, Chúa Trịnh nắm mọi quyền hành. Viên Toàn Quyền Đông Dương đóng tại phủ Toàn Quyền ở Hà Nội. Ở Nam Kỳ qui chế thuộc địa có quan Thống Đốc, ở Trung Kỳ và Bắc Kỳ qui chế bảo hộ th́ có quan Khâm Sứ, Thống Sứ đứng đầu. Ở mỗi tỉnh có viên Công Sứ đầu tỉnh. Ta gọi là Ṭa Khâm, Ṭa Sứ. Trại lính bản xứ (lính khố xanh)  th́ do một Thiếu tá Pháp làm Giám binh, với một vài sĩ quan Pháp cấp úy phụ tá. Người Việt chỉ là lính và hạ sĩ quan. Các ty sở Thương chánh, Công chánh, Kiểm lâm, Bưu điện, Mật thám… đều do người Pháp nắm giữ chức vụ trưởng sở. Về phía Nam triều, đầu tỉnh th́ có Tổng Đốc (tỉnh lớn) hoặc Tuần Vũ và các quan Bố Chánh, Án Sát, Đốc Học. Cấp phủ huyện không có chính quyền bảo hộ, chỉ có các tri phủ, tri huyện do triều đ́nh bổ nhiệm. Quan lại Nam Triều trực tiếp coi sóc dân nhưng việc quan trọng phải bẩm báo với các viên chức nhà nước bảo hộ. Cụ thể trường hợp cụ Nguyễn Sinh Sắc là tri huyện B́nh Khê thuộc tỉnh B́nh Định. Đầu năm 1910 cụ Sắc trong một vụ án, xử phạt đánh đ̣n Tạ Đ́nh Quang là một nhân vật thổ hào, chẳng may ông này thiệt mạng. Cụ Sắc bị Triều Đ́nh triệu hồi về Kinh xét xử và băi chức vào tháng 8/1910. Vài năm sau Hồ Chí Minh từ ngoại quốc gửi thư về ṭa Khâm Sứ Huế tŕnh bày mong phục chức cho thân phụ nhưng không thành công.

 

Bị Nhật lật đổ tháng 3/1945 đến đầu 1947 quân Pháp trở lại miền Trung và Bắc, t́nh h́nh khác hẳn. Không c̣n Khâm sứ, Thống Sứ, Công Sứ và các chủ sở Pháp. Chỉ có lính Pháp và sở An ninh của họ. Phía ta th́ có đầy đủ, các tỉnh trưởng, phó tỉnh trưởng, ṭa hành chánh tỉnh, các ty trưởng người Việt, các quận trưởng, phó quận trưởng, chi trưởng… và Việt Binh Đoàn th́ do các sĩ quan Việt Nam chỉ huy mà cũng không có các cố vấn quân sự người Pháp bên cạnh.  Như ở Huế th́ 2 trường Trung học Quốc Học và Đồng Khánh đều do giáo sư ta làm Hiệu Trưởng và liên tục giảng dạy chương tŕnh Việt kể từ niên khóa 1945-46 cho dù người Pháp trở lại Huế từ khoảng quá giữa năm 1946. Người Pháp bị Đức và Nhật đánh bại mất uy tín rất nhiều. Từ năm 1947 mỗi năm qua chính quyền Quốc gia Việt Nam càng vững mạnh thêm dần, t́nh thế không thể đảo ngược, và thấy rơ người Pháp nay mai sẽ phải rút lui toàn diện chỉ c̣n duy tŕ những liên lạc văn hóa và kinh tế song phương cho dù Hiệp Định Élysée đến năm 1949 mới được kư kết hoặc ngay cả không cần thiết. Hiệp Định Élysée chỉ hợp thức hóa một t́nh trạng thực tế đang diễn biến trong xă hội đất nước Việt Nam: người Pháp dù muốn dù không, dù đánh thắng Cọng sản ở trận Điện Biên Phủ cũng phải rút lui dần, ư thức chế độ thực dân thuộc địa nay đă lỗi thời và trên đường cáo chung.

 

Nguyên do nào khiến Pháp trở lại Trung và Bắc từ các năm 1946/1947 và kháng chiến lại bùng nổ? Sự việc là thi hành Hiệp Định Sơ Bộ kư ngày 6-3-1946, quân Pháp chính thức ra Hà Nội, bản doanh đặt tại Thành Hà Nội; ở Huế quân đội Pháp từ Lào kéo xuống đóng tại khu Morin đầu múi cầu Trường Tiền. Hai lực lượng quân sự Việt-Pháp đối mặt trong thành phố, thoạt đầu vô sự lâu dần xung khắc luôn đổ lỗi bị đối phương khiêu khích. Pháp tố cáo Công An, dân quân tự vệ rào đường, đắp ụ, lập chốt kiểm soát; Việt Minh tố cáo Pháp xả súng bắn vào các chốt canh gây thương vong. Đến ngày 19/12/1946 Pháp gởi tối hậu thư đ̣i Việt Minh trao quyền giữ an ninh trật tự ở Hà Nội cho họ. Hồ Chí Minh ra lệnh tấn công quân Pháp, đồng thời lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến do ông chấp bút được phát trên đài phát thanh lúc 20 giờ tối cùng ngày. Trận đánh ở Hà Nội du kích giành từng khu phố kéo dài 2 tháng, đến tháng 3/1947 Hồ Chí Minh và Trung Ương Đảng chuyển lên Việt Bắc kêu gọi tiêu thổ kháng chiến, tản cư cũng là kháng chiến, phá hoại cũng là kháng chiến. Ở Huế cũng ngày 19/12/1946 Việt Minh tấn công khu Morin của Pháp, chịu thương vong lớn và bỏ Huế. Quân Pháp tiếp tục đánh ra, chiếm Quảng Trị và Quảng B́nh.

Các trận tổng công kích ở Hà Nội, Huế cuối năm 1946 cũng như trận Tết Mậu Thân đầu  năm 1968 và trận đánh Thất thủ Kinh Thành Huế năm 1885 (23/5 Âm lịch năm Ất Dậu) phía tấn công trước đều có yếu tố bất ngờ và đều thất bại là điểm tương tự.

 

    2-NGÔN NGỮ HỒ CHÍ MINH, chí minh hay chí manh?

Một kẻ nói ngang ba làng nói không lại” toàn thể nhân dân Việt Nam ngoại đảng đều tự đặt câu hỏi không hiểu Hồ Chí Minh có vấn đề chạm mát, chập mạch ǵ trong đầu óc khiến y nhất quyết cho rằng lư thuyết Mác Lê, chủ nghĩa Cọng Sản là thích hợp nhất cho lũ dân Việt Nam khốn khổ, con đường duy nhất mà chúng phải chọn!!

Chiếu theo văn hóa, phong tục tập quán và truyền thống làm dân nô lệ, dễ sai dễ bảo của con dân Việt ư? Hay là y tin tưởng “họng súng đẻ ra chính quyền”, cứ dùng vũ lực áp đặt, như Pháp đă làm rồi đâu sẽ vào đó!

Để công bằng ta xét tư tưởng, tŕnh độ và tư cách của HCM qua ngôn ngữ của y trong thời kháng chiến được CS khen ngợi tưng bừng như khuôn vàng thước ngọc đem ra quân cán chính và lũ ṇng nọc giữ đuôi học tập hết mệt. Nhân đó ta có thể nắm rơ bộ mặt thật của y.

Ngôn từ của HCM có 3 loại: chính trực, nghi vấnchân tướng. Loại sau chót quan trọng nhất v́ đó là bản chất (true color).

 

                a)Ngôn ngữ chính trực : Hồ Chí Minh nói với dân: * “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, sông có thể cạn, núi có thể ṃn, song chân lư ấy không bao giờ thay đổi”. ** “Tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”. *** “H́nh ảnh miền Nam luôn ở trong trái tim tôi”. **** “Tôi chỉ có một Đảng, đảng Việt Nam”. ***** “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để so sánh với các cường quốc 5 châu được hay không chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các cháu”… “Các vua Hùng đă có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. ****** “Có lực lượng dân chúng việc to tát mấy, khó khăn mấy cũng làm được. Không có th́ việc ǵ làm cũng không xong… ******* Một số phát biểu khác kêu gọi đoàn kết, tinh thần yêu nước v.v…

Nhận xét: Các lời lẽ trên rất chính trực mà mọi nhà lănh đạo kháng chiến đều dùng để hô hào động viên tinh thần dân chúng. Đó là những sáo ngữ không thể bằng vào để đánh giá một ai, chưa hẳn nêu rơ bộ mặt thật. “Tôi chỉ có một Đảng, đảng Việt Nam” là láo khoét trắng trợn. Ai cũng biết Hồ Chí Minh là Chủ Tịch đảng CS Việt Nam và đảng CS cấm ngặt đảng phái. Đừng nghe lời xúi bậy của y mà khai là Đảng Việt Nam. Sau năm 1975 Ngụy tội nặng nhất là có đảng phái, tù cải tạo đến giờ dám chưa thả. Hơn nữa ham muốn là một việc, thực hiện là việc khác; muốn dân thực sự hoàn toàn tự do, ai cũng có cơm ăn áo mặc, dân tộc Việt Nam là một v.v… th́ tiên quyết phải dẹp bỏ độc tôn độc tài là khắc tinh, điều mà chắc chắn Hồ Chí Minh chẳng thể khứng chịu. Non sông tươi đẹp thật nhưng dễ thay đổi, có thể mất:

 

                        “Giang sơn dị cải. Cọng tính nan di”

 

(Tục ngữ: ‘Giang sơn dị cải. Bản tính nan di’). Non sông dễ đổi, tính người khó thay .

Bản tính CS khó thay, độc tôn độc tài độc ác.

 

                 b)Ngôn ngữ nghi vấn: Hồ Chí Minh tuyên bố: * “Chính v́ Đảng Lao Động là đảng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động cho nên nó phải là đảng của dân tộc Việt Nam” (Đại hội Trung Ương lần 2, năm 1951 đổi tên đảng CS ra đảng LĐ). Nhận xét: lư luận logic kỳ lạ, kết luận ngang ngược, thêm trọng tội mạo nhận danh nghĩa. Nhỡ có đảng tự xưng “đảng Dân Tộc” th́ ai chính danh hơn?  **Trả lời phỏng vấn về thỏa thuận kém khôn ngoan để quân Pháp ra miền Bắc thay thế quân Trung Hoa giải giới quân đội Nhật (Hiệp Định Sơ Bộ ngày 6/3/1946), Hồ Chí Minh biện minh rằng thực dân nay đă suy yếu sắp tàn. Nhận xét: th́ ra HCM cũng biết chế độ thực dân sẽ cáo chung, biết vậy chỉ cần nằm ngửa chờ sung rơi vào miệng! Thực ra Hồ Chí Minh e ngại quân của Tưởng Giới Thạch, Quốc Dân Đảng có thể trợ giúp các đảng phái chống y. Hồ Chí Minh cũng nuôi hi vọng lợi dụng Pháp tiêu diệt các đảng phái chống đối. Điều này y có làm.

*** “Dù có phải đốt cháy cả dăy Trường Sơn cũng phải giành cho được độc lập”, “Hải Pḥng, Hà Nội… có thể bị hủy diệt…” Nhận xét: -đốt dăy Trường Sơn th́ làm ǵ c̣n đường ṃn Hồ Chí Minh để chuyển quân vào Nam, và c̣n hậu quả gây lụt lội lớn hàng năm toàn miền Trung. Xem ra chỉ được cái thất phu nói liều; độc lập đă có, điều c̣n thiếu chỉ là chưa phải Chính Phủ Cọng Sản do Đảng Lănh Đạo.  Năm 1945 thành phố Hiroshima bị bom nguyên tử hủy diệt, và Nhật Hoàng để cứu dân đă chấp nhận đầu hàng quân đội phe Đồng Minh. Nước người ta yêu thương dân là thế. Mà bây giờ Nhật là một cường quốc trên thế giới.

 

                c)Ngôn ngữ chân tướng:  c1* Hồ Chí Minh thẳng thắn tự phê: “Một đảng mà giấu giếm khuyết điểm của ḿnh là một Đảng hỏng. Một Đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của ḿnh, vạch rơ những cái đó, v́ đâu mà có rồi t́m kiếm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó, như thế đó là một đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính.”  Nhận xét: -Muôn đời HCM với đầu óc tự cao mà chật hẹp của y cũng không thể nhận ra rằng một cá nhân đảng viên sai lầm th́ xử lư nội bộ, khai trừ nếu lỗi nặng, một đảng nắm chính quyền phạm sai lầm khiếm khuyết cứ phải sửa chữa điều chỉnh, làm hại dân, hại nước là đảng ấy phải xuống nhường chỗ cho người khác, như mọi nơi khác trên thế giới đều làm, không có cơ hội ngồi ṿng vo càng sửa càng sai, mỗi lần sửa thừa dịp tranh tối tranh sáng, nước đục thả câu lănh đạo lại càng vơ vét thủ lợi.

 

  “Đảng CSVN đă đưa dân tộc Việt Nam từ Sai Lầm này đến Sai Lầm khác”

 

Cứ xem chúng sửa măi th́ biết, chi bằng thay luôn.

Tổ tiên ta, nhân dân ta, các anh hùng liệt sĩ đă chung sức dựng nước, giữ nước không phải để làm công không dâng nước cho Hồ Chí Minh và đảng CS của y chiếm làm của riêng, ngồi sửa măi, ḅn rút tài nguyên quốc gia, đến mức ham lợi cá nhân dâng nước cho Tàu!.

Mới tháng trước, đầu năm nay 2012 ở huyện Tiên Lăng, Hải Pḥng đă xẩy ra vụ chính quyền CS  xử dụng bạo lực, phái Công An Cọng Sản đến giải tỏa cướp ruộng đất của nhân dân song bị chống đối kịch liệt bằng súng và chất nổ chịu nhiều thương tích. Các phương tiện truyền thông mạng, bloggers…trong nước loan tin rộng răi nhanh chóng, cập nhật gây bất b́nh sôi nổi trên toàn quốc đến mức Thủ Tướng Vẹm phải ra mặt công nhận lầm lỗi về phía Nhà Nước và hứa sửa sai khuyết điểm, do thiếu kiểm tra chỉ đạo. Dù sao mấy vụ như vụ Tiên Lăng này c̣n tiềm năng lớn tái diễn dài dài khắp mọi nơi trên toàn quốc, song le chắc chắn không bao giờ xẩy ra nếu Việt Nam có chế độ dân chủ đa đảng và một đảng cầm quyền làm sai là phải từ chức, thay thế bởi một đảng khác đă có sẵn để làm tốt hơn.

Kinh tế CS bao cấp chưa biết ra sao nhưng Kinh tế Thị Trường là vậy, món hàng phải đa dạng, quốc gia phải đa đảng để người tiêu dùng có sự lựa chọn. Đă độc quyền th́ đưa hàng độc hại, kém chất lượng người dân cũng phải dùng. Chưa hiểu Hồ Chí Minh có nhận thức được đạo lư này không!

 

 -Bài thơ ngụ ngôn “Con khỉ sửa sai” hoặc “Con khỉ chia bánh” là bài học giúp chúng ta hiểu rơ cách thức và kết quả Đảng Cọng Sản nắm chính quyền sửa rộng túi. Chuyện ngụ ngôn kể một con thỏ và một con mèo, h́nh như thế, cùng bắt được một bánh phó mát (cheese) nhưng không biết làm thế nào chia đôi cho thật đều. Chúng bèn đến nhờ một con khỉ già trong vùng; cũng là giỏi chọn, khỉ có 4 tay lại c̣n khéo léo hơn người. Khỉ già này mặt mày đặc biệt tinh quái giống hồ, vẫn tự xưng “đỉnh cao trí tuệ” của loài…khỉ, trong sạch anh minh đạo đức như một con bú dù. Khỉ ta cầm miếng phó mát, ngắm nghía chuyền qua tay qua chân rồi đưa lên miệng dùng răng xé đôi, trao lại cho 2 khổ chủ. Thỏ, Mèo ngúc ngắc, hàm ư chưa thỏa ḷng v́ hai phần bánh lớn nhỏ cách biệt quá rơ. Khỉ thẳng thắn thừa nhận khuyết điểm của ḿnh và đề nghị sửa sai. Nói là làm liền chẳng đợi hỏi ư kiến, khỉ ngoạm và nuốt vào bụng một mẩu khá lớn ở miếng bánh cầm ở một bên. Nh́n lại, phía bên kia nay lớn hơn, lại phải sửa thêm. Khỉ ta điều chỉnh sửa qua lại, cắn bên này bên kia, no gần bể bụng; một lúc sau miếng bánh chỉ c̣n trơ lại hai tí tẹo ăn không đủ xỉa răng nhưng nh́n kỹ khó phân biệt lớn nhỏ, coi như đều nhau, đạt yêu cầu. Khỉ ném mảnh vụn bánh cho 2 nạn chủ và nhảy lên cây ngồi tót sỗ sàng, hiu hiu đắc chí do công tác hoàn thành sau khi được sửa sai nhiều bận, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Thỏ Mèo coi bộ ăn chẳng bơ công, vứt bánh biếu lũ kiến đang bu đến chờ, chưng hửng nhưng kêu ca vào đâu!:

                            “Sơn cao Hoàng đế viễn,

                             Đảng thế thiên hành đạo

 

Hai miếng bánh tuy rất nhỏ nhưng không thể nói là không đồng đều.

Dầu ấm ức Thỏ Mèo vẫn nghĩ rằng đó là một con khỉ có gan thừa nhận khuyết điểm của ḿnh và t́m mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó, như thế đó là một con khỉ tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính. Một con Hầu Chí Minh nắm vững đạo lư Sủa Sai, một thế mạnh mang tính ưu việt của bè lũ gian dối, khôn lỏi, ranh vặt.

 

-Khỉ tự phê tự kiểm là tốt nhưng liệu nó có chấp nhận cho Thỏ Mèo phê phán nó không?  Đảng CS liệu cũng có gan cho phép người khác chỉ ra khuyết điểm cuả ḿnh, dân biết dân bàn như chúng chủ trương mà không trừng phạt họ chăng? Hay chúng tự giành độc quyền phê b́nh! Chỉ trích chút ít dù xây dựng cũng là vi phạm độc quyền, tội ít xít nhiều, phản động, âm mưu lật đổ chúng, xử theo H́nh Luật!! Chúng ngang ngược lộng hành là do bản Ngụy Hiến Pháp mà chúng viết ra cho phép chúng toàn quyền kêu mưa gọi gió.

 

          “Một Đảng khốn nạn cần dựa vào một bản Hiến Pháp khốn nạn”.

 

 Thật kỳ lạ một băng đảng giang hồ khốn nạn tự bầu bán nội bộ, chẳng do dân bầu ra lại đ̣i được giao khoán vô điều kiện, vô thời hạn quyền lănh đạo tối thượng, tuyệt đối đất nước để rồi đối phó với dân hở đâu đánh đó.

Thật đau đớn nhục nhă dân tộc Việt Nam lại bị một lũ vô lại, vô liêm sỉ thay thế Pháp đè đầu cai trị.

 

   c2* Nhiều lần Hồ Chí Minh nói với Quân đội: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hi sinh v́ độc lập tự do của tổ quốc, v́ chủ nghĩa xă hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”. Nhận xét: Chúng ta hăy phân tích giá trị của 2 chữ “trung và hiếu”. HCM nói “trung” với Đảng trước tiên, thứ đến là “hiếu” với dân (là đất nước, dân tộc).

Đó là truyền thống thứ bậc “quân sư phụ” thời xưa, vua ban chức tước; thầy dạy chữ thánh hiền: cha mẹ nuôi con lớn, khuyên răn:

               “Con ơi, muốn nên thân người,

                Lắng tai nghe lấy những lời mẹ cha.

                Gái th́ giữ việc trong nhà,

                Khi vào canh cửi khi ra thêu thùa.

                Trai thời đọc sách ngâm thơ,

                Dùi mài kinh sử để chờ kịp khoa.

                Mai sau nối được nghiệp nhà,

                Trước là rạng mặt, sau là ấm thân”.

 

Thành đạt nối được nhiệp nhà, lo lắng cho cha mẹ khi già yếu, ấy là báo hiếu. Cha mẹ sinh ra, song “cơm cha áo mẹ nghĩa thầy” ta cũng chẳng làm nên tṛ trống ǵ nếu không có thầy chỉ bảo dùi mài kinh sử.  Học thành tài nhưng cũng vô dụng nếu vua không mở khoa thi, ta đỗ đạt, được bổ dụng, giúp vua trị nước, quyền cao chức trọng, vinh thân ph́ gia. Cân đai áo măo, tiền tài danh vọng mọi thứ nhất nhất là do vua, thời xưa, nay là do Đảng ban phát mà có. Do đó phải tận trung “ăn cơm chúa múa tối ngày”. Bất hiếu bất nghĩa th́ người đời chê cười trách móc, bất trung là tội chém đầu, tru di tam tộc. Do đó chữ ‘trung’ đứng đầu xa trên chữ ‘hiếu’. Tội bán nước là trọng đại, song nếu phải bán nước hi sinh chữ ‘hiếu’  để bảo toàn chữ ‘trung’ với đảng, cứu Đảng, giữ Đảng th́ đấy lại là công trạng lớn.

 

             “Dân mất Đảng như đĩ mất váy,

              Nước thiếu đảo (HSa/TrườngSa) như Táo thiếu quần.

              Bỏ cha bỏ mẹ bỏ chồng,

              Bỏ nhà bỏ nước để trông Đảng c̣n”.

              (Tú Hữu: “Cái ǵ cũng bỏ, Đảng không được rời”)

                 

Thật đáng khinh bỉ lối lư luận của một nhân vật tầm cỡ HCM buộc quân đội trung với đảng Cọng Sản trong khi quân đội không phải là đảng viên. Y lấy quyền ǵ để buộc quân đội trung với Đảng? Quân đội mắc mớ ǵ hi sinh xương máu không nhằm chỗ để bảo vệ Đảng Cọng Sản, hoặc bất cứ một tổ chức , một đảng phái nào đó! Quân đội Việt Nam tuyệt đối không thể làm một con chó ngao Tây Tạng.

              

Tổng Thống Mỹ Barack Obama chẳng hề bảo quân đội Hoa Kỳ trung với đảng Dân Chủ của Tổng Thống. Vào thập niên trước, Thủ Tướng Canada, Jean Chrétien cầm quyền độc đảng liên tiếp 3 nhiệm kỳ nhưng không đ̣i hỏi quân đội trung với đảng Tự Do của Chính quyền ông. Trên thế giới hầu như đâu đâu cũng vậy: Thủ Tướng  Anh, Đức, Nhật, Úc…Tổng thống Pháp, Nga, Ấn, Ai Cập, Indonesia, Ba Tây, Venezuela…  không vị nào đ̣i hỏi quân đội trung với đảng và chính quyền của ḿnh.

Quân đội ‘tận trung’ là ‘tận trung’ với dân tộc, đất nước, bảo vệ nhân dân và sự toàn vẹn lănh thổ. Như thế mới gọi là tận trung đúng chỗ, ngoài ra là cái ‘tận trung’ ngu khờ của kẻ vũ biền thô lỗ có đầu không óc. Quân Đội ND có suy nghĩ ǵ và tiếp thu được mấy phần về lời tuyên bố này của Tổng Thống Nga Vladimir Putin: “Kẻ nào tin Cọng Sản nói là không có cái đầu, kẻ nào làm theo lời Cọng Sản là không có trái tim”. Lẽ nào QĐND lại đang đánh mất cả tim lẫn đầu?

 Quân đội không dính dáng ǵ đến quyền lợi các đảng phái chính trị. Hồ Chí Minh bắt quân đội trung với đảng của ông ta là “dĩ công tế tư ”, ư đồ lợi dụng bất lương bất chính, xích cổ quân đội, biến quân đội vốn uy vũ hiên ngang như con “hạo thiên khuyển” của Nhị Lang Thần, trở thành một con chó ngao Tây Tạng, ĺ lợm trung thành, đặc biệt chỉ biết nghe một chủ,  chỉ trung thành tuyệt đối với một chủ nhân duy nhất (Google, mục ‘chó ngao’).

 

HCM nói tiếp câu: “(quân đội ta)…sẵn sàng chiến đấu hi sinh v́ độc lập tự do của tổ quốc”, và thay v́ ngừng tại đây là đủ ư và đẹp, y lại cố móc thêm: “v́ xă hội chủ nghĩa”. Nói đi nói lại th́ cứu cánh của quân đội theo y là bảo vệ đảng Cọng Sản và Xă Hội chủ Nghĩa. Sở dĩ y buộc quân đội sẵn sàng chiến đấu hi sinh v́ chủ nghĩa xă hội là v́ y tiên liệu:

                     “Xă Hội Chủ Nghĩa” là con ḅ sữa nuôi béo đảng Cọng Sản,

                              là con gà đẻ trứng vàng làm giàu cho Đảng.

Y thêm: “(Quân đội ta)…nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào đánh cũng thắng”. Kể cả nhiệm vụ đàn áp nả súng vào dân để bảo vệ Đảng chăng? kể cả khó khăn nhận chân bản sắc của ḿnh và từ chối làm công cụ cho Đảng CS?. Trước đây quân đội là anh dũng, nay th́ tinh thần rất kém, mong ǵ bách chiến bách thắng?

 

   c3*Hồ Chí Minh nói: “Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa nhằm không ngừng nâng cao đời sống nhân dân”;

Và trong di chúc y viết: “Năm nay tôi 75 tuổi, tinh thần vẫn sáng suốt, thân thể vẫn khỏe mạnh…”;  4 năm sau (1969) chưa chết, y viết tiếp: “Năm nay, tôi vừa 79 tuổi, đă là hạng người ‘xưa nay hiếm’ nhưng tinh thần, đầu óc vẫn rất sáng suốt, tuy sức khỏe có kém so với vài năm trước đây…điều mong ước cuối cùng của tôi là: Toàn Đảng toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam ḥa b́nh, thống nhất, độc lập, dân được giáu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới…”.

Nhận xét: -1. phát triển kinh tế và văn hóa?? Đây chính là 2 nhiệm vụ, 2 khó khăn, 2 kẻ thù mà Cọng Sản đă không thể hoàn thành, vượt qua, đánh thắng. Hiện giờ kinh tế tập trung chạy vào túi riêng của giới lănh đạo CS, bức tranh văn hóa tối tăm và trên đường Hán hóa.  -2. thế nào là dân giàu nước mạnh? Dân đói không rau, đau không thuốc, không tiền nộp bệnh viện mà CS cứ bô bô “dân giàu nước mạnh” th́ ai kiểm chứng! Một chế độ mà chủ trương là ‘dối trá’ th́ sắp chết đói như ở Bắc Hàn, mà vẫn được tŕnh bày như một xứ thần tiên Alice th́ ai dám căi!  -3. di chúc HCM có thể là lời tâm huyết chính trực, song y lại móc vào: “ Đảng phải có…,Toàn Đảng toàn dân ta đoàn kết…, góp phần vào sự nghiệp cách mạng thế giới…”  thật sắp chết khó giữ đuôi chồn tḥ ra.  Đúng là miệng lưỡi của một tên cọng sản thập thành “cóc chết 3 năm quay đầu về núi”, nói lui nói tới th́ ǵ cũng do Đảng, v́ Đảng, v́ sự nghiệp cách mạng thế giới. Trung với Đảng, với cách mạng thế giới nhiều khi gặp trường hợp không thể yêu nước chân thật, chân chính được. C̣n kêu gọi đoàn kết ư?

 

“CS kêu gọi đoàn kết phải hiểu đoàn kết tiếng nói với CS”.

CS kêu gọi đoàn kết phải hiểu kêu gọi phục tùng “thuận sống chống chết”.

 

-4. HCM lúc 79 tuổi (1969) viết di chúc cho biết “tinh thần, đầu óc vẫn rất sáng suốt”. Nhờ đầu óc rất sáng suốt y đă kư giấy cho phát động chiến dịch tổng tấn công bất ngờ vào thời gian hưu chiến để nhân dân ăn tết cổ truyền, đêm mồng một Tết Mậu Thân, đầu năm 1968 vào khắp các thành phố miền Nam. Qua Tết năm Kỷ Dậu 1969 y lại làm bài thơ mừng xuân ca ngợi chiến thắng Tết Mậu Thân: “Năm qua thắng lợi vẻ vang. Năm nay tiền tuyến chắc c̣n thắng to”. Y đếm xỉa ǵ đến phong tục tập quán của dân tộc! y thương yêu ǵ dân, như miệng y luôn ngọt xớt! “Trời đánh c̣n tránh bữa ăn” y phải chịu trách nhiệm các thảm sát tang tóc cho nhân dân vô tội do bộ đội y đă gây ra lúc nhân dân ăn Tết, sum họp gia đ́nh, cúng tổ tiên, nhắc lại h́nh ảnh tàn khốc rùng rợn các đấu tố chôn sống cả trăm ngàn dân năm 1954-56 tại miền Bắc qua chiến dịch ‘cải cách ruộng đất’ mà cũng chính y kư giấy phát động.

 

   c4*Hồ Chí Minh viết văn, ca tụng tâng bốc ông búa xua hết sẩy. Y lại tự họa chân dung sửa sai sắc đẹp: “tóc người đă hoa râm, trán rộng và cao, đôi mắt sáng ngời, mũi thẳng…” thật quê hết cỡ.  Tôi trích dẫn những ư kiến về các trước tác của Hồ Chí Minh:

“Hồ Chí Minh là một chuyên gia đổi trắng thay đen lịch sử rất lỗi lạc, cuộc đời của ông rất lố bịch, tự viết cuốn sách kể những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ Tịch, viết vào năm 1948 dưới bút hiệu Trần Dân Tiên, và chôm tập thơ “Ngục Trung Nhật Kư” trong đó trăm bài thơ ca ngợi Trung Hoa. Sau đó ông chưa hài ḷng, tự viết cho ḿnh “Vừa đi vừa kể chuyện”, viết vào đầu năm 1961 dưới bút hiệu Th. Lan. Nxb Sự Thật 1961”.

Riêng tôi nhận xét ông Hồ Chí Minh thật đúng lố bịch và không những chỉ lố bịch:

                  

                  “Bà huyện chết th́ khách đầy nhà,

                   Ông huyện chết th́ cỏ gà đầy sân”.

                   (Tục ngữ Việt Nam)

 

Hiện nay một số nhà lănh đạo, chính khách lớn trên thế giới…vẫn viết hồi kư giải thích, biện minh có khi tự khen kín đáo, hoặc do người khác viết, song giữ ư tứ chờ thật lâu sau khi thôi cầm quyền mới cho xuất bản công bố. Trung Hoa cũng có câu “Cái quan luận định” người chết vào quan tài rồi mới định được công việc người ấy đă làm hay hoặc dở. Đang đương quyền tối cao sờ sờ mà viết tự truyện, cho phép hoặc ra lệnh người khác viết để phổ biến th́ chỉ là để ca tụng tâng bốc cá nhân; ư đồ bất chính lộ liễu và nhân cách người lănh đạo đó không ra ǵ. Cứ xem bà huyện chết khách viếng đầy nhà th́ biết, chỉ vi họ nịnh bợ ông huyện đang tại chức, tác oai tác phúc.

Quân tử ẩn h́nh, tiểu nhân lộ tướng” các trước tác của Hồ Chí Minh là vết dơ bẩn hoành tráng trong sự nghiệp chính trị của ông, là lầm lỗi lớn, “cầu công phản chuyết”, cầu cho khéo léo lại hóa vụng về, v́ tính sai, sinh tác dụng nghịch. Các lần khác đây đó, qua những câu ông phát biểu, ta biết ông là một tên cọng sản độc tài cuồng tín, thiển cận, nay đọc đến những ǵ ông viết, bảo viết hoặc trộm thơ, ai cũng khinh bỉ nhân phẩm và những người cuối cùng c̣n mơ hồ cũng dứt khoát ly khai với ông. Nhân dân Việt Nam quyết không chấp nhận

 

  Hồ Chí Minh một kẻ thiếu tư cách, kém tự trọng, không liêm sỉ làm lănh tụ VN.

 

Một kẻ bản chất không ra ǵ không thể dạy đạo đức lễ nghĩa cho ai; chỉ gây phản tác dụng.

 

     3-SƠ KẾT TỘI TRẠNG HỒ CHÍ MINH . Tội ác do HCM gây ra cho nhân loại, cho nước Việt Nam không đếm xuể, luôn sơ kết mà không thể nào tổng kết. Chúng ta phê phán y nghiêm khắc nhưng không quá lời, không oan uổng dù cho Vẹm Cọng luôn t́m mọi cách bênh vực y ngay từ đầu. CS đề cao ḷng ái quốc của Hồ Chí Minh cùng một số tṛ tham gia vào đoàn dân chúng Thừa Thiên kéo đến ṭa Khâm sứ biểu t́nh chống thuế xin xâu vào tháng 4/1908. Nhiều tài liệu khác lại nói tṛ Côn bỏ học đi xem biểu t́nh. Năm 1910 Nguyễn Sinh Cung xin thi làm giáo viên tiểu học tại Qui Nhơn, và ngày 15/9/1911 Nguyễn Tất Thành làm đơn xin học nội trú tại Trường Thuộc Địa ở Paris, song cả hai nơi đều không nhận. Tại văn  khố Pháp đang lưu giữ đơn Bác Hồ gởi xin phục chức cho cha nhưng bị bác. Cọng Sản huênh hoang rêu rao các việc này là bằng chứng thành tích chống Pháp thực dân của Hồ Chí Minh, khiến Pháp để tâm trù dập. Song le c̣n đúng hơn nữa là Hồ Chí Minh vẫn cố nuôi mộng phục vụ Nhà nước bảo hộ. Thực ra Thực dân Pháp cũng không theo dơi ǵ v́ y cũng ngoan ngoăn, chỉ từ chối khi y tự ư xin làm công chức song vẫn để y thong dong xin việc nhiều nơi kể cả xin làm phụ bếp ở tàu thủy của hăng Les Chargeurs Réunis và đàng hoàng ra khỏi nước ngày 5/6/1911 (phần 1 ‘Những con ṇng nọc 2 chân’). Các nhà ái quốc đă bị Pháp nghi ngờ, muốn trốn ra khỏi nước phải lén lút và chịu nhiều nguy hiểm, ngụy trước vượt biên sẽ kể cho biết.

Hồ Chí Minh năm 34 tuổi (1924) gia nhập Ma giáo trở thành Đông Phương Sứ Giả mới bắt đầu nhúng tay vào tội ác. Ta phải xét y trong bối cảnh tập thể mà y sinh hoạt.

Ngoại trừ Đảng CS tự “mèo khen mèo dài đuôi”, tất cả các nhà phê b́nh khách quan trên thế giới đều có chung một kết luận:

 

        “Đảng Cọng Sản là một guồng máy lừa đảo, giết người lớn nhất”.

 

Nhận xét nhất trí này không phải hàm hồ, phiến diện mà đúng với lư luận logic và thực trạng trước mắt :

Thời đại này phàm một cá nhân hoặc đảng phái nào muốn giữ măi quyền và tiền tất phải dối trá, bưng bít sự thật, bịt tai che mắt, khóa miệng thiên hạ. Tiền làm mờ mắt, càng thao túng tham nhũng. Về lâu về dài tất yếu có sự bất b́nh của dân chúng, lại phải đàn áp, giết nữa giết măi để giữ quyền hành. Do đó CS phải bày đặt ra Xă Hội Chủ Nghĩa, “Đảng Lănh, Nhà Nước Quản, Dân Làm” 

Đảng CSVN minh họa điều này rơ nhất. Các Lănh đạo CSVN và thân quyến sống xa hoa, giàu có của riêng hàng chục, hàng trăm triệu thậm chí cả tỷ đô-la Mỹ, trong khi dân chúng Việt Nam ở thôn quê sống dưới một đô-la mỗi ngày cho mỗi người và ở thành thị cán bộ, công nhân được trả lương trên dưới 3 đô-la mỗi ngày. Nếu nhịn ăn, đừng xài th́ mới mong có của tích lũy.

 

Ai trong chăn mới biết chăn có rận”, những người từng là chóp bu trong cuộc, chính tay  hoạch định chính sách, chủ trương đường lối kế hoạch của Đảng CS đă tiết lộ trong chăn có rận như thế nào. Cựu Tổng Bí Thư Đảng Cọng Sản Liên Xô, và đồng thời là cựu Tổng Thống Liên Xô M. Gorbachev đă tự oán trách:

“ Tôi đă bỏ hơn cả nửa đời người để tranh đấu và phục vụ cho lư tưởng Cọng Sản. Nhưng ngày hôm nay tôi phải đau buồn mà nói rằng Cọng Sản chỉ biết nói dối và tuyên truyền...

Không những là một bộ máy tuyên truyền, Cọng Sản c̣n là một bộ máy giết người”.

 

Vladimir Putin, cựu sĩ quan t́nh báo KGB Liên Xô, cựu Tổng Thống Nga, đương kim Thủ Tướng Nga, và Tổng Thống Nga đắc cử trong kỳ bầu cử Tổng Thống vừa rồi, trong năm nay 2012, đă nói:

Kẻ nào tin Cọng Sản nói là không có cái đầu, kẻ nào làm theo lời Cọng Sản là không có trái tim”.  Không có cái đầu v́ khờ khạo, Cọng Sản tự xưng ‘trong sạch anh minh đạo đức’, dân chủ tự do gấp triệu lần bọn tư bản… mà cũng tin; không có trái tim v́ nhẫn tâm, CS ra lệnh đấu tố, bắn giết, chôn sống, khủng bố đàn áp, cưỡng chế dân… để bảo vệ Đảng mà các lực lượng Công An, Quân Đội cũng làm hồ hởi.

Hôm ngày 4 tháng 3 năm 2012 có cuộc bầu Tổng Thống Nga nhiệm kỳ 2012-2018. Kết quả của 90% số phiếu được kiểm cho thấy:

Vladimir Putin đảng ‘Nga Thống Nhất’ đắc cử Tổng thống với 64,72% tổng số phiếu.

Gennady Zyuganov đảng ‘Cọng Sản Nga’ chiếm 17, 07% tổng số phiếu.

Mikhail Prokhorov ứng cử viên độc lập chiếm 7,18.

Vladimir Zhirinovsky đảng ‘Tự do Dân chủ’ chiếm 6,29.

Sergy Mironov đảng ‘Công lư Nga’ giành 3,76.

Số cử tri đi bầu lên đến 64% là rất cao đối với  một cuộc bầu cử dân chủ. Kết quả chính thức sẽ được công bố 10 ngày sau. Cả hơn tháng trước ngày bầu cử khắp nước Nga đă diễn ra nhiều cuộc biểu t́nh lớn chống đối mạnh mẽ V. Putin. Song kết quả bầu cử cho thấy số người ủng hộ ông nhiều hơn và ông bỏ rất xa người về nh́.

 

Nhà văn hào Solzhenitsyn nói về chế độ cọng sản Nga: “Một hệ thống đàn áp luôn phải đi kèm với một hệ thống dối trá để bưng bít che đậy những cái ác”. Gian dối không phải là tính xấu của một vài cá nhân mà là một thứ “lỗi hệ thống”. Nó nằm trong cốt tủy các chế độ cọng sản từ xưa đến nay vẫn vậy.

 

Hồ chí Minh 79 tuổi viết di chúc “Toàn Đảng toàn dân …góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”. Thật đến chết y vẫn c̣n bướng bỉnh ngoan cố, không chút hối cải, vẫn c̣n luận điệu “cốc ṃ c̣ xơi” mù quáng trăn trối: “Đảng, Cách mạng Thế giới”; do đó ta phải xét y trong bối cảnh tập thể y sinh hoạt và lănh đạo.

 

               Đảng CS thế nào th́ Hồ Chí Minh thế đó: nói dối, giết người.

 

 và ngược lại “HCM thế nào th́ đảng Cọng Sản thế đó”, y chẳng là người cầm đầu hay sao? Cho dầu là đảng viên, cho dầu là ai c̣n tin tưởng CS ít nhiều, c̣n phải sống với CS, hoặc có liên hệ quyền lợi với chúng, ít nhất trong thâm tâm cũng nh́n nhận sự thực lịch sử rành rành: Hồ Chí Minh dối trá và cho đấu tố dă man giết chôn sống cả trăm ngàn nhân dân miền Bắc vô tội các năm 1954-56.

Các đoàn viên đoàn Thanh niên Cọng Sản Hồ chí Minh, các đối tượng Đảng vỡ ḷng đều phải học tập thực hành nói dốinhẫn tâm v́ đó là những điều kiện để Đảng sống c̣n, phát triển, nắm quyền, quang vinh. Càng nói dối có bài bản, nhẫn tâm sắt đá, thủ đoạn càng tinh vi lợi hại. Những phần tử lưu manh nhất vào đến bán kết, chung kết, leo dần lên các địa vị then chốt. Đă lọt vào cấp lănh đạo tức nhiên nói dối hơn cuội, tim chai hơn đá.

Thủ đoạn của Hồ Chí Minh xem ra c̣n cao minh cáo già hơn các sư phụ và đồng môn của y. Những Stalin, Mao Trạch Đông, Kim Nhật Thành, Fidel Castro… đều lấy vợ sinh con đàng hoàng không mắc mớ ǵ đến anh minh, quang vinh. Hồ chí Minh là lănh tụ chính trị duy nhất không lập gia đ́nh tránh nữ sắc, nói dối tưởng là đắc sách, tuy nhiên nếu đúng vậy th́ y là một con người bất b́nh thường:

                      “Mă thượng bất tri mă hạ khổ”

Người cỡi ngựa nào hiểu rơ cái khổ của kẻ đi bộ! Không làm cha làm chồng làm sao thấu hiểu hoàn cảnh của nhân dân lao động mang gánh nặng gia đ́nh để liệu bề cai trị, thiết thực giúp đỡ? Sau khi Liên Xô và các nước Cọng Sản Đông Âu sụp đổ, các hồ sơ, văn khố cho biết có nhiều phụ nữ đă đi qua đời sống của Hồ Chí Minh và có con. Điều này là nhân tính, chuyện b́nh thường, điều không b́nh thường là Hồ Chí Minh và Vẹm đă dấu diếm kỹ man khai lư lịch gia đ́nh. Nông Đức Mạnh, Cựu Tổng Bí Thư VẸM hai nhiệm kỳ, 2001-2011 giàu nứt tường đổ vách và vừa cưới vợ bé làm xôn xao dư luận, được phỏng vấn hỏi ông có phải là con của Chủ Tịch Hồ Chí Minh như lời bàn tán hay không (hỏi vô duyên, Đảng đâu cho phép trả lời là ‘có’), đă trả lời ỡm ờ: “Ở Việt Nam ai cũng là con cháu Bác Hồ…mọi người xem ông Hồ Chí Minh như một người cha”. Như thế này hoặc Bác Hồ là con gà trống duy nhất trong trại gà, hoặc Bác là vị linh mục trong họ đạo. 

 

Nhạc Bất Quần được giới vơ lâm tặng danh hiệu “Quân Tử Kiếm” rất khéo đóng vai này và chỉ bị lộ tẩy là một đại “ngụy quân tử” khi tiếng nói đổi ra giọng kim và râu rụng, bằng chứng đă mưu mô đánh trộm và lén luyện Tịch Tà Kiếm Pháp (Kim Dung ‘Tiếu Ngạo Giang Hồ’).

Hồ Chí Minh cũng vậy, uổng công y ǵn giữ, có những phát biểu tuy là sáo ngữ, nhưng cũng là chính trực. Nơi này nơi kia và lúc cận tử giọng nói của y lại đổi, để lộ chân tướng một tên quỉ đỏ vô tổ quốc, cuồng tín, độc tài khát máu. Cho hay ‘một lần th́ kín, chín lần th́ hở ’, khó ḷng dấu diếm bản tính thiên nhiên, bưng mắt thiên hạ cả năm canh lẫn sáu khắc.

La Fontaine nhà thơ ngụ ngôn nổi tiếng của Pháp ở thế kỷ 17 có bài “Con Sói trở thành kẻ chăn Cừu” (le loup devenu berger), không ngờ nói đến Hồ Chí Minh, chuyện kể như sau:

“Một con chó sói đang hồi thu nhập kém, do kinh tế XHCN định hướng thị trường loạn cào cào gây lạc hướng, muốn cải thiện đời sống, tính chuyện học hỏi sự khôn ngoan của các bạn hồ cáo lắm mưu nhiều mẹo; nó khâm phục nhất là kế “kim thiền thoát xác,” sử dụng bộ dạng mới đánh lừa địch. Sói muốn đội lốt chăn cừu.

Sói ta khoác một áo choàng chăn cừu vải thô, đội sùm sụp một mũ chăn cừu rộng vành che trước mặt, mang giày thô, chống một gậy dài quá đầu có móc sắt, là gậy lùa cừu và cuối cùng không quên dắt ở thắt lưng một ống sáo đầu loa như kèn, là nhạc cụ của giới chăn cừu, chỉ thiếu đường viết thêm tên lên mũ. Sói cẩn thận tiến đến gần. Người chăn cừu chính hiệu (tên Guillot) và con chó giữ cừu của hắn ta đang ngủ say dưới gốc cây không xa lắm. Sói bước vào giữa lũ cừu có vài con c̣n lơ mơ thức, nghe động ngóc đầu nh́n lên, thấy sói tưởng là chủ nhân, không tỏ phản ứng ǵ. Theo kế hoạch, mỗi bận sói chỉ cần yên lặng dùng gậy lùa một ít cừu dắt về hang để ăn thịt dần. Song đột xuất nó suy nghĩ nếu bắt chước thêm giọng nói của người chăn cừu th́ sự giả dạng sẽ tuyệt hảo. Sơ hở lại là chỗ đỉnh cao trí tuệ đó. Sói vừa buột miệng phát ngôn th́ giọng nó tru lên chát chúa giữa núi rừng. Sói vội sửa sai nhưng sai lầm chỉ một lần là đủ xong đời; bầy cừu đă kịp thức dậy theo bản năng loài cừu nghe tru hoảng sợ kêu ré ầm ĩ. Người chăn cừu và chó tỉnh giấc vùng dậy đuổi đánh sói lúng túng trong bộ trang phục mũ cối dép râu, một trận thừa sống thiếu chết.   La Fontaine kết luận với những câu thơ:

    “Toujours par quelque endroit les fourbes se laissent prendre.

     Quiconque est loup agisse en loup.

     C‘ est le plus certain de beaucoup”.

(Thế nào nơi nầy nơi kia ở chỗ nào đó, những tên lừa bịp cũng bị lật tẩy. Ai là Sói th́ luôn hành động như Sói. Đó là điều chắc chắn hơn cả trong muôn vàn”.

Chú thích: ở Âu châu vào thời La Fontaine, loài cáo hồ trong văn chương được xem là lắm xảo mưu, lừa lọc quỉ quyệt. Sói th́ luôn tượng trưng cho sự hung ác.

Nhân dân Việt Nam cũng cho rằng loài chồn cáo (hồ ly) là dối trá, quỉ quyệt phản phúc; có nhiều tục ngữ nói về chúng và thành ngữ “cáo già”  chỉ người mưu mẹo, thủ đoạn hiểm ác cao siêu. Thành ngữ này thường dùng để chỉ Hồ Chí Minh; các người miền Bắc cùng thời với y đă nhất trí nhận định: “Bác (Hồ) là một tay cáo già thủ đoạn tàn nhẫn gấp trăm ngàn lần Pháp đô hộ thời xưa vốn đă rất tàn nhẫn (mà họ biết)”.  Đối với nhân dân Vẹm th́ Hồ Chí Minh lại là “con chồn già của dân tộc” được trân quí như một con vật cảnh, chết vẫn giữ xác ướp để thỉnh thoảng nh́n mặt, bùi ngùi thương nhớ.

“Sói” rất hung ác, nhưng nước ta từ xưa lại không có sói; Sói chỉ là sản phẩm đâu bên Âu Châu, Liên Xô. Đảng Cáo Sói (ĐCS) là được ‘Hồ’ du nhập vào nước ta, mới đâu gần thế kỷ nay, thay thế Pháp đô hộ. Cáo có mưu thâm, Sói có sức mạnh hai con có chung sự tàn ác, liên minh hùn vốn lập đảng CS.

Hiện tại cả thế giới bao la bát ngát, từ cổ chí kim, hàng tỷ tỷ người, sống có chết có, song:

 

“Nhân dân Việt Nam khinh ghét nhất chỉ một người, đó là tên Hồ Chí Minh”.

“Nhân Dân Việt Nam căm thù nhất chỉ một người, đó là tên Hồ Chí Minh”.

 

                                              ********

 

 CHƯƠNG HAI

*NHỮNG CON N̉NG NỌC 2 CHÂN.

*A) HỒI MỘT : “Quốc Hội ṇng nọc hai chân”

 a1-“Chim khôn đậu nóc nhà quan”, hiện nay “Ṇng nọc hai chân, là thân Việt Cọng”, nói chung là vậy, theo voi hít bă mía, đời tươi hơn nhưng vẫn giữ kiếp ṇng nọc. Trước năm 1945 khi tôi nh́n vào bể cạn có ṇng nọc bơi lội và thích thú phát hiện những con mọc 2 chân sau đạp mạnh vào nước, trí tưởng tượng của tôi khác hẳn - hồi đó có Cọng Sản nhưng chưa có Việt Cọng - và tôi mường tượng bể cạn ṇng nọc là một trại lính tập, tức là lính bản xứ (garde indigène). Thời Pháp đô hộ th́ ngoại trừ các nhà cách mạng, ai mà chẳng cọng tác với Pháp, dù làm việc với Pháp bảo hộ (Ṭa Khâm, Ṭa Sứ…) hoặc với bên Nam Triều (dinh Tuần Vũ, Tri Phủ,Tri Huyện v.v...). Sự tương đồng chỉ là về cách tổ chức của trại lính tập.

 

Thời  Pháp thuộc, từ 1939 trở đi, tôi đă có đôi chút hiểu biết về những ǵ báo chí và các người lớn bàn bạc. Tháng 8/1939 Đại Tướng Georges Catroux được bổ nhiệm Toàn Quyền  Đông Dương (c̣n gọi là Đông Pháp, gồm 3 nước Việt Miên Lào).

Thế Chiến II (1939-1945) bùng nổ ngày 1/9/1939; trước đó từ 1937 quân Nhật đă xâm lược Trung Hoa. Qua năm 1940, Nhật tiến sát đến biên giới Việt Nam uy hiếp Pháp. Chiến tranh với Nhật đến thấy rơ, v́ tướng Catroux cương quyết chống giữ Đông Dương, t́nh h́nh rất căng thẳng. Chính phủ Pháp quyết định triệu hồi tướng Catroux về nước và bổ nhiệm Đô Đốc Jean Decoux làm Toàn Quyền thay thế vào tháng 6/1940, để điều đ́nh nhượng bộ các điều kiện Nhật đưa ra: mở cửa Đông Dương cho quân đội Nhật vào cũng như trang trải các chiến phí (để Đông Dương được Nhật bảo vệ). Phía Nhật thỏa thuận để Pháp tiếp tục cai trị Đông Dương. J.Decoux làm Toàn Quyền cho đến ngày 9/3/1945 th́ Nhật bất ngờ lật đổ Pháp trao lại chủ quyền cho vua Bảo Đại, lập chính phủ, bổ nhiệm các cấp hành chánh và chuyên môn từ Trung ương xuống đến quận huyện thay thế các viên chức Pháp không c̣n.

Nghe nói người Nhật ra tay trước đề pḥng Pháp tráo trở, bắt liên lạc với quân đội Đồng Minh Anh Mỹ lúc này đang thắng thế khắp nơi. Ở Huế th́ một số Pháp Kiều miền Trung được tập trung tạm giữ tại khu vực Morin ở múi cầu Trường Tiền Hữu Ngạn. Tôi đi ngang nhận diện được vài người. Các sự việc xưa như xẩy ra trước mắt. Vào lúc đó tôi nhớ rơ vẫn nói đùa: “Ông 2 cu thay ông 4 lỗ”. (nói đùa chữ nghĩa, ‘deux’ là 2, ‘cou’ là cổ, ‘quatre’ là 4, ‘trou’ là lỗ). Đêm 9/3/1945 tôi ở Huế tại Kim Long. Đang ngồi học với mấy chị dưới ngọn đèn dầu hỏa th́ súng nhỏ nghe bắn lai rai cả đêm. Sáng dậy biết Pháp đă bị Nhật lật đổ trên toàn cơi Đông Dương. Vậy là hết Pháp đô hộ. Nhiều người lo sợ đi tản cư ít hôm, nhưng t́nh h́nh rất yên tĩnh, tuần sau đi học lại, học chương tŕnh Việt. Mấy tháng đó chưa có Việt Cọng, chưa thấy bóng dáng cờ đỏ sao vàng. Gần nửa năm sau bỗng nhiên VC xuất hiện, trước là người, sau thêm cờ. Lúc này th́ tôi đang ở Đồng Hới nghỉ hè.

 

Trở về với chuyện lính tập, thời 1939-1945 tôi thấy trên đất nước có 4 loại binh lính: 1)lính khố vàng canh gác trong cung điện Huế; xưa có các câu thơ: “ngang lưng th́ thắt bao vàng…”. 2)lính giản tức là lính lệ (lính khố lục?) canh gác và phục dịch ở dinh các quan lại Nam Triều. Hai loại lính trên không mang súng. 3)lính khố đỏ, có Pháp, Phi, Ấn, Việt, Mên, Lào, tuy nhiên sĩ quan là người Pháp từ quan một cho đến quan bảy. Lính này trang bị súng ống xe cơ giới đầy đủ. Họ cũng là loại lính duy nhất luôn mang giày tây ,cho nên gọi là lính săn đá hoặc sơn đá (soldat), trong khi các loại lính khác th́ đi chân đất, có khi dép, kiểu dép râu bộ đội có quai gót, ít khi mang giày. Ở Huế đồn lính tây ở 2 nơi, Mang Cá và trại Courcy gần múi cầu Tràng Tiền hữu ngạn. Ở các tỉnh trại lính tây nằm ngoài biên thị xă. 4) lính khố xanh, tức là lính tập, lính bản xứ, cẳng chân quấn xà cạp màu xanh cây, (quấn răm-ve, jambe verte) chỉ riêng cho lính, đầu đội nón dấu hoặc mũ nồi ‘bê rê’, trang bị súng trường và vài ba quân xa chở lính, vật dụng. Trại lính tập luôn đóng trong thành, tại một góc thành cạnh cổng. Trong thành th́ có hành cung (hoàng cung thu gọn), ṭa sứ, dinh các quan Tuần Vũ, Bố Chánh, Án Sát v.v…và cả dân chúng thường là gia đ́nh người ăn lương nhà nước. Riêng ở Huế th́ trại lính khố xanh ở ngoài thành, gần cầu ga Huế.

 

Về tổ chức th́ mỗi tỉnh lính khố xanh quân số ít trăm người gồm Việt và Pháp. Việt th́ có các cấp bậc: lính, bếp, có chữ nghĩa đi học khóa quân sự sẽ lên cai nh́, cai nhứt, đội nh́, đội nhất, nếu được đề nghị đi học thêm, sẽ lên chức phó quản, chánh quản là cao nhứt. Tuổi về hưu là 40 tuổi, được lănh hưu bổng suốt đời, thường th́ sau khi ở lính 20 năm.

 Pháp gồm khoảng bốn năm người: quan một, quan hai, quan ba và một quan tư làm Giám Đốc, gọi là viên Giám Binh, cụ Giám. Chỉ đến ngang quan tư, cấp tiểu đoàn. Tóm lại ở trại lính tập cấp sĩ quan, cóc chính thức chỉ riêng dành cho người Pháp. Người Việt là lính, ṇng nọc b́nh thường, hoặc ṇng nọc hai chân từ cai cho đến chánh phó quản. Dù phấn đấu để có 2 chân nhưng vẫn ṇng nọc, hạ sĩ quan rồi về hưu. Không có cách ǵ trở thành cóc, thành sĩ quan.

 

Hiện tại không c̣n Pháp và trại lính tập, nhưng Pháp đi lại có ma đầu mới thay chỗ trống: đảng CSVN học bài bản của Pháp, bắt nhân dân Việt Nam làm ṇng nọc giữ đuôi suốt đời, một số được cho mọc 2 chân nhưng cũng là hàng ṇng nọc hạ sĩ quan. Chỉ đảng viên CS là hàng sĩ quan, từ quan một cho đến quan bảy, cấp điều khiển, cóc thật sự. Lại có một số cóc 5 chân và một cóc chúa thiềm thừ 6 chân lănh tụ anh minh tối cao.

Cóc và ṇng nọc b́nh thường có lư lịch rơ ràng, đơn giản; riêng ṇng nọc 2 chân, chúng là ai, gồm thành phần nào, hoạt động ra sao, có ư đồ đen tối ǵ, tại sao “chuột cắn dây buộc mèo”? Đó là những điều chúng ta muốn biết.

 

a2-“Mao Toại tự tiến tại Quốc Hội. Điều kiện ứng cử viên ‘ṇng nọc 2 chân’ đơn giản là có chân nhưng không phải là “cóc. Tuy nhiên “Ngàn quân dễ kiếm, một tướng khó t́m”, dễ đâu t́m ra được một lănh tụ tài ba xuất chúng cho tập thể ṇng nọc 2 chân, sánh ngang tầm cỡ Chủ Tịch Hồ Chí Minh của đảng CSVN!  Chợt đâu có ông ‘Mao Toại tự tiến’, đúng người đúng ngợm, dịp may chẳng đến hai lần. (Sự tích này vào thời Chiến Quốc trước Công Nguyên bên Tàu. Mao Toại, một môn khách ít được biết đến đă rất tự tin, tự tiến cử ḿnh với B́nh Nguyên Quân Triệu Thắng để được chọn vào đoàn cùng đi sang nước Sở du thuyết, hợp sức Sở Triệu chống Tần).

 

      “Lơ thơ tơ liễu buông mành. Con oanh học nói trên cành líu lo”.

 

Con oanh học nói là chuyện đă xẩy tại Hà Nội vào ngày 17-11-2011 khi các đại biểu thảo luận về dự luật “biểu t́nh” được đưa ra Quốc Hội CS khóa 13. Ông HHP 54 tuổi, doanh nhân, ngoại đảng có bằng Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Tế và là đại biểu Quốc Hội TPHCM, đă líu lo trả vẹt bài bản Đảng dạy, hăng hái bác bỏ dự luật này với 4 lư do:

Th1-Biểu t́nh bao giờ cũng chống lại chính phủ nước sở tại. “Các nước th́ ai chống họ đâu” ông nói “trong khi Việt Nam th́ nhiều thế lực thù địch tập trung công kích”. Ông viện dẫn nhiều kiến thức lịch sử.  Thứ 2-quyền biểu t́nh xâm phạm tự do mưu cầu hạnh phúc của người khác (vd. cản trở lưu thông, sinh hoạt).  Thứ 3-luật biểu t́nh không phản ánh nguyện vọng nhân dân, dễ bị lợi dụng gây ra hỗn loạn. Nhân dân không ủng hộ; hoàn cảnh Việt Nam khác các nước nên người VN không nên có quyền mà người công dân các nước có.  Thứ 4-người dân Việt Nam chưa đủ tŕnh độ dân trí để thực hiện quyền này.

 

Nhận xét: Thứ 1- Ông HHP nhận xét đúng về trường hợp Việt Nam có nhiều thế lực thù địch lợi dụng biểu t́nh để lật đổ Đảng Nhà Nước, trong khi ở các nước khác th́ không ai chống. Nguyên nhân sâu xa nào đây, để khắc phục?

Tại sao các nước khác không có các thế lực thù địch chống chế độ?

Như mọi người đều biết trong chế độ dân chủ người dân bầu ra Quốc Hội Lập Pháp. Quốc Hội soạn thảo Hiến Pháp và Luật Pháp, đưa văn bản xuống cho Chính Phủ (Hành Pháp) và Nhân Dân thừa hành, các Quan Ṭa (Tư Pháp) chấp chiếu. Các quan ṭa v́ ngành chuyên môn rất cao, không thể do nhân dân bầu, mà do Quốc Hội chấp thuận và Chính Phủ bổ nhiệm. Sau khi được bổ nhiệm, các quan ṭa (Tư Pháp) hành sự độc lập “chí công vô tư, pháp bất vị thân”, cầm cân nẩy mực chiếu theo các văn kiện về Hiến Pháp và Luật Pháp mà họ do chuyên môn (cũng như giới luật sư) nắm vững.

Nếu xẩy ra tranh chấp giữa Chính Phủ và Nhân Dân (là 2 đối tượng của Luật Pháp) hoặc giữa Nhân Dân với nhau th́ ai phải ai trái nhất nhất giải quyết tại Ṭa án xét xử, bên nào cũng có luật sư biện hộ ; nếu chưa được thỏa măn kết quả th́ kháng án lên Ṭa trên và phán quyết của Ṭa Án là mệnh lệnh tối hậu mà Nhà Nước và Nhân Dân phải tuân thủ thi hành. Chuyện này rất rơ ràng ở các nước văn minh tiên tiến.

Sự phân lập 3 quyền Lập Pháp, Hành Pháp, Tư Pháp độc lập với nhau tạo ra một thế chân vạc khiến chế độ rất ổn định:

  “Dầu ai nói ngả nói nghiêng, th́ (chế độ) ta cũng vững như kiềng ba chân”.

Kiềng 3 chân cân bằng như tựa trên các đỉnh của một tam giác đều cạnh, tự nó là tuyệt đối không bao giờ gập ghềnh trên mọi mặt phẳng dù gồ ghề lồi lơm. Có thêm bất cứ một chân nào đó xen vào khống chế, xê dịch lệch chỗ là phá hủy cân bằng, tṛng trành khập khiễng ngay. Kiềng 3 chân cân bằng hiện là đơn đặt hàng cho các chế độ mưu cầu ổn định bền vững đời đời, v́ chưng các chế độ này không hề có thế lực thù địch.

 

Tại Hoa Kỳ Tối Cao Pháp Viện (TCPV) gồm 9 vị thẩm phán tuần này, cuối tháng 3/2012 sẽ bắt đầu 3 ngày lịch sử xem xét các tranh căi về đạo Luật Cải Cách Y Tế (CCYT) của Tổng Thống Barack Obama. Luật này đă được Tổng Thống kư ban hành ngày 23-3-2010 sau khi được Quốc Hội thông qua. Từ đó nhiều đoàn thể, hiệp hội ngay cả một số chính quyền địa phương đă thách thức và kiện ṭa án đ̣i Chính Phủ thu hồi đạo luật. Chính Phủ cũng có một tập thể luật sư hùng hậu để bênh vực cho ḿnh. Vụ kiện dai dẳng cho đến nay th́ lên đến Tối Cao Pháp Viện. Hăng ABC News/ Washington Post vừa thực hiện thăm ḍ (poll) đầu tuần này cho biết có 67% dân chúng Mỹ tin rằng Ṭa án Tối cao nên hủy bỏ đạo luật CCYT, hoặc ít nhất là một phần quan trọng của nó. Người ta trông đợi đến tháng 6 này th́ TCPV Hoa Kỳ sẽ đưa ra phán quyết về tính cách hợp hiến của Luật CCYT. Nếu đạo luật vi hiến (ví dụ không tôn trọng đầy đủ quyền tự do chọn lựa của nhân dân, có ghi trong hiến pháp) th́ phải hủy bỏ, và nếu vậy th́ điều này sẽ là một thất bại lớn cho chính quyền của Tổng Thống Obama, nhất là vào năm có cuộc bầu cử toàn quốc vào tháng 11/ 2012 này.

 

Ai cũng háo hức chờ đến tháng 6 này xem TCPV Hoa Kỳ phán quyết ra sao, tuy nhiên điều quan trọng cho thấy đây là một minh họa các đạo luật đă ban hành có thể sai trái, vi phạm luật và Tối Cao Pháp Viện chính là người “Bảo Vệ Hiến Pháp”, cho giữ hoặc hủy bỏ các đạo luật ấy toàn bộ hoặc từng phần.  TCPV Canada cũng nhiều lần buộc Chính Phủ đ́nh hoăn thi hành một đạo luật, chờ viết lại các điều khỏan vi phạm Hiến Pháp.

Ở nước ngoài người ta cai trị bằng luật lệ, ai vi phạm dù dân dù quan, có ṭa án xử công minh, ai can thiệp vào việc xử án là h́nh tội. Ở CHXHCNVN  người ta “gieo gió gặt băo” cai trị bằng Pháp Lệnh, Nghị Quyết, song “người dù muốn quyết, trời nào có cho”, chẳng trách CS đă tự tạo ra các thế lực thù địch “nhét cua ḷi dam” dẹp mấy chẳng xuể.

Tiên trách kỷ hậu trách nhân, trách ḿnh trước trách người sau, CS hăy tự kiểm, “cách diện tẩy tâm” sửa mặt rửa ḷng trước tiên.

 

Lắm khi đó là những thế lực thù địch và những chiến thắng của chàng hiệp sĩ Đồng Kỳ Xuất (Don Quixote) Tây Ban Nha xưa, do nhà văn hào Miguel de Cervantes (1547-1616) kể lại. Những chiến thắng của Đồng Kỳ Xuất chính là những thất bại lớn, những thế lực thù địch của y vốn là những đối tượng lương thiện. Chàng hiệp sĩ này, cỡ 50 tuổi, thuộc ḍng quí tộc suốt đời đọc say mê các tiểu thuyết vơ hiệp thần kỳ khiến hoang tưởng, méo mó nhận thức, chao đao suy luận, nh́n gà ra cuốc.  Y mặc giáp lên ngựa đi hành hiệp, gặp nhiều tao ngộ. Một lần trời nhá nhem y tấn công một ‘cối xay gió’ tưởng lầm đó là một tên khổng lồ hung bạo có các cánh tay khổng lồ. Lần khác y giải vây cho một công nương trên cỗ xe bị một đám người vơ trang bắt cóc; thực ra đây là toán kỵ binh hộ tống một phu nhân đi hành hương. Lần nữa gặp đám tang một nhà quí tộc y nghĩ ngay đến một hiệp sĩ bị tử thương, cần được trả thù cho bạn, liền xông vào đánh tan đám tang đó…Ở đâu y cũng lệch lạc nh́n ra những thế lực thù địch, những kẻ xấu và hùng hổ nhào đến hành hung.

Chuyện Đồng Kỳ Xuất (Don Quixote) cách 400 năm ngày nay coi bộ “bổn cũ diễn lại”. Chàng Don Quixote Hồ Chí Minh sở thích, tuổi tác, mặt mày tương tợ, vóc dáng có thấp hơn v́ người da vàng mũi tẹt. Chàng cũng say mê các truyện vơ hiệp “Mác Lê” và sống trong ảo giác, nhận thức bâng quơ, tư duy lệch lạc, lư luận hồ đồ, khôn dại khó nói. Chàng cũng vác búa xách liềm đi hành hiệp giang hồ xách động vô sản phù gian trợ ác. Cuộc đời và các tao ngộ của 2 nhân vật ĐKX và HCM giống hệt nhiều điểm. Điểm khác biệt cơ bản là kẻ chính người tà và lúc cuối đời sắp ĺa trần, kẻ tỉnh ngộ người sa lầy thêm, và kư chấp thuận chiến dịch đánh úp Tết Mậu Thân phổ độ chúng sinh, câu hồn hóa kiếp thế lực thù địch.

 

Ở các nước tiên tiến người ta biểu t́nh rất nhiều: sinh viên biểu t́nh chống tăng học phí ở Anh, công nhân viên chức biểu t́nh chống tăng tuổi hưu trí ở Pháp, các nhà môi sinh biểu t́nh chống chuyên chở chất thải hạch nhân ở Đức lộ tŕnh đi ngang khu dân cư, dân chúng biểu t́nh chống ngân sách tiết kiệm khắc khổ ở Hi Lạp, các nhà hoạt động biểu t́nh chống hội nghị G20 ở Canada, biểu t́nh lớn ở Singapore chống bạo hành đối với phụ nữ v.v… thiên h́nh vạn trạng, tuy nhiên không có ǵ ngạc nhiên là tuyệt đối không có thế lực thù địch biểu t́nh hô hào lật đổ chế độ và từ mấy trăm năm nay các thể chế ở các nước Mỹ, Âu, Úc… vẫn tồn tại cùng tuế nguyệt một cách tự nhiên, dù không hề tuyên truyền, cưỡng bách, đàn áp để bảo vệ sinh tồn. Lư do xem ra đơn giản, người sánh với ta như: 

            “Kiềng chống ba chân. Đũa gắp một chiếc”.

Tôi nghĩ nếu Việt Nam tôn trọng sự phân quyền ba ngành Lập/ Hành/ Tư Pháp th́ không c̣n sợ hăi biểu t́nh và luật biểu t́nh có lẽ cũng không cần thiết như lời ông HHP nói. “Tai do nhân tạo, họa phúc vô môn”, ḿnh làm ḿnh chịu, chẳng qua là chế độ ḿnh c̣n lung lay khập khiễng, chưa xử dụng đủ ba chân hẳn ḥi đúng nghĩa, không tự đứng vững, nh́n vào th́ biết, luôn phải hô hào quân đội, công an phụ lực chống đỡ đă mấy chục năm nay, từ ngày ra đời, làm sai lệch thiên chức và hoen ố h́nh ảnh vốn đẹp đẽ của công an, quân đội trong ḷng người dân. Cọng Sản ‘di hoa tiếp mộc’, biến Quân Đội và Công An Nhân Dân thành Quân Đội Cọng Sản, Công An Cọng Sản, nanh vuốt của Cọng Sản mà không ăn lương cọng sản, “mượn đầu heo nấu cháo”  như thế mới tài t́nh.

 

Nhận xét: Thứ 2- Ông HHP cũng nói lên một thực cảnh: ông thấy một số đồng bào (công an ch́m?) chửi rủa đám biểu t́nh gây ùn tắc giao thông... xâm phạm tự do mưu cầu  hạnh phúc của người khác. Tuy nhiên tại một thành phố lớn vài triệu dân th́ hầu như chẳng ai biết có biểu t́nh ở đâu, chẳng thấm tháp ǵ so với nạn ùn tắc xe cộ hàng ngày, nhiều nơi và kéo dài có khi nhiều giờ. Ở Việt Nam xe lạng lách làm kẹt thêm và người ta hằm hè rủa nhau là chuyện thường xẩy. Lại c̣n tai nạn lưu thông, cảnh sát rào chận đường, lụt ngập đường sá sau cơn mưa nhiều tiếng đồng hồ hoặc ngay cả lũ bảo. Hồi c̣n chiến tranh mấy cha nội VC c̣n gài ḿn chận đường, ném lựu đạn làm tắc nghẽn các trục lộ giao thông cả buổi, dân kêu trời như bọng (nay th́ họ chận đường để thu thuế riêng). “Hữu lợi tất hữu tệ”, luật biểu t́nh phải được xét về khía cạnh đó.

 

Nhận xét: Thứ 3- Cũng đúng là có nhiều cuộc biểu t́nh gây tranh luận, kẻ bênh người chống như “hôn nhân đồng tính”, quyền ‘phá thai’ v.v… và cũng tùy nơi, tùy thời. Biểu t́nh nói chung là ôn ḥa, tuy có khi lực lượng cảnh sát chống bạo động phải can thiệp ít nhiều. Sau các cuộc biểu t́nh quan trọng nhiều tổ chức có uy tín thực hiện các cuộc thăm ḍ (‘poll’) có giá trị chính xác, bắt mạch được ư nguyện cuả đa số, ảnh hưởng nhiều đến quyết định của các nhà lập pháp làm luật tại tỉnh, bang hoặc toàn quốc. Nhân dân không vơ đũa cả nắm cấm đoán biểu t́nh toàn bộ, nghe lời xúi dục dại dột tự khóa mồm, buộc tay trói chân ḿnh (tự hủy vơ công).

Mặt khác ai cũng biết Việt Nam có hoàn cảnh riêng:

           

             “Phú quí sinh lễ nghĩa,

              Bần tiện dễ cũng xong ”

 

 ‘Tiền nhiều mua thịt, tiền ít mua xương’ người Việt Nam không nên có quyền mà người công dân các nước có. Tuy nhiên Việt Nam không thể trở lại thời đại đồ đá, ăn lông ở lỗ; những nhu cầu cơ bản của con người ở thế kỷ 21 văn minh hiện đại này th́ giống nhau bất kỳ ở đâu, ai cũng phải được bảo đảm trong một chế độ dân chủ: quyền lợi ngang nhau, cơ hội đồng đều, đối xử b́nh đẳng. Các điều này không phải là xa xỉ phẩm. Nó tôn trọng tinh thần, trí tuệ, nhân cách khiến con người phát triển hài ḥa. Không thể có t́nh trạng trong xă hội, có kẻ cho nói, người bịt miệng; kẻ được tranh cử, người chỉ cử tri; kẻ cho làm cóc, người bắt giữ kiếp ṇng nọc. Các điều chỉnh này phải thực hiện ngay.

 

Nhận xét: Thứ 4- Thời Pháp đô hộ cai trị toàn bộ nước ta (1884-1945) họ cũng dùng chiêu bài khai hóa văn minh v́ cho là dân ta c̣n ngu lắm. Năm 1908 họ đă thẳng tay dẹp cuộc biểu t́nh của nhân dân thôn quê Thừa Thiên lên Huế chống  thuế xin xâu, trong đó tṛ Côn (HCM sau này) có đi xem hoặc tham gia ǵ đó. Hồi đó theo Pháp biện luận dân trí ta c̣n thấp lắm. Hơn 100 năm sau CSVN cũng lập luận y hệt Pháp xưa: chưa đủ dân trí. Cho hay những đỉnh cao trí tuệ thường gặp nhau (les grands esprits se rencontrent), có suy nghĩ giống nhau (great minds think alike).

Nay Cọng Sản đô hộ cai trị ta từ 1945 đến nay qua thế kỷ 21, với các phương tiện giáo dục hiện đại và thời gian lâu dài như thế mà xem ra dân ta, tuy có  thừa mứa TV, Internet, điện thoại di động, điện thoại khôn… song bị khống chế dữ dội, tiếp thu kém hiệu quả, lại c̣n ngu hơn so với năm 1908 thời tṛ Côn, đến mức một con ṇng nọc 2 chân đánh giá chưa đủ tŕnh độ dân trí để thực hiện quyền biểu t́nh, nói ǵ đến các quyền dân chủ khác. Nhiều người lại lập luận Pháp cấm mà nông dân Thừa Thiên vẫn kéo nhau đi biểu t́nh th́ chứng tỏ hồi đó dân trí của họ thực ra là cao. Cũng có thể đúng như vậy

 

Song nếu quả có bằng chứng cụ thể dân ta dân trí quá thấp như ông nghị ṇng nọc 2 chân nhận định đúng th́ đó là một sự thụt lùi chất xám lớn lao khó tưởng tượng. Trước năm 1975 khi miền Nam c̣n là miền Nam nằm trong thế giới tự do, người dân trong nước dưới chính thể Việt Nam Cọng Ḥa có dân trí rất cao, tuy chưa sánh được với dân chúng các nước Anh, Pháp, Mỹ, Úc v.v… song cũng đứng bậc nhất tại Đông Nam Á. Hồi đó tuy do thời chiến phải áp dụng một vài hạn chế nhỏ ví dụ không ca tụng lộ liễu cọng sản, nhưng công dân được hưởng tất cả các quyền dân chủ. Tôi nhớ các cuộc biểu t́nh chống chính phủ vẫn xẩy, mỗi bận có nhiều phóng viên ngoại quốc theo sát săn tin, và hôm sau các báo tư nhân tiếng Việt đăng trọn tin tức không kiểm duyệt trước; có vài chục tờ báo lớn nhỏ đọc không xuể: Sài g̣n mới, Tiếng Chuông, Tia Sáng, Tự Do, Ngôn Luận v.v…Các nhạc sĩ tha hồ sáng tác, ca sĩ tự do hát không phải tŕnh duyệt, nhà văn viết lách theo ư…nhân dân tự do bắt nghe đài kể cả đài Hà Nội, tự do đọc sách báo Mác-Lê mà lúc đó ai cũng thấy như vậy là chuyện b́nh thường phải có, cho đến ngày CS đến giải phóng áp bức và từ đó nhân dân ngu dần.

 

Thật có lư khi nhiều người đặt câu hỏi nguyên nhân nào khiến người Việt dân trí tuột dốc thê thảm như vậy và câu trả lời thống nhất là do hệ thống giáo dục bám riết nhồi sọ Khoa học/ Triết học Mác Lê có thời được CS rêu rao là vô địch, đầu máy mọi khoa học, triết học nhưng nay xem ra lạc hậu lỗi thời, học quá tẩu hỏa nhập ma, xa rời thực tế, cọng thêm học tập tư tưởng hàng dỏm của tên đạo đức giả con chồn già dân tộc.

 Bộ Giáo Dục và Đào Tạo Nhân Dân nghĩ sao, có kế hoạch ǵ giúp cấp bách nâng cao dân trí? Lắm người nghi ngờ CS có ư đồ thi hành chính sách ngu dân để dễ bề cai trị, khua tay trong bị, múa gậy vườn hoang. Nghe ra cũng có lư v́ CS phá rối internet, khóa các trang mạng, các blog, bưng bít mọi thông tin khiến dân ta như sống trong t́nh trạng “tỉnh trung thị tinh” ngồi đáy giếng xem sao, sự hiểu biết sai lạc và rất hạn chế. Trong nước không ít người mang tiếng trí thức đầu đàn lắm khi lại ù ù cạc cạc chẳng biết ǵ mấy sản chuyện đây đó bức xúc xẩy ra trên thế giới v́ không được thông tin đầy đủ, tŕnh độ họ kém xa dân “mạng” trong nước, thành thạo máy điện toán, Twitter, Face Book, điện thoại di động…các bloggers trí thức trẻ tuổi ngày càng đông thêm và bất khuất; tŕnh độ các trí thức đầu đàn này xem ra thua sút ngay cả một người học lực dưới trung b́nh ở nước ngoài song luôn tiếp cận với các bản tin cập nhật đa dạng.

“CHÍNH SÁCH HẠ THẤP DÂN TRÍ LÀ MỘT THẮNG LỢI VẺ VANG CỦA CSVN”.

Chính sách ngu dân đó là nền móng của chế độ, giúp CS tồn tại.

Đứa chết trôi lôi đứa chết đuối”, tội nghiệp cho những con ṇng nọc giữ đuôi, và cũng chê trách người đồng chủng có 2 chân và đuôi chẳng giúp ích ǵ lại c̣n buông lời khinh miệt vô ơn. Đáng nhẽ phải ca ngợi dân trí ngu mới bầu ra được một ông nghị tài ba xuất chúng, có đuôi hai chân, gian hùng sánh bằng con hồ già dân tộc như vậy.

 Vô nhẽ ngu mà nước chúng ta có nhiều chục ngàn Tiến Sĩ, giả thật chưa biết song chiếm tỉ lệ phần trăm cao nhất trên thế giới, đặc biệt được đào tạo trong một thời gian ngắn; cách 2 thập kỷ trước số học vị tiến sĩ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thật là một điều trái khoáy, một dân tộc có nhiều tiến sĩ, ra đường dễ gặp tiến sĩ, chỉ số thông minh (IQ) cao đến thế lại có dân trí quá thấp như ở VN. Tất nhiên là có bàn tay sắp đặt của Đảng “hồng hơn chuyên”, theo đúng chỉ tiêu kế hoạch, pháp lệnh, nghị quyết.

Cũng dễ hiểu do CSVN có chủ trương đào tạo một lực lượng hùng hậu “Tiến Sĩ Hồng Hơn Chuyên” trong thời gian 5 năm (2006-2010) giới khoa học Việt Nam đă có 5 bằng cấp sáng chế tính theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ (US Patent), hơn hẳn Lào và Campuchia. Đó là trạng thái “cửu ngưu nhất mao” chín trâu được một sợi lông, số lượng nhiều, dùng được ít. Cũng thời gian trên các nước ĐNÁ như Singapore có 2.496 bằng sáng chế, Mă Lai 877… Các nước trong nhóm G7 th́ Mỹ trên 1 triệu, Nhật 197.075, Đức 59.971, Canada 22.095, Anh 21.213, Pháp 20.294, Ư 9.724 .  Đảng ta có ǵ để tự hào “đỉnh cao trí tuệ nhân loại”?

 

Hôm thứ ba 13/3/2012 bộ Giáo Dục và Đào Tạo đ̣i đưa chương tŕnh dạy tiếng Hoa như là một ngôn ngữ bắt buộc (khác với một sinh ngữ tự chọn) với 4 tiết/tuần cho học sinh cấp tiểu học và THCS. Ngay tức khắc, một làn sóng phản đối dữ dội đă dâng lên, ở các blog lẫn trong các ư kiến phản hồi trên các báo nhà nước. Ngày 14/3 bộ GD&ĐT đă rút lui yêu sách trên và nói tránh là chỉ để dạy cho học sinh người Hoa!

Thời VNCH người ta làm ngược lại. Chính Phủ Ngô Đ́nh Diệm bắt buộc các trường tư thục người Hoa, chủ yếu ở Chợ Lớn dạy tiếng Việt là ngôn ngữ chính, các bảng hiệu buôn viết tiếng Việt, chỉ ghi tiếng Hán ḍng chữ nhỏ ở dưới.  Xem ra bộ GD&ĐT của CHXHCNVN c̣n ngu hơn nhân dân nhiều, và cần nghe người dân phát biểu ư kiến để bớt ngu. Dân ngu th́ các ông nghị quốc hội nên trách cứ bộ GD&ĐT có các giáo tŕnh giáo án ngu, dạy cho học sinh những giờ tầm phào lịch sử hang chồn Pắc Bó, cách mạng vô sản Nga, thành tựu vĩ đại của Trung Quốc và đạo đức dổm của con chồn già dân tộc, nhưng trên hết là do dân ta có một chế độ không phải đại nghị mà là đại ngu.

 

Cọng Sản muốn trở lại tên nước “Đại Ngu” năm 1400 thời họ Hồ. Chữ hán “Ngu” (yú) có 2 nghĩa chính: ngu dốtvui vẻ. Nước Hồ Đại Ngu hơn 6 trăm năm trước có nghĩa ‘rất yên vui’ sánh đời Ngu/Nghiêu Thuấn bên Tàu; CHXHCN Bác Hồ Đại Ngu hiện tại có cả hai nghĩa “ngu” và “vui”: dân ngu ít th́ vui ít, lănh đạo cấp cao ngu nhiều, vui nhiều. “Dốt như chuyên tu, ngu như tại chức” chúng há chẳng thừa nhận hay sao?  Bằng cấp dổm đầy ḿnh - ở VN Đại Ngu thứ ǵ chẳng dổm - song làm chúng vênh váo coi trời bằng vung; xài đồ giả tưởng đồ thật càng lẫn lộn ngu thêm, đến mức tẩu hỏa nhập ma mù quáng an tâm hưởng thụ bán nước lúc nào không hay. Do ngu và tham bọn CS sa vào cảnh ngộ :

 

                           “Cọng nô bất tri vong quốc hận,

                            Cách giang do xướng “Hậu Đ́nh Hoa”.

 

(Có nghĩa: Cọng nô chẳng biết hờn mất nước, cách sông hát khúc Hậu Đ́nh Hoa / Hội Nhập Hoa). Hai câu này làm ta liên tưởng đến hai câu thơ xưa nổi tiếng:

Thương nữ bất tri vong quốc hận, Cách giang do xướng Hậu Đ́nh Hoa” (thơ Đỗ Mục thi nhân đời Đường). Thương là thương măi, Hậu Đ́nh là sân sau hoặc nhà sau, Hoa là bông hoa. Hậu Đ́nh Hoa là tập ca khúc mà người đời dùng chỉ khúc ca làm vong quốc, khiến nhà Hậu Trần diệt vong v́ tính cách ủy mị, dâm dật của nó. Thời Nam Bắc Triều (420-587) Trần Hậu Chủ là một vị vua phong lưu tài tử; trong các buổi yến tiệc đă cùng Khổng và Trương quí phi làm ra các ca khúc này lời lẽ bay bướm, bóng bảy, dâm dật để các cung nữ phi tần múa hát.

Vua Tùy Văn Đế sai Lư Uyên và Dương Tố vây Đại Thành mà Trần Hậu Chủ vẫn c̣n say khướt chưa tỉnh rượu trên lầu Kết Ư, không kịp trốn thoát. Nhà Hậu Trần bị Tùy diệt năm 587. Tùy Dạng Đế Dương Quảng, vị vua thứ hai nhà Tùy là một vị vua không theo lệ dân phép nước, một mẫu người sống trên pháp luật, hoang dâm vô độ, rút cuộc bị Vơ văn Hóa Cập giết để cướp ngôi. Loạn lạc xẩy khắp mọi nơi và cuối cùng Lư Uyên khởi binh thành công, chiếm Trường An, lên ngôi lập nên nhà Đại Đường (618-907) là một triều đại hưng thịnh đáng kể trong lịch sử. Lũ Việt Cọng nên đọc kỹ khúc sử này để bớt ngu thay v́ đọc mấy cuốn kinh Mác lê độc hại có tác dụng làm ngu thêm.

 

Để minh họa cái ngu nằm trong đầu óc cái đỉnh cao trí tuệ nhất đương thời của CSVN,

HMThanh viết:

Thứ sáu tuần rồi tui có đi dịch cho anh THR ở Nhật khi anh Rứa đi hội kiến với ông Tỉnh trưởng tỉnh Nara của Nhật. Nói thật tui đi dịch cho quan chức cao cấp của VN sang Nhật cũng nhiều nhưng chưa thấy ai dốt như anh Rứa này. Hội kiến với nhau mà ông Tỉnh trưởng của Nhật ngồi nói chuyện c̣n anh Rứa trả lời bằng cách cầm tờ giấy ai đó viết sẵn để đọc.

Ông Tỉnh trưởng Nhật chào là: “Tôi nghe tiếng tiên sinh là Trưởng ban lư luận Trung ương Đảng CSVN, rất hân hạnh được tiên sinh ghé thăm tỉnh của tôi và diện kiến, tôi là một người thích về triết học Mác, hân hạnh được nghe tiên sinh chỉ giáo”.

Anh Rứa sau khi nghe ḿnh dịch xong, cầm tờ giấy viết sẵn lên đọc tự giới thiệu một hơi nào là Trưởng ban lư luận Trung Ương Đảng, Ủy viên bộ Chính trị, Tiến sĩ Triết học, chịu trách nhiệm xây dựng hệ thống tư tưởng lư luận cho Đảng CSVN v..v.. dài khoảng 15 phút, dài quá nhớ cũng không hết. Trong đó ḿnh nhớ chỉ có cái đoạn chúng tôi kiên định lập trường xây dựng vă hội chủ nghĩa với giai cấp công nhân làm ṇng cốt…” Nói tóm lại là ḿnh cũng chẳng biết là anh đang nói chuyện chào hỏi xă giao với quan chức ngoại quốc ở Nara hay là đang đọc diễn văn báo cáo chính trị tại Hội trường Ba Đ́nh?

Đang nhắm mắt nhắm mũi dịch cái bài diễn của anh Rứa th́ đột nhiên thằng cha Tỉnh trưởng Nara lên tiếng ngắt lời:

 

“Tiên sinh nói rằng Đảng CSVN kiên định lập trường xây dựng chủ nghĩa xă hội với giai cấp công nhân làm nồng cốt th́ tôi có hiểu nhưng mà cái câu kinh tế thị trường định hướng xă hội chủ nghĩa là cái ǵ vậy. Theo tôi kinh tế thị trường tức là theo nền kinh tế tự do của Tư bản chủ nghĩa mà theo nền kinh tế thị trường tức là phủ nhận toàn bộ các giá trị học thuyết của Mác, khi đă chấp thuận cho dân làm giàu th́ đồng nghĩa chấp nhận sự bóc lột sức lao động theo cách nói cuả Mác. Mà đă chấp nhận sự bóc lột giai cấp công nhân th́ tức là đă cho toàn bộ lư luận đầy tính nhân văn của Mác vào sọt rác th́ c̣n kiên định trên con đường theo Mác là nghĩa làm sao. Tiên sinh nói mâu thuẫn quá tôi thật sự không thể lư giải được”.

 

Tới đây th́ anh Rứa v́ hết bài nên hơi hoảng nói đại là: “…ừ..ờ.. con đường của Đảng CSVN đang được chứng minh bằng sự thành công của Trung Quốc…”.

Nghe tới đó th́ thằng cha Tỉnh trưởng Nara cũng ngán tới cổ rồi. Ḿnh ngồi bên nói thêm cho ông ta bằng tiếng Nhật: “Ông không biết thôi. Dân VN tui nói thằng này là thằng ngu nhất nước Việt. Cả 80 triệu người VN đều biết con đường XHCN là con đường thê thảm, chỉ có thằng này nó không biết mà thôi. Ông làm ơn đừng có nói chuyện Triết học làm quái ǵ với thằng này, tiến sĩ giấy đó ông ơi!  Ông hỏi một hơi nữa nó mắc cỡ v́ bị lộ tẩy cái dốt và xạo đó th́ khó nói chuyện tiếp”.

 

Ông nghe xong cười tủm tỉm nói không biết cho ḿnh hay cho anh Rứa: “Tiếc rằng Nhật bản không có một “hội đồng lư luận Trung ương” vạch ra đường đi cho dân chúng. Hi vọng lần sau có cơ hội gặp tiên sinh nhờ chỉ giáo thêm”. Nghe tới đây ḿnh nói với anh Rứa:

“Tui ở Nhật lâu. Nhật bổn mà nó nói kiểu vuốt lưng như vầy là nó hết muốn nói chuyện với ḿnh rồi đó. Nói ǵ lẹ lẹ rồi đi mẹ nó cho rồi. "


Anh Rứa hơi quê xệ. Kể cũng tội nghiệp, ở VN anh nói chuyện kiểu học thuộc ḷng với dân quen rồi, đâu có thằng nào dám ngắt ngang lời anh; Không ngờ bị thằng Nhật bổn nó phang ngang một phát, c̣n bị nó tỏ ư khinh rẻ nữa làm anh hết đường đỡ. Lúc này tụi Nhật đang ghét Trung Quốc tới cổ, anh lại đem Trung Quốc ra mà khen th́ không biết anh có được ai dạy cho học về ngoại giao khi ra nước ngoài hay không?


Ḿnh về tới khách sạn nằm ngủ mà nghĩ tới cuộc họp đó mà mắc cười. Biết vậy từ chối từ đầu khỏi đi cho khỏi nhức đầu.

19.11.2010
TVGiang ghi lại. (nguồn Internet)

 

a3-“Kẻ Tung Người Hứng”  Ư kiến của ông HHP bác bỏ dự luật biểu t́nh cũng được một số đại biểu Quốc Hội khác phụ họa.

    a3.1- Một ông đặt vấn đề: “Nhà Nước ta là Nhà Nước của dân, do dân, v́ dân, dưới sự lănh đạo của Đảng; chúng ta có Mặt Trận, có khối Đoàn Kết Toàn Dân, v́ sao chúng ta lại cho tổ chức biểu t́nh?”  Nhận xét: Nhà Nước ta do dân, có thể miễn cưỡng hiểu được do có tuyển cử nhưng là què quặt, đảng cử độc diễn; v́ dân cũng vậy, do ưu ái chiếu cố đến dân song “tay trái buông, tay phải đoạt”, ‘cho một lột mười’.

      “Đảng do dân như gông do cổ,  Đảng v́ dân như cùm v́ chân.”

 Tuy nhiên Nhà Nước của dân th́ hoàn toàn không đúng; thứ nhất là Đảng giành trọn quyền xử dụng, thứ nh́ là “của” nhưng người dân không cách ǵ vứt bỏ:

Giằng chẳng đứt bứt chẳng ra” Đảng của dân, bám chặt dân, như đỉa đeo chân, giun níu ruột, ph.. dính quần.

 “Nhà Nước do dân, v́ dân, của Đảng.

 Đừng địch với Vua, đừng đua với Đảng”.

Vua của dân, Đảng của dân giống nhau nhưng một bên là chuyện phong kiến lạc hậu đời xưa, một bên là chuyện văn minh dân chủ đời nay, nhưng trời hành, phải chấp nhận.

             

Ở các nước dân làm chủ thứ thiệt th́ đúng là Nhà Nước của dân, dân có thể truất bỏ, và cơ chế nào đă do dân mỗi lần bầu ra là dân giao cho quyền hành tối thượng, trên mọi quyền hành, chỉ chịu trách nhiệm với người dân.  Mọi cá nhân, tập thể không do dân bầu ra, chỉ có thể được bổ nhiệm giữ những chức vụ thừa hành. Đảng phái dù đa đảng, dù độc đảng là điển h́nh những tập thể không do dân bầu ra, chỉ đảng viên bầu bán nội bộ với nhau. Do đó các nhà lănh đạo đảng, được đảng viên bầu lên th́ đơn giản lănh đạo đảng ḿnh mà thôi. “Oan có đầu, nợ có chủ ”.

Mặt Trận, khối Đoàn Kết Toàn Dân , không do dân bầu ra, cũng chỉ là cấp thừa hành.

 

Ông lập luận tiếp: “Quan điểm của Đảng và Nhà Nước Việt Nam là Tự Do Dân Chủ không phải là “biểu t́nh” mà là chăm lo phát triển kinh tế xă hội và nâng cao đời sống nhân dân”. Nghe tưởng như nhân viên sở thú thuyết tŕnh quan điểm của Đảng Ủy và Chính Quyền sở thú đối với các muông cầm nuôi trong chuồng mà hay quậy.

 

             “Dân sợ Đảng như heo sợ rọ,

              Như chó sợ xích, chim sợ lồng”

 

Tự Do Dân Chủ là tiền đề để phát triển kinh tế và nâng cao đời sống nhân dân hài ḥa hữu hiệu. Tiền đề này, các nước tiên tiến đă có từ lâu cho nên dân họ giàu, nước họ mạnh.

 

   a3.2- Ông nghị ĐNN, Thừa Thiên – Huế, không hiểu là ṇng nọc 2 chân hay cóc cho rằng không cần luật biểu t́nh v́ chế độ XHCN dân chủ gấp vạn lần chế độ tư bản và v́ thể chế chính trị Việt Nam đă xây dựng rất hoàn chỉnh và hiện nay rất phát triển cả về kinh tế, văn hóa, xă hội, quốc pḥng, an ninh và vị thế ngoại giao. “Có vấn đề ǵ chúng ta có Mặt Trận, có hội đồng nhân dân, có Chính quyền, vừa rồi có luật khiếu nại, luật tố cáo”, ông nói.

Nhận xét: có 3 ư. Ư một: CS dân chủ gấp vạn lần tư bản. Điều này cũng như ta có giấy bạc cụ Hồ đang lưu hành phổ cập mệnh giá 50 vạn, tụi Mỹ có giấy bạc 50 đô; ta gấp vạn lần. Cũng là điều nghịch lư khi nước ta có quá nhiều dân chủ mà nhân dân lại khao khát luôn đ̣i hỏi thêm, đến nỗi Đảng phải hăm tù và làm thật; th́ ra:

         “Dân chủ Đảng trưng trong tủ, tự do Đảng giữ trong kho?”

 là hàng mẫu để trưng bày? trong khi Đảng nói ở Âu Mỹ thiếu tự do dân chủ th́ người dân của họ lại thấy quá dư thừa, có khi xin bỏ bớt, nói ǵ đến đ̣i hỏi thêm!

Lại có thể nói ‘tham nhũng’ là thước đo chính xác ‘mức dân chủ’ trong một nước, chúng tỷ lệ nghịch với nhau. Nhiều dân chủ có nghĩa ít tham nhũng và ngược lại. Nước nào, ở đâu mà chẳng có tham nhũng! hầu như đă là con người sinh ra, sống với đồng loại th́ ai cũng tham nhũng nếu cơ hội dễ dàng v́ đó là thiên tánh trời sinh. Ta có tham nhũng, thiên hạ đâu cũng tham nhũng, tuy nhiên sự khác biệt là ở nước người ta có tự do ngôn luận, tự do báo chí tức là những cơ chế dân chủ khắc tinh của mọi hành động mờ ám. Tự do ngôn luận, tự do báo chí là “công an dân chúng”, vô h́nh, mẫn cán, hữu hiệu “thuận phong nhĩ, thiên lư nhăn” có mặt khắp mọi nơi, là “quan ṭa dân chúng”, búa ŕu dư luận, sáng suốt, chí công vô tư. Một thực thể là các người tham nhũng chỉ sợ báo chí phanh phui, buộc tội. Nếu cấm được báo chí là họ yên trí làm ăn, sinh sôi nẩy nở.

 

Ư hai: “Thể chế rất hoàn chỉnh, rất phát triển mọi mặt”. Thế nào là hoàn chỉnh? Nước ta đang mày ṃ tiến lên XHCN!! Ta có “Đảng lănh đạo, Nhà Nước quản lư, Nhân dân làm chủ” là ở trong thế hoàn chỉnh chân vạc chăng? Nếu vậy th́ vạc này có một chân quá mạnh, một chân yếu x́u, lảo đảo tṛng trành như nón không quai làm sao đứng vững? CS chỉ  bịt mắt bắt chim tự lừa dối ḿnh.

Khổng tử qua nước Vệ, đến đâu cũng thấy lừa lọc nhau mới bảo học tṛ: “Nước Vệ lấy giả dối làm nền tảng, bởi vậy bền vững đến muôn đời. Ai cũng lừa ai chả có ai thiệt tḥi cả, xă hội thế mới là công bằng, văn minh”.

Nói ‘hoàn chỉnh’ th́ có lẽ Quốc Hội CS là hoàn chỉnh nhất: nhiều tháng trước tổng tuyển cử Đảng đă ra quyết định ấn định thành phần Quốc Hội sắp bầu, lấy bao nhiêu cóc, bao nhiêu ṇng nọc 2 chân, mấy nam mấy nữ, mấy già mấy trẻ, nhiều ít công an, quân đội, doanh gia, sắc tộc, tôn giáo, trí thức v.v… Rơ ràng thành phần Quốc Hội CS rất hài ḥa, đẹp đẽ như tô mày vẽ mặt, đại diện mọi tầng lớp nhân dân mà không nước nào trên thế giới dám mơ tưởng, tuy nhiên là hàng mă, vô quyền.

Quốc Hội CS c̣n được gọi là “Cóc Hội” v́ gồm toàn “cóc” tức là đảng viên cọng sản.  Vơ công trấn sơn của Cóc Hội là “Hàm Mô Công (xem phần 1). Chữ Hán “Hàm” có nghĩa là “ngậm miệng” ví dụ ‘hàm oan’, “Mô” c̣n có nghĩa “chắp tay, qú lạy” ví dụ ‘mô phật, mô bái’. Vơ công “Hàm Mô Công” triển khai các thế “ngậm miệng, chắp tay qú lạy” của lũ Cóc Hội.

“Cóc Vái Trời” là một thành ngữ VN thông dụng và là một chiêu nhập môn cơ bản của Hàm Mô Công để bái lạy Đảng và là một lưỡi dao nhọn bén đâm sau lưng nhân dân Việt Nam. Hiện tại trong nước hậu quả của chế độ chính trị hoàn chỉnh kiểu Cóc Hội ‘Cóc Vái Đảng’ này là nạn tham nhũng hoành tráng cá nhân và tập thể, mua quan bán chức, mua danh bán bằng, hối lộ lừa đảo đại trà khiến đạo đức suy đồi tới đáy. Lũ cóc và ṇng nọc hai chân hàng ngày vẫn yến tiệc biết đâu lũ ṇng nọc b́nh thường đang sống vất vưởng chạy từng bữa ăn, chắt chiu từng đồng bạc để trả tiền cho con đi học, cho người thân vào bệnh viện.

             “Phú gia nhất tịch tửu.  Bần hán bán niên lương”.

(Một bữa tiệc rượu nhà giàu bằng nửa năm lương thực của kẻ nghèo).

Một chế độ mà không lo lắng đầy đủ cho dân nghèo, c̣n cấm nghe cấm nói, c̣n phải kêu gọi công an quân đội bảo vệ, dẹp các người chống đối bày tỏ ư kiến th́ không thể nói là hoàn chỉnh, ổn định.

 Ngay cả “thối nát tham nhũng” mà chế độ cũng c̣n trên đường hoàn chỉnh thêm. Bất cứ cá nhân hay tập thể nào thoạt đầu lại chẳng “anh minh trong sạch đạo đức”, riêng ǵ đảng CSVN!! mà cứ huênh hoang khoác lác? đến lúc có quyền bính độc đoán th́ cá nhân nào, đảng nào lại chẳng hết anh minh trong sạch đạo đức, trở nên tham nhũng thấu xương tận tủy, có ǵ mà phải tự trách tự kiểm?  v́ đó là thiên tính con người (và sẽ bị thay thế) và là một định luật bao giờ cũng nghiệm đúng, “Cha ông oai hùng, con cháu rồ khùng” mọi triều đại. Chừng nào ngành Tư Pháp độc lập th́ mới dám gọi là hoàn chỉnh.

 

“Chừng nào c̣n Đảng lănh đạo th́ chế độ c̣n tṛng trành”.

 

Và Công an, Quân đội c̣n phải làm việc cật lực ngoài nhiệm vụ để chống đỡ cho chế độ ấy, việc này phải làm mười, trăm, ngàn, vạn năm sau, vô tuyệt kỳ cho đến ngày tận thế.

            “Thiên trường địa cửu hữu thời tận,

              Việt Cọng miên miên vô tuyệt kỳ”?

(Bạch Cư Dị 2012, câu 2: “ Thử hận miên miên…”). Trời dài đất thẳm có lúc tận, Việt Cọng dai dẳng chẳng hạn kỳ?.

Tuy độc tôn dài đăng đẳng, măi măi (miên miên) không có kỳ hạn dứt tuyệt, song lơ là chống đỡ một sát na tíc tắc là chế độ sụp đổ. Không chết bệnh nhưng chết bất đắc kỳ tử. Điều này không bao giờ xẩy ở các nước văn minh dân chủ.

 

Ư ba: “Có vấn đề ǵ th́ có Mặt Trận, hội đồng nhân dân, có chính quyền…” và cả Viện kiểm sát nhân dân (nghe tên dễ sợ).

Tuy nhiên các tổ chức trên kể cả Công an chỉ có chức năng điều tra thu thập bằng cớ sự thực để tŕnh Ṭa án xét xử v́ đó là chức năng của Ṭa án. Ṭa án phán quyết dựa trên các bằng chứng ấy cũng như các bằng chứng các Luật Sư mỗi bên đưa ra.

Vụ tranh chấp có đổ máu do cưỡng đoạt đất đai của nhân dân xẩy ra vừa rồi, đầu năm 2012 tại huyện Tiên Lăng, Hải Pḥng, làm chấn động toàn quốc và c̣n đang dây dưa là một minh họa điển h́nh. Trung Ương và địa phương qui lỗi cho nhau và cho đâu đâu. Không ai dại ǵ nhận toàn lỗi. Ṭa án thụ lư sẽ là nơi xét xử sau khi nghe các chứng cứ được luật sư mọi bên tŕnh bày. Chung cuộc án lệnh của Ṭa là mệnh lệnh mà nhà cầm quyền và nhân dân phải tuân thủ. Đó là luật pháp quốc gia, tức là của nhân dân và chính quyền, là con đường phải đi, bằng không cứ nhập nhằng chối quanh chẳng ai quyết để kết thúc ǵ được.

Nói th́ nói vậy chứ nay th́ “ông vua cũng thua ông Đảng” (từ ngày Đảng truất phế vua Bảo Đại), Đảng đứng trên luật, Đảng chỉ thị th́ Ṭa án cọng sản cũng đành bẻ cong công lư, kết tội nhân dân vô tội chẳng dám trái lệnh. Chẳng bao giờ mơ tưởng VN có được thể chế kiềng 3 chân với CS. Điều này cũng mang tính ưu việt quàng xiên láo lếu cuả XHCN.

 

   a3.3- Một số Đại biểu quốc Hội nói: “Việt Nam là Nhà Nước của Nhân Dân nên người dân không cần phải biểu t́nh”. Nhận xét: Nói vậy th́ Nhà Nước tại các nước khác trên thế giới không phải là Nhà Nước của Nhân Dân hay sao?  Họ để dân tha hồ biểu t́nh, họ mới là của nhân dân thứ thiệt. Ta th́ “hữu danh vô thực” danh xuông. Không phải cứ xưng tên Nhân Dân là được, phải chứng thực. Phải để dân tự do biểu t́nh nói lên các bức xúc hữu lư và lắng nghe để t́m phương án giải quyết đúng đắn mới đúng là Nhà nước của nhân dân. “Đừng vội nghe CS nói, hăy chờ xem CS làm”. Mà hiện nay tại CHXHCNVN th́:

 

   “Việt Nam là Nhà Nước của Đảng nên người dân không cần phải biểu t́nh”.

                                         

   a3.4- Vừa qua Hội nghị cán bô toàn quốc của Đảng CSVN tại Hà Nội đă diễn ra trong 2 ngày 27 và 28 tháng 2 năm 2012 nhằm “quán triệt, triển khai thực hiện” Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI): “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” cụ thể là bàn phương cách diệt trừ nạn tham nhũng, bất b́nh đẳng gia tăng và t́nh trạng “suy thoái đạo đức” trong Đảng. Tổng Bí Thư Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng phát biểu đ̣i hỏi các đảng viên phải tự phê b́nh và phê b́nh “nghiêm túc”. Chuyện để xây dựng Đảng th́ xẩy ra năm canh không có ǵ là lạ. Chuyện lạ là đă mấy chục năm càng xây càng đổ nát.

Tôi ở nước ngoài nhiều chục năm, đi nhiều thấy nhiều nhưng chưa thấy ở đâu họp Đảng kỳ quặc vớ vẩn như CS họp ở CHXHCNVN, họp để bàn cách ngăn đảng viên bớt quan liêu, tham nhũng, thật là chuyện động trời. Ở nước người ta họp đảng là để bầu bán nội bộ, để định lập trường cương lĩnh về các vấn đề kinh tế như thuế má, tạo công ăn việc làm, giáo dục, y tế v.v…không bao giờ bàn đến chuyện kêu gọi đảng viên giữ đạo đức, đảng nào mà chẳng tôn trọng đạo đức! đó là điều tất nhiên, không mắc mớ ǵ đem ra bàn. Chẳng phải là trong đảng không có những sâu bọ, nhưng đó là chuyện cá nhân, có luật pháp xét xử, không liên can ǵ đến danh dự đảng. Nếu đă đem ra bàn tức là Đảng có vấn đề hậu sự, sao quả tạ, họa sát thân.

 

 Vừa qua ở Mỹ vụ ông Rod Blagojevich đă bị ṭa án liên bang xử giam 14 năm tù ở là điển h́nh. Ông này thuộc đảng Dân Chủ, sinh năm 1956, làm Thống Đốc bang Illinois (trong đó có thành phố Chicago) từ 2003-2009. Ông bị buộc tội tham nhũng, mua quan bán tước. Mr. Blagojevich received a 14-year prison sentence in December after two federal trials, being convicted in the second one of charges related to the attempted "sale" of President Obama’s former US Senate seat, which he had the power to appoint”. Cuối năm 2008 Barack Obama, Thượng Nghị Sĩ đảng Dân Chủ bang Illinois đắc cử Tổng Thống Hoa Kỳ. Theo luật  Thống Đốc bang Illinois sẽ bổ nhiệm một Thượng Nghị Sĩ thay vào ghế trống của B. Obama để lại cho đến hết nhiệm kỳ. Thống Đốc Blagojevich mưu toan bán chức vụ này, bị phát giác ông bị giải chức và ra ṭa. Vụ án kéo dài cho đến tháng 12- 2011 và đến giữa tháng 3-2012 th́ ông vào nhà tù ở bang Colorado thọ án 14 năm tù ở. Suốt thời gian trên đảng Dân Chủ không hề can thiệp vào việc các quan ṭa xử án cũng như không hề triệu tập Đại hội đảng để răn đe đảng viên giữ đạo đức như Đảng CSVN làm miết. Uy tín của đảng dân chủ Hoa Kỳ cũng không hề giảm sút trong nhân dân, cá nhân đảng viên nào tham nhũng bị phát giác th́ cá nhân đó chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Ở Pháp năm 2011 cựu TổngThống Pháp Jacques Chirac nhiệm kỳ trước bị Ṭa Án Paris xử án 2 năm tù treo v́ tham nhũng, đă lấy công quỹ tài trợ cho đảng của ông lúc vận động bầu cử hồi ông c̣n làm Thị Trưởng Thành phố Paris. Danh dự, uy tín đảng của ông cũng không ảnh hưởng ǵ.

 

Nói vậy chứ cũng phải tùy thời tùy thế, ở CHXHCNVN đảng viên CS tham nhũng chỉ nên giáo dục trong đảng, nếu bắt ra toà xử th́ đâu c̣n ai nữa để làm việc Đảng, việc Nhà Nước!! Mỗi đảng viên CS tham nhũng là một con mối đói, có trên 3 triệu con mối đó ăn nát ṭa nhà Việt Nam. Tham nhũng lan tràn phổ cập đến mức độ Đảng phải triệu tập Đại hội đảng toàn quốc tụ họp cả ngàn đảng viên giáo huấn học tập nhiều ngày th́ đủ biết mức độ khinh thường pháp luật và phạm pháp nghiêm trọng đến chừng nào.

Coi chừng phản tác dụng, động đến việc làm ăn băng đảng đang phát đạt của người ta, “giáo đa thành oán”, dạy nhiều càng gây oán.

 Nhưng mất công t́m đâu cho xa, ban lănh đạo Đảng CSVN chính là ổ mối đầu năo “trừ mối trừ tận gốc, nhổ cỏ nhổ tận rễ” là tiệt nọc. Tham nhũng ở CHXHCNVN thực chất không do lỗi cá nhân đảng viên, mà là lỗi hệ thống, lỗi của cả chế độ CS. Phải giáo dục chế độ. “Đục từ đầu sông đục xuống”, Bộ Chính trị Đảng là đối tượng cần được giáo dục, “đánh rắn đừng đánh giữa khúc”. Chưa “tu thân” trong bộ Chính Trị th́ làm sao “tề gia” trong Đảng để “trị quốc” trong nước rồi “b́nh thiên hạ” cả thế giới?

 

Chưa biết Hội nghị cán bộ toàn quốc của Đảng CSVN tại Hà Nội để học tập Nghị Quyết Trung Ương 4 là nghiêm túc ra sao, nhưng chỉ một việc chúng họp vào ngày thứ hai 27 và thứ ba 28 của tháng 2 (năm 2012) chứng tỏ chúng là một lũ ăn cắp. Chúng công khai ăn cắp giờ hành chánh được trả lương. Luật pháp ở đâu cũng cấm chỉ viên chức nhà nước ăn lương nhân dân rồi bỏ bê việc công, ví dụ họp đảng trong giờ hành chánh là bất hợp pháp. Nếu đảng chúng họp vào ngày thứ bảy 25 và chủ nhật 26 là những ngày nghỉ để các đảng viên vừa là viên chức nhà nước có thể tham dự th́ chúng biết tôn trọng pháp luật. Họp thêm th́ xin nghỉ không lương. C̣n nữa, họp đảng chúng nhớ lấy tiền của đảng mà xài: tiền niên liễm đảng viên, quyên góp, tặng ngân. Hăy học bài học của cựu Tổng thống Pháp J. Chirac.

 

Nghị quyết Trung Ương 4 này “rời xa thực tế, như sống trên mây”, rườm rà chằng chịt, tràng giang đại hải dài ḍng văn tự, đảng viên nghe như “nước đổ đầu vịt ”, là “b́nh cũ rượu ôi” nhai lại sáo ngữ bài bản trong đó Trung Ương Đảng tự cao tự đắc coi trời bằng vung, lập luận lư thuyết chủ quan viễn vông huyễn hoặc, đặt cơ sở trên những ảo đề tự ban, lư lẽ và tư liệu phiến diện, viện dẫn mọi công lao thành tích hồ đồ, dùng vật liệu xây dựng dổm, chất lượng xấu, phế liệu, kỹ thuật lỗi thời để huênh hoang chứng minh định đề:

 

               “Cọng Sản có quyền làm cha thiên hạ”

 

Ôi thôi “treo đầu dê bán thịt chó”, “Ngộ kỷ ngộ nhân thậm chí ngộ thiên hạ”, lầm (lừa) ḿnh, lầm người lầm tất cả mọi người:

 

              “Cục phân Đảng bảo củ khoai,

              Chỉ hươu nói ngựa đúng sai hỏi trời.

              Hỏi trời Trời cũng sợ hôi (sợ oai?),

              Cục phân là nó (Đảng), thôi thời tránh đi”.

 

Đồng bào xin cẩn thận:  “đừng ai đụng vào”. Đảng là cục phẩn.

Không thấy Nghị Quyết 4 đả động đến phương sách cứu nước sắp mất hoặc có ǵ sáng tạo. Xem ra cấp dưới nói nghe c̣n hay hơn ông Tổng Bí Thư lê thê dài ḍng lư thuyết hàm hồ “chỉ hươu nói ngựa” cả buổi, “trăm voi không được bát nước xáo”.

 

“Chỉ lộc vi mă” chỉ hươu nói ngựa có sự tích sau:

 Sau khi Tần Thủy Hoàng chết, trối lại cho hoạn quan Triệu Cao và thừa tướng Lư Tư là lập thái tử Phù Tô làm vua, nhưng Triệu Cao đă bàn với Lư Tư giả chiếu chỉ, đưa Hồ Hợi lên ngôi vua nhằm thao túng quyền lực. Mưu sự thành công, Triệu Cao nắm toàn quyền sinh sát. Một hôm, vua muốn có một con ngựa tốt, Triệu Cao cho thuộc hạ dẫn một con hươu vào cung mời vua và các quan xem. Triệu Cao dặn thuộc hạ nói đó là con ngựa.
Khi Triệu Cao hỏi con này là con ǵ th́ bọn thuộc hạ đều nói là ngựa, nhà vua và nhiều vị khác tranh căi đó là hươu . Triệu Cao nói: “Ai nói con vật này là ngựa th́ đứng ra một bên, ai nói là hươu th́ đứng một bên”. Mọi người đứng vào hàng lối xong, Triệu Cao sai lính lôi những người nói hươu (số rất ít) ra ngoài chém hết, rồi thưởng cho những người nói ngựa. Vua Tần Nhị Thế sợ xanh mặt, các quan đều sợ Triệu Cao. Từ xưa đến nay, Triệu Cao là một tay hoạn quan mà gian hùng, quyền át cả vua, chỉ hươu nói ngựa, thật là ngang ngược, một tay che trời!!! Sau này, khi quân của Lưu Bang và Hạng Vũ tiến vào, con của Phù Tô là Tử Anh đă giết chết Triệu Cao, nhưng không thể cứu được nước Tần rệu ră…

 

Khổng tử cùng học tṛ thăm nước Vệ, nhận thấy đâu đâu cũng lừa lọc, treo đầu dê bán thịt chó mới viết vào sách: “Nước Vệ lấy giả dối làm nền tảng, bởi vậy bền vững đến muôn đời. Triều đ́nh lừa dân, dân lừa dân, con buôn lừa con buôn. Nếu tất cả lừa nhau th́ lại thành một xă hội ổn định. V́ như thế ai cũng lừa ai chả có ai thiệt tḥi cả, xă hội thế mới là công bằng, văn minh. Một xă hội đang yên ổn như vậy mà kẻ nào dám nói sự thật ắt là kẻ nguy hiểm, rắp tâm phá hoại an ninh, ổn định của đất nước...”. Sách này về sau nước Vệ đưa vào văn kiện, là một trong những bài lư luận của quan trường (nguồn Web).

 

Đảng CS dẫn dắt dân tộc đi từ thắng lợi này đến thắng lợi (sai lầm?) khác cho đến Địa Ngục Môn, cả nước xuống hố gặp Bác Hồ cùng nhau chui vào rọ Trung Quốc đón sẵn:

    “Đảng hứa ta Thiên Đường Cọng Sản,

     Đến nơi rồi, Nhập Quỉ Môn Quan”.

 Trong Hội nghị , Tổng Bí Thư NPDuyệt nhận định: “T́nh trạng quan liêu, mất dân chủ làm dân bất b́nh, dẫn đến khiếu kiện đông người phức tạp ở một số nơi. Những khuyết điểm đó (chỉ là khuyết điểm? hay tội ác?) nếu không được sửa chữa, sẽ là thách thức với vai tṛ lănh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ”.

Tôi có 3 nhận xét 1) “Viễn vông phí công thuyết giảng”. Độc tài mà nói sửa chữa th́ c̣n khó hơn đội đá vá trời, tham nhũng là hệ luận tất yếu, nếu không th́ độc tài để về nhà uống nước lă hay sao! 2) “Cây thẳng bóng ngay, cây nghiêng bóng vạy ” thối nát là từ trên, nhà dột từ nóc, không do mưa ngập kéo từ ngoài vào, phải thay nóc  3) “Có cứng mới đứng đầu gió”, dân có chống đối CS mới phát huy được tài năng bẻ gió, dẹp loạn.

 

 Hiện tại “những khiếm khuyết đó” của Tổng Bí thư nêu ra chắc chắn là không thể sữa chữa được mà càng trầm trọng thêm v́ loạn kiêu binh như đang xẩy ở vụ cướp đất đai của công dân ở huyện Tiên Lăng, Hải Pḥng từ tháng trước. Trên bảo dưới chẳng nghe, Lănh Đạo hăy: “Thử sờ lên gáy xem xa hay gần”, nói ǵ đến sửa sai thuộc cấp!! Cây chết là do rễ khô, sâu bọ đục khóet, không do lá cành. Ngôn ngữ viễn vông nhiều lời, ít tác dụng của đồng chí Tổng Bí Thư NPDuyệt xem ra cũng có giá trị con két học nói như…vẹt trong lồng, nói mà chẳng hiểu, tương đồng với ngôn ngữ của đồng chí Trưởng Ban Lư Luận Trung Ương Đảng CSVN THRứa (trong chuyến ông công du Nhật vừa qua).

 

Cảm tưởng chung về Nghị quyết 4 và Hội Nghị Toàn Quốc triển khai tiếp đó là:

*1)CS đến mức phải “vạch áo cho người xem lưng”. Th́ ra khui nhằm vịm gịi giun sán tanh tưởi quá chừng. Ấy vậy mà chỉ mới hé một góc nhỏ của sự thực kinh hoàng được gói gắm trong những ngôn từ tráng lệ hoa mỹ để làm nhẹ bớt mức độ hôi thối kinh khủng. Củ khoai thấy hà tí xíu ngoài vỏ nào ngờ mất công luộc ra hư nát cả củ.

Tin lời CS nói xây dựng XHCN, bài trừ Quan liêu Tham nhũng th́ coi như “chụp trăng dưới nước, vồ chim lưng trời”. CS dại ǵ tự đào hố chôn ḿnh, tự làm kén giam ḿnh!

*2)Ngôi nhà CS mối mọt ăn sập bất cứ lúc nào,  bệ rạc dơ dáy hết sẩy, điều kiện sinh sống nguy hiểm, thiếu tiêu chuẩn an toàn, gây nhiễm bệnh tật. Nếu là ở ngọai quốc th́ Ban Bảo Vệ Người Tiêu Dùng đă đề nghị và sở Vệ Sinh Pḥng Dịch, sở Xây Dựng Nhà Đất đă ra lệnh đóng cửa ngôi nhà này từ lâu, triệt hạ luôn v́ hư hỏng quá mức sửa chữa; mái thủng dột, cột kèo rường đ̣n tay mối ăn nát bấy trong ruột, rác rưới ùn đống, gián chuột cả đàn.

*3)Các tiêu cực gây t́nh trạng thê thảm trên là điều tất yếu. Điều ǵ phải đến ắt sẽ đến, “Qué Sera, Sera. Whatever Will Be, Will Be” (bài hát nổi tiếng trong phim ‘The Man Who Knew Too Much’ , Alfred Hitchcock 1956). Có cả một quá tŕnh tiến triển đúng hướng.

“Đảng tham tài (tiền tài) tắc tử. Điểu tham thực tắc vong”, con tàu sắp đắm, bầy chuột lo rời tàu trước, các lănh đạo CSVN đă tính kế “dĩ đào vi thượng”, lo liệu gửi tiền vào trương mục các ngân hàng ngoại quốc, tậu nhà cửa và lấy quốc tịch nước ngoài cho con cái.

 

                                          ****

 

*B) HỒI HAI : “Mặt Trận Ma Trành Yêu Danh”

1) “Hang ổ Ṇng Nọc Hai Chân”.

               “Ṇng Nọc Hai Chân: Mặt Trận Tổ Quốc.

                Kề hang Pắc Bó, Sào huyệt lũ Hồ’’.

Lư lịch Mặt Trận Tổ Quốc như sau:

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là một bộ phận trong hệ thống chính trị của nước Cộng hoà Xă hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đây là tổ chức ngoại vi của Đảng Cộng sản Việt Nam, tập hợp các đoàn thể không trực thuộc Đảng.

Điều 9 của Hiến pháp nước Cộng hoà Xă hội Chủ nghĩa Việt Nam (1992) quy định:

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân. Mặt trận phát huy truyền thống đoàn kết toàn dân, tăng cường sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong nhân dân, tham gia xây dựng và củng cố chính quyền nhân dân, cùng Nhà nước chăm lo và bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân, động viên nhân dân thực hiện quyền làm chủ, nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp và pháp luật, giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ, viên chức Nhà nước.

Nhà nước tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên hoạt động có hiệu quả.

Trong các cuộc bầu cử quốc hội tại Việt Nam, các ứng cử viên đều phải được Mặt trận Tổ quốc phê chuẩn để đưa vào danh sách ứng cử viên. Đồng thời, Mặt trận Tổ quốc c̣n đảm nhiệm việc giám sát cuộc bầu cử.

Mặt Trận gồm 30 tổ chức thành viên là các đoàn thể: Đảng CSVN, Liên đoàn Lao động, Thanh niên CS, Phụ nữ, Nông dân, Cựu chiến binh…cao tuổi, nhà văn nhà báo, luật, y, châm cứu, người mù, tàn tật, làm vườn, khuyến học, Phật giáo, Công giáo, Tin lành, chữ thập đỏ v.v...(và người Việt định cư ở nước ngoài nghe nói mới thêm?).

Kinh phí họat động:

Kinh phí hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do ngân sách nhà nước cấp theo quy định của pháp luật.

 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được nhận, quản lư và sử dụng theo quy định của pháp luật tài sản mà Nhà nước giao cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tài sản do các tổ chức, cá nhân trong nước hoặc nước ngoài tặng cho.

 

Nhận xét về MTTQ.

a) về danh xưng: c̣n gọi là Mặt Trận Tẩm Quất do chức năng nghiệp vụ. 

b) về tổ chức: phỏng trại lính tập (lính bản xứ) thời Pháp cai trị, trước 1945. Các ṇng nọc giữ đuôi là lính trơn; hạ sĩ quan là các ṇng nọc hai chân, có chân trong ban chấp hành  MTTQ lớn nhỏ; sĩ quan cầm đầu MTTQ là các đồng chí “cóc” nắm giữ các chức vụ lănh đạo chóp bu.  Đ/c Huỳnh Khảm đương kim Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam là một cóc bự, là ủy viên ban Chấp hành Trung ương đảng CSVN khóa 10. Đ/c Vũ Trọng Kim, ủy viên Trung ương đảng CSVN là đương kim Phó chủ tịch kiêm Tổng thư kư Ủy ban Trung ương  MTTQ Việt Nam. Toàn là sĩ quan “cóc” thứ dữ. Ủy viên Trung Ương Đảng phải là cỡ Bộ Trưởng, Bí thư Tỉnh Ủy, Đại Tổng Giám đốc; Ủy viên ban Chấp hànhTrung Ương th́ ngấp nghé bộ Chính Trị. Ở MTTQ cấp địa phương th́ ‘cóc’ địa phương nắm chủ chốt, ấy vậy mà chúng vẫn lừa dối được Nhân dân rằng MTTQ tập hợp các đoàn thể không trực thuộc Đảng. Cũng có thể v́ chóp bu là sĩ quan ‘cóc’ song lính là lũ ṇng nọc giữ đuôi, hạ sĩ quan có thể đeo thêm 2 chân.

Việt Nam cách đây 100 năm cũng là một loại MTTQ, nhân dân Việt Nam làm công việc tạp dịch, các quan cai trị chóp bu là người Pháp; hiện nay th́ CS thay thế Pháp. Trong Thế Chiến I (1914-18) và Thế Chiến II (1939-45) dân Việt Nam cũng được tuyển mộ qua giúp bảo vệ Pháp chống Đức cũng như MTTQ là ngoại vi, tức là áo quần giày mũ… che chở Đảng chống mưa nắng rét là các thế lực thù địch cho sức khỏe Đảng.

c) về hoạt động cụ thể mang tính tŕnh diễn, phường chèo, giải trí ăn nhậu.  *Ngày 22/2, Đoàn công tác  Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do Chủ tịch Huỳnh Đảm dẫn đầu đă tới thăm và làm việc với đại diện lănh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Đồng Tháp về những vấn đề trọng tâm trong phát triển kinh tế - xă hội năm 2011 và phương hướng năm 2012.  *Tối ngày 24-2-2012 Ủy ban MTTQ phối hợp với HĐND, UBND Phường Xuân Khánh, thị xă Sơn Tây tổ chức đêm liên hoan văn nghệ Mừng Đảng, mừng Xuân, chào mừng kỷ niệm 28 năm thành lập Phường và tuyên dương khen thưởng gia đ́nh văn hóa tiên tiến.  *Chiều 1/3, tại Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm  đă tiếp Đại sứ Thụy Sĩ Andrej Motyl tới chào xă giao nhân dịp nhận công tác tại Việt Nam.

d) về chức năng nói chung chạy ṿng ngoài khắp nơi, sủa nhiều chẳng cắn: phát huy, tăng cường, tham gia, chăm lo, động viên, giám sát (quan sát?)…có khi xúi bậy như là xúi giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước và bậy bạ hơn nữa là giám sát các đại biểu dân cử. Ôi thôi lợn cấn ăn tốn cám, chó khôn chớ cắn càn. Thế nhưng trong cuộc tranh chấp đất đai giữa chính quyền và nhân dân ở huyện Tiên Lăng, Hải Pḥng đang diễn tiến gay cấn, mấy ông MTTQ cuối cùng, cuối tháng 2 cũng từ Hà Nội xuống Hải Pḥng, họp với Ủy ban tỉnh để t́m hiểu, chắc để được thết đăi, kiếm chác. MTTQ chẳng có quyền hành ǵ song “cáo mượn lốt hùm”, chức tước Ủy viên ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên TƯ Đảng đi đến đâu để làm những việc vô bổ ǵ cũng được địa phương mời mọc chiêu đăi tận răng. Tiền là của nhân dân trả thuế đóng góp mà!

C̣n nữa “Trong các cuộc bầu cử quốc hội tại Việt Nam, các ứng cử viên đều phải được Mặt trận Tổ quốc phê chuẩn để đưa vào danh sách ứng cử viên”.  “Vấn đạo ư manh”, hỏi đường kẻ mù, nhiệm vụ này là tếu nhất. MTTQ đột nhiên thấy ḿnh là con lừa mang ḥm sắc (l’ âne portant des reliques) trong chuyện ngụ ngôn của nhà thơ Pháp La Fontaine, quan trọng, nắm quyền sinh sát, đi đến đâu cũng được nhân dân kính chào trọng vọng, được hỉnh mũi, nở mặt nở mày dù rằng người ta vái chào ḥm sắc, danh sách ứng cử viên là ḥm sắc do Đảng ủy đưa xuống và MTTQ có nhiệm vụ mang tải “chủ chỉ đâu chó cắn đó”. Nên nhớ kinh phí hoạt động của MTTQ là do ngân sách nhà nước cấp do đó MTTQ là cán bộ viên chức nhà nước “Whose bread I eat, his song I sing”, ăn cơm ai th́ tôi hát bài hát của người ấy.

Áo dài không ngại quần rách” Cọng Sản dùng lá bài MTTQ “một công hai việc”, vừa che rách nát ở trong, vừa được tiếng vô tư, triệu lần “dân chủ” v́ ứng cử viên Quốc Hội là do MTTQ, một tổ chức đoàn thể không thuộc Đảng CS xét phê chuẩn ở ṿng ngoài nhằm bắt các ṇng nọc giữ đuôi, không chân bám “tṛn trịa lọt sàng rớt xuống nia” bị loại.

Thật kỳ quặc, MTTQ không do Dân bầu ra, đại diện cho ai, tài trí hơn ai, lấy quyền ǵ bày vẽ ra tṛ xét chọn sơ kết để gạt bỏ công dân có tài đức, có thiện chí ra ứng cử Quốc Hội?  Tham gia vào các đoàn thể thành viên của Mặt Trận chỉ là một số nhỏ nhân dân tự kết nạp! Hơn nữa cán bộ Mặt Trận ăn lương Cọng Sản, là cán bộ nhà nước! Đứng núp sau giật dây mọi việc lũ CS.

Dân đă đi bầu cả chục lần luôn mấy chục năm qua mà Cọng Sản vẫn đổ oan là dân càng học tập bầu cử càng lú lẫn, chưa phân biệt được kẻ xấu trà trộn phá hoại thành quả cách mạng, phải ra lệnh MTTQ cầm tay dắt chân d́u bước qua đường, “thằng đui dắt thằng mù”, mỗi lần đi bầu mỗi gây khó khăn rắc rối cho nhân dân. Trước mắt th́ dân có ngu thật (?) song về lâu về dài th́ CS lại ngu hơn.

e) về bố trí công tác , MTTQ được phân phối 3 nhiệm vụ: vật cảnh, tẩm quất, c̣ mồi. Các công việc này tôi đă mô tả trong bài viết “Chuyện những con ṇng nọc giữ đuôi”.

- vật cảnh (pet) như chó mèo, chim cá, cây lùn… để trang trí đẹp nhà, tạo cho CS một bộ mặt người v́ MTTQ gồm đến 30 đoàn thể ngoài Đảng, chứng tỏ Đảng ta dân chủ và cũng để khoe thiên hạ là Đảng giàu sang có nhiều “pet”, hù thiên hạ Đảng nhiều vây cánh.

-tẩm quất rơ nhất, nhiệm vụ “osin”, tôi tớ trong nhà, quét nhà rửa bát, bưng bô đổ phẩn, nhất là “mát sa” tẩm quất cho chủ khi chủ ương ḿnh mẩy, đúng với bảng hiệu quảng cáo “Mặt Trận Tẩm Quất”.

 “Vô tiểu nhân bất thành quân tử ”, có quan th́ phải có nha, có chủ nhà phải có đứa sai, MTTQ nẩy sinh do có nhu cầu hộ lư cận vệ thiết thực. Và MTTQ cũng hả dạ:

“Một ngày nương tựa thuyền rồng, c̣n hơn trọn kiếp sống trong thuyền chài ”.

Tuy làm lâu la chạy cờ song cũng được góp mặt chạy ṿng trên sân khấu. Cũng vinh hạnh.

-c̣ mồi ma cô “bắt trộm nhờ điểm chỉ, kêu đĩ có mối dong ”, hiện nay ở VN nghề ‘c̣’ đưa mối làm ăn khắp mọi nơi, mọi cơ quan nhà nước. MTTQ có 30 thành viên đoàn thể hoạt động như Cái Bang bao trùm bốn hướng là c̣ mồi, ma cô dẫn mối đắc lực cho các ông chủ CS trong các hoạt động kinh doanh hoặc ăn chơi.

g) về ư nghĩa của MTTQ. MTTQ là một loại chân cụt làm chân nạng cho CS. CS lập ra một chế độ cḥng chành khập khiễng v́ không có thế chân vạc ổn định vững chắc của ba ngành Lập Pháp, Hành Pháp, Tư Pháp, mỗi ngành tạo mỗi chân riêng biệt cách xa đều nhau. Ngành Lập Pháp và Tư Pháp là bị khống chế nhiều nhất. Hai chân này yếu x́u. Cọng Sản xài chân giả Mặt Trận Tổ Quốc để chống đỡ như khi ta què chân th́ dùng nạng để lết. Đi đoạn ngắn th́ c̣n tạm được, đi nhanh, chạy nhảy là có vấn đề. Gặp trở trời mưa gió se lạnh lại phải kêu cứu công an, quân đội chống đỡ.

CS biện luận “Nhiều chống th́ tốt, nhiều cột th́ bền” song càng rối ren. Được chế độ đơn giản kiềng 3 chân minh bạch như tại các nước dân chủ hàng thiệt hiện nay th́ khỏi cần chống, cột bổ túc bất kể phong ba băo tố; ở nước ngoài ra đường họa hoằn lắm ta mới thấy một xe cảnh sát chạy ngang qua. Ở VN th́ khối, chẳng trách chế độ ta là chế độ công an trị. Hở đâu công an thẳng tay trị đó. Các bạn có dịp ra nước ngoài sẽ thấy, công an lỡ nặng tay với bạn, dù bạn có lỗi chăng, ví dụ phạm lỗi về giao thông, về trộm cắp, Nhà Nước lắm khi phải bồi thường cho bạn tiền ngàn tiền triệu, do lệnh ṭa án. Bạn phạm lỗi hay vô tội là do ṭa án quyết định. Công an Cảnh sát chỉ thâu thập bằng cớ tŕnh ṭa.

h) Nhiệm vụ đặc biệt . Chó ngao Tam Đầu Khuyển canh cửa (Watchdog).

Trong thần thoại Hi Lạp không có Thiên Đường. Lúc chết mọi linh hồn đều xuống Địa Phủ (Hades) để phán xét công tội. Địa Phủ được chia thành 3 khu vực: 1-Địa Đàng dành cho các người tốt, đạo đức. 2-Địa Viên dành cho người b́nh thường. 3-Địa Ngục dành cho kẻ xấu, gian ác phản trắc. Cửa vào Địa Phủ tại Huỳnh Tuyền (sông Styx) do chó ngao ‘Cerberus’ canh giữ chỉ để linh hồn người chết qua, và ngăn cản không cho ai trở lại. Nhiệm vụ này chó ngao Cerberus làm rất nghiêm túc chỉ trừ vài lần sơ hở do bị đánh lừa, một lần do dũng sĩ Hercules dùng sức mạnh áp đảo. Chó ngao đặt trước cổng Địa Phủ là h́nh ảnh của MTTQ làm b́nh phong che chở cho Cọng Địa Phủ và kiểm soát xuất nhập, đặc biệt trong mỗi dịp có Tổng Tuyển Cử, gạt khỏi danh sách các người đủ tri giác, xem như c̣n sống không cho qua sông Styx. Ai vô tri vô giác coi như đă chết, gọi dạ bảo vâng chỉ đâu làm đó, th́ cho qua.

Trong thần thoại Hi Lạp chó ngao Cerberus có đuôi rắn ḿnh chó song lại có nhiều đầu… chó, những mấy chục đầu. Điều này cũng giống Mặt Trận Tẩm Quất gồm những 30 đoàn thể, thượng vàng hạ cám từ Đảng CSVN xuống đến hội người mù, khuyết tật v.v…Duy người ta chỉ vẽ ra 3 đầu: “Tam Đầu Khuyển Cerberus”. Điều này cũng giống một đầu “Đảng Lănh Đạo”, cấp tướng rất mạnh, một đầu “Nhà Nước Quản Lư” cấp tá để phụ tá, và đầu thứ 3 là “Nhân Dân Làm Chủ”, từ cấp ‘úy’ trở xuống để vâng dạ (‘oui’ tiếng Pháp đọc là ‘úy’ và ‘ya’ tiếng Mỹ đọc là ‘dạ’ đều có nghĩa vâng dạ).

         Người ta kể tuy sống trong ḷng địa phủ song chó ngao Cerberus vẫn ao ước có được một đầu người. Điều này chứng tỏ chó Cerberus có nhiều nhân tính chứ không phải thuần là thú vật. Đây cũng nhờ ảnh hưởng tiềm tàng của đầu thứ ba “Nhân Dân Làm Chủ”. Tạm thời “Nhân Dân Làm Chó” nhưng mong rằng ước nguyện chính đáng của chó Cerberus nay mai được thành sự thực.

 

 

2) “Ṇng nọc ma trành  Mới đây đài Hà nội chiếu kỷ niệm 119 năm sinh nhật Bác Hồ, đoàn văn nghệ ca hát nịnh nọt nhảy nhót như ma trành vây quanh Thần hổ nhưng bên trong chắc t́nh cảm rỗng tuếch. Bên Nga nhiều thành phố kỷ niệm tưng bừng sinh nhật người công dân vĩ đại này thần hổ thần cọp(‘Quá Lăng Hạ Xa’, Chuyện những con ṇng nọc giữ đuôi). Đó là vào năm 2009 và mỗi năm chắc cũng vậy thôi. Chuyện ma trành có nhiều hoàn cảnh thương tâm, song ṇng nọc ma trành là tự nguyện.

Ma trành thứ thiệt là chuyện đường rừng. Các nạn nhân bị cọp vồ ăn thịt, oan hồ trở thành ‘ma trành’ hầu hạ cọp, hoặc múa nhảy ca hát, hoặt đấm bóp tẩm quất điển h́nh nghiệp vụ là “Ma Trành Tẩm Quất” (MTTQ). Họ thoát khỏi kiếp nạn này nếu kiếm được người thay thế nghĩa là dẫn dụ được một nạn nhân khác đến cho cọp xơi, bằng không phải chờ đến ngày cọp chết mới được giải thoát, cũng phải vài chục năm; nghe nói có khi vài trăm năm nếu cọp thành tinh.

Trong tai hổ có những vằn đỏ số lượng tương ứng với số người cọp ăn thịt. Nếu ăn được 100 người th́ hổ thành tinh, sống rất lâu. Thoạt tiên trên ḿnh hổ có những vằn vện màu vàng, chuyển qua màu xám ở hổ yêu, nếu chúa hổ th́ trắng toát, là bạch hổ ngang bác hồ.

Trong cuốn tiểu thuyết “Thần Hổ” của Tchya Đái đức Tuấn viết vào năm1937 tác giả kể câu chuyện về một con hổ xám lớn vằn trắng đen, trán có lượt bờm lông trắng xóa (con này dám sắp thành bạch hổ), trong tai có hơn 100 chấm vằn đỏ, sống ở rừng núi Thanh Hóa, tại một huyện miền núi trong những thập niên đầu của thế kỷ trước.

Vào những đêm trăng có người thấy một cụ già cao lớn, quắc thước mắt sáng như điện chễm chện ngồi xổm trên một tảng đá thấp, có các ma trành luân phiên tẩm quất đấm bóp vai, chân trong khi các ma trành thanh nữ nhảy múa vây quanh, ca hát chúc tụng và các ma trành khác reo ḥ hoan hô. Cụ già đó là Thần Hổ con cọp đă ăn thịt lũ ma trành kia và làm ta liên tưởng đoàn văn nô ca hát nịnh nọt vây quanh tượng Bác Hồ mừng ngày sinh nhật, Bác Hồ mà đă nắm giữ linh hồn chúng, biến chúng thành kiếp ṇng nọc ma trành.

 

Tác giả lồng vào truyện Thần Hổ mối t́nh giữa nàng Peng-Slao một ma trành và Đèo Lầm Khẳng tại nhà mồ của nàng trong rừng. Ông nội, bác, con bác và cha Đèo Lầm Khẳng đều là thợ săn đă gây cho Thần Hổ hỏng một mắt và rách đứt bộ phận sinh dục. Hổ ŕnh bắt tất cả để trả thù, moi mắt, cắn đứt hạ bộ. Đèo Lầm Khẳng trốn thoát được về Hà Nội.

Chàng lập gia đ́nh, có con và  sau đó tính kế trả thù cho cha ông. Với súng săn tốt chàng lên rừng bắn hạ được Thần Hổ, tuy nhiên trong khi bất tỉnh chàng bị Thần Hổ lết đến liếm lên mặt và Đèo Lầm Khẳng chết hai tháng sau đó. Theo lời trối trăng chàng được chôn cất cạnh nhà mồ của Peng-Slao.

 

Th́ ra tuy là Thần Hổ đă thành tinh song cũng không thể chống cự với súng đạn văn minh kỹ thuật. Bác Hồ và Đảng cũng tự xưng là thần thánh, truất phế tôn giáo để độc quyền làm thần thánh anh minh nhận sự tôn thờ của nhân dân, rồi ra “đồng hội đồng thuyền” cũng có cuộc đời và số phận của Thần Hổ mà thôi. Chỉ mới đây thôi nằm mơ CS cũng không ngờ các bài hát câu ca, vần thơ thông tin b́nh luận được nền văn minh kỹ thuật hiện đại chuyển tải qua mạng lưới thông tin liên lạc toàn cầu lại là những viên đạn bắn đích vào miệng vào tim vào đầu chúng. Chúng chết cũng tay không xuống âm phủ đành bỏ lại những ǵ, nhiều lắm mà chúng đă tước đoạt:

 “Dân tộc Việt Nam đang bị Cọng sản gạt bỏ mỗi thứ,

  Cọng Sản tiêu diệt, ta lại có đủ mọi thứ”.

 

Ma Rà, Ma Trành đều dẫn dụ người để thế chân. Nhiều khúc sông hàng năm vẫn có người chết đuối v́ bị ma rà quyến rủ ra chỗ nước sâu rồi kéo chân. Ma trành th́ chỉ có ở vùng rừng núi, tuy vậy hiện nay trên thế giới loài cọp sắp tuyệt chủng v́ bị săn bắn, nơi yên thân nhất của chúng là trong các sở thú. Cọng Sản cũng vậy, bị chối bỏ khắp nơi, rút lui về một vài cứ điểm ít oi trong số đó lại có Việt Nam, một nước tuy nhỏ bé như sở thú nhưng đông đúc khiến CSVN như “chuột sa chĩnh gạo, cáo lọt chuồng gà”. Có tiền, có quyền, có thủ đoạn CS được một số ca nhạc văn nghệ sĩ lề phải, ngoại đảng, tự nguyện bán linh hồn làm ma trành nịnh hót bợ đỡ giả tạo và lố bịch quá mức. Chúng là những ṇng nọc 2 chân điển h́nh, một số được tặng các danh hiệu “ưu tú”, “nhân dân” và các giấy khen đủ loại.

 

3) “Ṇng nọc 2 chân Mậu Thân Trước  năm 1975 ở miền Nam không có ṇng nọc giữ đuôi song lại có những ṇng nọc “ăn cơm quốc gia thờ ma cọng sản”. Đối với chính quyền quốc gia chúng là ‘cóc’ như mọi công dân VNCH, nhưng dưới mắt cọng sản chúng là những “ṇng nọc 2 chân” chính hiệu, ai là đảng viên mới là ‘cóc’. Chúng là những sinh viên, nhà giáo, bác sĩ kỹ sư luật sư, các vị tu hành… có cảm t́nh và hoạt động cho Phong trào Ḥa B́nh, Mặt trận cứu quốc…, tiếp tay cho CS phá hoại nền móng cọng ḥa quốc gia. Nguy hiểm hơn nữa là các thơ ca phản chiến của một số người viết văn, viết nhạc trong đó một số có tên tuổi.

Trong biến cố Tết Mậu Thân đầu năm 1968  khắp nước “cháy nhà mới ra mặt chuột” chúng đắc ư, tưởng “đại công cáo thành” tḥ đuôi tḥ chân công khai, tàn sát các ṇng nọc giữ chân (đối với CS chỉ đảng viên mới là ‘cóc’). Sau đó thất bại chúng tẩu thoát vào ‘bưng’, đến năm 1975 mới về lại đồng bằng nhưng thấy vẫn giữ hai chân và h́nh như cho đến bây giờ. Nhiều tên đă giác ngộ và tỉnh ngộ nhiều. Có nhiều trường hợp, hoàn cảnh này kia cũng phức tạp, ai làm phải quấy tự biết, lương tâm tự vấn, chờ ngày “cái quan luận định”.

Duy chỉ một điều nhận xét là dưới chế độ Cọng Ḥa ở miền Nam trước năm 1975 dân trí là cao và người người dân được hưởng cũng gọi là đầy đủ dù trong hoàn cảnh chiến tranh ác liệt, các quyền công dân cơ bản của ḿnh. Đă thái b́nh mấy chục năm, dân tộc ta chưa thu hồi lại được các quyền ấy. Cọng Sản giữ riết, Cọng Sản muốn ǵ?

 

4) “Sinh Tử Phù “NQ 36 và Kiều Nô.

                 “(Việt) Kiều nô bất tri ‘quốc hận’ nhật,

                  Cách dương do xướng “Hậu Đ́nh Hoa”.

 (Kiều nô nào nhớ ngày ‘quốc hận’, Cách (đại) dương hát khúc Hoa hậu Đ́nh).

 

Kiều nô đây là các Việt Kiều ṇng nọc hai chân, nô tài và nô tỳ cam tâm làm ma trành cho Cọng Sản. Mới ngày nào chạy bán xác để tránh nanh vuốt CS chúng không c̣n nhớ ngày 30 tháng tư là ngày ǵ; có thể chúng có óc thỏ mau quên, hoặc chúng đang bắt đầu có các triệu chứng lú lẫn của bệnh “An Giấc Mơ” (Alzheimer). Nếu đúng vậy th́ cũng không hẳn lỗi chúng.

Ngặt một nỗi chúng thông minh khôn khéo biết “theo nheo ăn dớt, theo mít ăn xơ, theo gió trở cờ”. Chúng cũng được cụ Nguyễn Du kể tên trong bài chiêu hồn “Văn Tế Thập Loại Chúng Sinh” vào rằm tháng bảy xá tội vong nhân:

 

“Có những kẻ tính đường kiêu hănh, chí những lăm cất gánh non sông”

“Ḱa những kẻ mũ cao áo rộng…Kinh luân găm một túi đầy”.

“Ḱa những kẻ bài binh bố trận, đổi ḿnh vào cướp ấn nguyên nhung”.

“Cũng có kẻ đi về buôn bán, đ̣n gánh tre chín dạn hai vai”.

“Cũng có kẻ lỡ làng một kiếp, liều tuổi xanh buôn bán nguyệt hoa”.

“Lầu ca viện hát tan tành c̣n đâu!”

 …………..

“Mỗi người một nghiệp khác nhau. Hồn xiêu phách lạc biết đâu bây giờ?”

“Nam mô chư Phật, Pháp, Tăng. Độ cho nhất thiết siêu thăng thượng đàn”.

 

Kiều nô là các VK ưa lời ca tụng dịu ngọt, bị lóa mắt bởi Nghị Quyết 36 của Đảng CSVN tán tụng đường mật; diễn biến và ngôn từ y hệt trong câu truyện cổ tích dân gian kể về con chồn và con gà trống như sau: “Một buổi sáng tinh mơ nọ, có con gà trống đang đứng trên cành cây trong vườn cất tiếng gáy vang, báo hiệu cho nông gia một ngày mới bắt đầu th́ một con chồn ở cạnh b́a rừng chợt xuất hiện. Cáo muốn bắt gà ăn thịt, tính nhảy lên vồ, nhưng sợ gà bay lên cao hơn nên suy nghĩ dùng mưu kế để lừa.

Bằng giọng đường mật hết sức ngọt ngào, Cáo ngước mặt nói:

- Anh gà trống thân mến của tôi ơi! Tiếng gáy của anh nghe hay lắm nhưng vẫn không bằng của cha anh. Ngày xưa, mỗi lần gáy ông ấy vươn cổ cao lên và nhắm mắt lại nên giọng nghe thánh thót, véo von hơn nhiều. Nếu anh bắt chước được như cách cha anh th́ tiếng gáy của anh sẽ là nhất trong làng này.

Gà trống nghe bùi tai, thích chí, tưởng thật, liền nhắm tít hai mắt lại, rướn cổ lên thật cao, cố gáy cho hay bằng cha ḿnh. Chỉ đợi có giây phút đó, cáo phóng lên nhe hàm răng chơm chởm bén như dao cạo, ngoạm vào cổ gà, chạy biến vào rừng” (nguồn internet).

  

 Các Kiều nô sống ngoài tầm tay, song CS dùng Nghi Quyết 36 câu họ đến gần:

“Cộng đồng người VN ở nước ngoài có tiềm lực kinh tế nhất định, có mối quan hệ với nhiều doanh nghiệp, tổ chức kinh tế nước ngoài và quốc tế, có khả năng t́m kiếm đối tác và làm cầu nối với các doanh nghiệp, tổ chức trong nước. Nhiều trí thức có tŕnh độ học vấn và chuyên môn cao, một số người giữ vị trí quan trọng trong các cơ quan, cơ sở nghiên cứu, đào tạo, các công ty và tổ chức quốc tế, có khả năng tạo dựng quan hệ với các cơ sở kinh tế, khoa học ở nước sở tại.”

 

Nghị Quyết 36, Bộ Chính Trị Đảng CSVN ban hành ngày 26-3-2004  (36/NQ/TW) đến nay    vẫn c̣n hiệu lực.

Nguyên văn: Đảng và Nhà nước ta luôn luôn coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, đă đề ra nhiều chủ trương, chính sách rộng mở và biện pháp cụ thể nhằm tạo điều kiện ngày càng thuận lợi hơn cho đồng bào về thăm đất nước, người thân, đầu tư, kinh doanh, hợp tác khoa học - công nghệ, hoạt động văn hóa - nghệ thuật…Trích:

“Mặc dù sống xa tổ quốc, đồng bào luôn nuôi dưỡng, phát huy tinh thần yêu nước, tự tôn dân tộc, giữ ǵn truyền thống văn hóa và hướng về cội nguồn, ḍng tộc, gắn bó với gia đ́nh, quê hương.”…

Hoàn chỉnh và xây dựng mới hệ thống chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài, phát huy sự đóng góp của trí thức kiều bào vào công cuộc phát triển đất nước.”…thu hút người VN ở nước ngoài hoạt động đầu tư, kinh doanh trong nước…

Hoàn chỉnh chính sách khen thưởng đối với người VN ở nước ngoài, đưa vào nền nếp việc khen thưởng các tổ chức và cá nhân người VN ở nước ngoài có thành tích trong vận động xây dựng cộng đồng.”…

“Đồng bào bà con hoan nghênh công cuộc đổi mới và chính sách đại đoàn kết dân tộc của đảng và nhà nước.”

Nhận xét: *Lời kêu gọi trên th́ cũng không sai trái khi một Chính phủ trong nước kêu gọi đoàn kết hợp tác mọi công dân trong và ngoài nước. Điều sai trái là Đảng đứng ra kêu gọi. **Nghe kỳ cục (nhưng lại ăn tiền nhất?) là câu: “đưa vào nề nếp việc khen thưởng các tổ chức và cá nhân người VN ở nước ngoài có thành tích…”, nghe bắt ham và có nhiều cá đă cắn câu và mắc mồi.

***Điều chướng tai gai mắt đối với các Việt Kiều chân chính là lời mở đầu Nghị Quyết: Đảng và Nhà nước ta luôn coi cộng đồng …” và câu cuối: “…chính sách đại đoàn kết của đảng và nhà nước”. Việt kiều sống ở Thế giới Tự do tất nhiên biết ở bên này thế nào là Nhà nước, thế nào là đảng phái này kia. Do không phải là đảng viên, họ không có phận sự về xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh, ‘tiếp tay trợ ác’ phản bội tổ quốc, nhân dân.

Nếu trong Nghị Quyết đừng viết: “(Vẹm) Đảng và Nhà nước ta…” mà chỉ  viết: “Nhà nước ta” th́ lại khác. Tuy nhiên đó là Nghị Quyết của bộ Chính trị Đảng (36/NQ/TW), kêu gọi Việt Kiều về xây dựng Đảng là chính.

**** “Đánh chết cái nết không chừa” từ Nghị Quyết 36 vào năm 2004 đến nay Vẹm vẫn giữ ngôn từ: “Đảng Vẹm và nhà nước ta” y ś không thay đổi. Cũng phân ưu với nhà nước được đứng liên danh với Vẹm, thân danh do toàn dân bầu ra song lại làm công việc bưng bô đổ bẩn cho Vẹm. Tương quan giữa Đảng và Nhà nước ta giống tương quan giữa hoạn quan Triệu Cao và vua Tần nhị Đế trong sự tích “Chỉ Lộc Vi Mă”, chỉ hươu nói ngựa.

 

Năm trước Hồ Cẩm Đào công du sang Mỹ là với tư cách Chủ Tịch nước Cọng Ḥa Nhân Dân Trung Quốc và ông được đón tiếp với tư cách đó, Quốc Trưởng của một nước. Hồ Cẩm Đào không nhắc nhở ǵ đến chức vụ Tổng Bí Thư Đảng Cọng Sản Trung Quốc của ḿnh. Tháng trước Tập Cận B́nh công du Hoa Kỳ cũng với danh nghĩa Phó Chủ Tịch TQ. Lư do là nói chuyện, làm việc với người nước ngoài th́ nhân danh chánh quyền đại diện cho dân. Chính Quyền tức là Chính Phủ gồm Chủ Tịch nước, Thủ Tướng và các Bộ Trưởng là do các Đại biểu Quốc Hội bầu ra trong nội bộ ḿnh.

 

Bất kỳ cá nhân, tập thể hoặc đảng phái nào muốn được Quốc Hội bầu chọn vào các chức vụ cấp lănh đạo th́ tiên quyết phải ứng cử vào Quốc Hội  để người dân chọn trước qua tổng tuyển cử. Quốc Hội làm luật có tác dụng lâu dài, song chọn nhân sự để lănh đạo dân th́ tác dụng ngắn cho nhiệm kỳ quyền hạn của ḿnh, không có thẩm quyền chọn nhân sự cho những nhiệm kỳ Quốc Hội kế tiếp. Làm liều vượt quyền hạn là “bất hợp pháp”.

 

Điển h́nh là Hiến Pháp điều 4 mà CS nói bỏ là tự sát. Tôi thấy không bỏ là tự sát, bỏ là khôn ngoan, là quang vinh. “Dục cầm cô túng” muốn giữ, trước buông sau bắt một cách quang minh chính đại, hợp hiến hợp pháp, không lươn lẹo, “kiến trong miệng chén có ḅ đi đâu?”. “Thật vàng không sợ ǵ lửa” Nếu hèn nhát th́ CS chỉ là vàng dổm, mạ vàng. Hiện tại rơ ràng:

Đảng Cọng Sản không do toàn dân bầu ra không có cơ sở pháp lư để đại diện cho dân, không phải là tiếng nói chính thức của người dân.

Họ đứng ra kêu gọi Việt Kiều là bất hợp pháp. Nghị Quyết 36 kêu gọi Việt Kiều là bất hợp pháp. Họ nhân danh ai?

 

Đảng CSVN chỉ là tên hoạn quan Triệu Cao đời nhà Tần, dùng chiếu giả lập vua bù nh́n, chỉ hươu nói ngựa, khuynh loát quyền hành, rồi  chung cuộc chịu chung số mệnh.

Hiện tại Quốc Hội VN là một quốc hội có nhiệm kỳ b́nh thường; tuy nhiên điều oái oăm là quốc hội đó bầu ra một chính quyền cấp thừa hành chịu sự sai khiến của một bề trên khác quốc hội. Do đó Quốc Hội Vẹm cũng chỉ là một quốc hội thừa hành? nhận chỉ thị từ trên. Và nếu là cấp thừa hành th́ chỉ cần (Đảng) bổ nhiệm, không cần dân bầu cử và cũng tiết kiệm được tiền dân! mà đă do dân bầu cử th́ không thể là cấp thừa hành. Thật nhùng nhằng như cưa rơm.

 

Có phần chắc là Bộ Chính Trị Đảng CSVN phải ngu lắm mới tự ra Nghị Quyết nói chuyện với đoàn thể Việt Kiều ở nước ngoài, không trong ṿng kiềm tỏa của ḿnh, mà tự xưng ḿnh là “Đảng, là Vẹm”, như tiếng “Trẩm”, “quả nhân”, “cô gia” thời xưa hù thiên hạ, là phản tác dụng. Đối với Việt Kiều, Đảng CS không có cơ sở pháp lư để thay mặt dân.

 

Pháp lư là vậy, song thực tế là khác. Việt Kiều mang hộ chiếu nước ngoài là ‘cóc’ song ghé về nước tự động được xem là công dân trong nước, nghĩa là các “ṇng nọc giữ đuôi”. Cũng đành chịu v́ ḿnh đang ở trên đất nước quê nhà. Điều trớ trêu là Việt Kiều đang ở nước ngoài mà đến tiếp xúc với sứ quán CHXHCNVN th́ cũng được xem là ‘ṇng nọc giữ đuôi’ và được đối đăi như vậy. Song cho dù ở đâu, trong hoặc ngoài nước, ai muốn “Tậu voi chung với đức ông” th́ được đối đăi như “ṇng nọc hai chân”. Đó là những “Việt Kiều yêu Bác, yêu danh”, đă có công đóng góp nhiều trong việc xây dựng Đảng ta vững mạnh. Tất cả đều nhận được các danh hiệu thi đua lẫn giấy khen, nhiều lúc khá bộn “canh cặn cơm thừa” (của nhà giàu, bằng một bữa tiệc) và rơ ràng xứng công “ăn một miếng, tiếng muôn đời”.

 

Nhiều Việt kiều khác là cóc bề ngoài sang trọng hẳn hoi song “con nhà sang tính nhà bần”, có tác phong ṇng nọc 2 chân, phát ngôn và hành động ngớ ngẩn úp mở “nửa dơi nửa chuột”, nhưng rơ ràng lợi cho CS, mà cũng lợi cho quốc gia. Những Việt kiều có kỳ tài này? bí hiểm “ph́ thũng nan phân, bán ẩn bán hiện ”, mập thũng khó phân, nửa ẩn nửa hiện. Chúng có địa vị, có bằng cấp có danh vọng trong cộng đồng song “già sinh tật, đất sinh cỏ ”, chúng phát ngôn lú lẫn, hành động hồ đồ ‘bán nam bán nữ, bán thanh bán hoàng’ dễ gây hoang mang rộng. Điều chắc chắn là cả 2 bên CS và QG đều khinh bỉ bọn Việt kiều dơi chuột này trong thâm tâm trong khi chúng lầm tưởng được mọi bên vỗ tay tán thưởng.

Nhà thơ ngụ ngôn nổi tiếng La Fontaine của Pháp vào thế kỷ 17 đă mô tả các Việt Kiều con Hồ cháu Bác này trong câu chuyện ngụ ngôn mà ai cũng biết: “Con dơi và 2 con cầy ”(La chauve- souris et les deux belettes). Con cầy thứ nhất ghét chuột th́ dơi ta xưng ḿnh là chim; con cầy thứ hai ghét chim th́ dơi xưng ḿnh là chuột, rút cục “thân lươn chẳng quản lấm đầu, ải nào lươn cũng thoa dầu chui qua”. Thiên hạ thời ấy có làm bài thơ khen tặng sau:

 

               “Liệu gió khen ai khéo phất cờ,

                Đổi lời thay giọng để sinh cơ.

                Sẵn câu vạn tuế trên đầu lưỡi,

                Chúc Hán khi xưa, chúc Ngụy giờ”.

 

(Nguồn Internet, câu 2 có sửa đổi). Đời nay “chúc Ngụy khi xưa, chúc Cọng giờ”.

Tôi đă ít nhiều giới thiệu các ‘Việt Kiều con Hồ cháu Bác’ ấy trong bài viết “Hoa Hồng Đỏ Hải Ngoại” v́ đó là danh hiệu của họ trên “ykhoahuehaingoai.com”, cuối năm 2009.

Cuối năm 2010 trên TV Vẹm tôi lại có dịp thấy đoàn thể Việt Kiều ṇng nọc 2 chân, “hoa hồng đỏ hải ngoại” tham gia diễu hành Đại Lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long tại Hà Nội.

 

                      CỜ  MÁU  DIỂU  HÀNH

            “Ngàn năm Thăng Long. Cờ Máu diễu hành.

             Lưỡi Liềm Thần Chết, ngoặc Búa Lôi Thần, 

             Dắt lũ âm binh, Mác Lê đầy ḿnh.

             (Lại có Việt Kiều, “ṇng nọc yêu danh”,

             Vẩy cờ trương ảnh, hớn hở nhiệt t́nh).

             Sao vàng soi lối, rước Quỉ Ba Đ́nh,

             Truy hồn chúng sinh, ra tay tế độ,

             Vớt người trầm luân, v́ dân hóa kiếp”.

 

Nh́n cận ảnh ta có thể thấy các Việt Kiều “Hoa hồng đỏ hải ngoại” trông tươi rói như bông hồng ban mai. Không phải là những ánh mắt đau thương và nhục nhă khi họ phải bỏ nhà chạy trốn nạn cọng sản sau ngày Quốc Hận. Nhiều người cho rằng họ thay đổi do vô ư bị CS cấy “Sinh Tử Phù” vào người. Nhiều người khác lại nói cũng do lỗi họ sai quấy để đến nỗi CS gài bẩy nắm được sự bí mật và tháu cáy, khống chế. Dù sao th́ “Sinh Tử Phù” cũng đă vào trong người.

Sinh Tử Phù mà đă theo các huyệt đạo cấy vào người th́ muốn ‘sinh’ cũng chẳng được, muốn ‘tử’ cũng chẳng xong, nạn nhân vô cùng đau đớn phải hàng năm đến xin thuốc giải của chủ nhân Sinh tử Phù là Thiên Sơn Đồng Lăo, cung chủ cung Linh Thứu, núi Phiêu Diễu. Đó là điều Kim Dung mách bảo trong “Thiên Long Bát Bộ”.

Thiên Sơn Đồng Lăo dùng bùa Sinh Tử để cai quản 36 động chủ và 72 đảo chủ ở Đông Hải, và nay truyền nhân là CS dùng Sao Vàng lại đặc biệt luyện thành công Sinh Tử Phù “Nghị Quyết 36” dành riêng cho Việt Kiều hoa hồng đỏ hải ngoại, ṇng nọc 2 chân, như vậy cũng là ‘biết người biết của, xem mặt đặt tên’ tác động và kết quả thấy rơ.

 

Bùa Sinh Tử nguyên thủy là những giọt nước được Đồng Lăo (và sư huynh là Pắc Bó Hồ Lăo) dùng âm công nén thành mảnh băng nhỏ rồi dùng nội lực cấy ép vào các huyệt đạo của đối phương nạn nhân. Nghị Quyết 36 mới đây là một loại Sinh Tử Phù do bộ Chính trị Đảng CSVN sáng kiến cải tiến chưa rơ cơ chế tác động.
Nhiều người hồ nghi đó là một loại nam châm định hướng hoặc một con “chip” điện tử? hoặc đơn giản hơn chỉ là một sợi dây thun mà mấy bác gà vịt kiều nô tham ăn, bị Sao Vàng làm lóa mắt tưởng nhầm con giun, đớp mổ nuốt vào hóc ở cổ, hệt như Tề Thiên Đại Thánh lập mưu cho lũ yêu quái nuốt ḿnh vào bụng rồi múa thiết bảng trong ruột khiến lũ yêu đau đớn tưởng như đứt ruột đứt gan, phải xin hàng phục. Dầu sao nếu đối phương nội lực vững vàng, lập trường kiên định, tinh thần không dao động, cẩn thận phong bế các huyệt đạo th́ Sinh Tử Phù NQ36 cũng vô hiệu mà thôi.

 

Ṇng nọc hai chân khác nhau về lai lịch, nhưng dù là Đại biểu nhân dân, Ma trành văn nô, Sát thủ Mậu Thân, Mặt Trận Tẩm Quất,  Việt kiều yêu danh… đều xử dụng hành động và ngôn ngữ chung là tuy không phải đảng viên cọng sản, nhưng thân thiện với CS, giải vây cho CS, bênh vực CS, nói tốt đủ điều cho Đảng, khen ngợi đời sống hiện tại ở trong nước là b́nh thường, ngay cả tốt đẹp, phản bác mạnh mẽ những luận điệu đặt điều bêu xấu chế độ, lắm khi lại chỉ trích nặng nề đời sống bất ổn ở nước ngoài. Đó là cách nh́n của tập thể ṇng nọc 2 chân, là nhân sinh quan của họ. Những con lươn trơn đầu cũng như những con cá trê đầu dẹp râu vểnh ưa chui rúc vào bùn lầy tanh hôi th́ đó là lối sống của chúng. Tranh luận với chúng không đi tới đâu. Quan niệm về hạnh phúc không giống nhau, thời gian sẽ làm chúng sáng mắt. Những con ṇng nọc giữ đuôi, con Hồng cháu Lạc th́ lại khác: “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”. Điều ít nhất mà ta nói ra, các ṇng nọc 2 chân và luôn cả ‘cóc’ cọng sản không thể phản bác là ta có tự do ngôn luận, chúng trong nước không có. Có tự do ngôn luận tức là có thể mở miệng đ̣i hỏi và rồi sẽ có tất cả. C̣n chúng, miệng câm mất chịu, và chúng sẽ mất dần tất cả.

 

                                           *****

 

CHƯƠNG BA

*NGÀY VIỆT NỮ HẬN 8/3 và QUỐC HẬN 30/4.

                     “Việt nữ sầu bi Vong Quốc Hận,

                     Cách giang khốc xướng Hận Đ́nh Hoa”.

Ngày 8 tháng 3 là ngày Phụ Nữ Quốc Tế. Ở Việt Nam ngày 8/3 được tổ chức ở các cơ quan, đoàn thể nơi có phụ nữ làm việc và các hoạt động trước ngày 8/3 rất rầm rộ hướng về phụ nữ. Báo chí VN đều có loạt bài tôn vinh tài năng, sắc đẹp và tâm hồn của người phụ nữ Việt Nam. Ngày này CS cũng kỷ niệm Hai Bà Trưng, được nhắc nhở xen vào một câu ngắn gọn về cuộc khởi nghĩa cách đây 1972 năm (hai Bà khởi nghĩa năm 40 sau Dương lịch). Hồi tôi c̣n ở trong nước, tại cơ quan tôi làm việc, từ cả tháng trước không khí rộn rịp chuẩn bị cho đợt thi đua lao động XHCN, sáng kiến cải tiến, học tập đạo đức cách mạng, tư tưởng Bác Hồ để chào mừng ngày Phụ Nữ 8/3 và kết thúc là đợt b́nh bầu các danh hiệu thi đua: “cá nhân xuất sắc, lao động tiên tiến, chiến sĩ thi đua” cho cá nhân và tập thể xuất sắc. Mệt hết nghỉ. Lúc đó làm nghiêm túc, bây giờ nghĩ lại cũng tức cười. Nghỉ vài tuần lại chuẩn bị thi đua sơ kết phấn đấu lập thành tích đón chào ngày 30/4 Mùa Xuân Đại Thắng.

 

Dưới thời Việt Nam Cọng Ḥa, từ 1950 tại VN vào ngày 6 tháng 2 âm lịch mỗi năm (khoảng tháng 3 dương lịch) đều có tổ chức ngày lễ Hai Bà Trưng và sau đó đă đổi làm ngày Phụ nữ. Mỗi năm đều chọn một nữ sinh trường Trưng Vương và một nữ sinh trường Gia Long đóng vai 2 bà Trưng ngồi trên bành voi trong dịp cử hành lễ. Hai Bà được tôn vinh như là những bậc cân quắc anh hùng, nữ trung hào kiệt làm rạng danh cho phụ nữ Việt Nam có truyền thống chung sức cùng nam giới chống xâm lăng đáng đuổi quân thù: “quốc gia hưng vong nam nữ hữu trách, giặc đến nhà đàn bà phải đánh”.

Tuy nhiên năm 1975 là một đại họa cho đất nước. Từ tháng ba, ngày lễ Phụ nữ kéo dài cho đến hết tháng tư là một chuỗi ngày bất hạnh cho miền Nam VN. Khởi đầu từ chiến dịch Tây Nguyên ngày 4/3 quân đội miền Bắc đă làm chủ Sài G̣n ngày 30/4, Mùa Xuân Đại thắng, kết thúc chiến tranh, giải phóng miền Nam thoát khỏi kềm cặp của “Ngụy Quyền”.  Nay th́ “kềm cặp dổm” đó được CS thay thế bằng “kềm cặp thật” lớn gấp bội. Nói đâu xa xôi, trước 1975 ở miền Nam VN hoàn toàn có báo chí tự do: các  kư giả, nhà báo rất nhiều, cọng tác với hàng chục tờ nhật báo tư nhân xuất bản cạnh tranh nhau ráo riết giành độc giả mà những tờ lớn nhất là Sài G̣n Mới, Tiếng Chuông, Tự Do, Ngôn Luận v.v…nhiều nhà c̣n cất giữ một số các nhật báo cũ. Đọc lại các tờ báo ấy ta thấy nhân dân thỉnh thoảng xuống đường biểu t́nh.

 

Hồi đó nhân dân biểu t́nh đưa ra nhiều yêu sách, hoặc đ̣i hỏi ḥa b́nh hoặc phản kháng một số chính sách của Chính phủ ngay cả kêu gọi Chính phủ từ chức song không bao giờ hô hào thay đổi thể chế, tức là chế độ Việt Nam Cọng Ḥa mà tự nó là rất vững, vốn không có kẻ thù, với 3 ngành Lập Pháp, Hành Pháp, Tư Pháp độc lập đối với nhau, thể hiện thế chân vạc, kiềng 3 chân. Không thể đ̣i hơn. Thêm hoặc bớt một chân kiểu Việt Cọng là chao đảo tṛng trành đỡ xiêu bên nọ là ngă bên kia hoài măi cho đến khi có được 3 chân cân bằng. VNCH chỉ sụp đổ v́ bị quân đội CS miền Bắc được Trung Cọng giúp đánh bại. Điều này khác hẳn với ngụy quyền CSVN bây giờ trong thời thái b́nh mà luôn nơm nớp lo sợ chế độ CS của họ bị quá nhiều thế lực thù địch xuất phát từ nhân dân. Khiếp! thế lực thù địch phá hoại chế độ đâu mà lắm thế, càng ngày càng nhiều, càng đàn áp càng sinh sôi, đă mấy chục năm như vậy, ngày nào cũng nói chuyện đó, cũng t́m cách diệt trừ, mà vẫn “đạo cao nhất xích, ma cao nhất trượng”. Hăy t́m thầy xem quẻ hung kiết ra sao?

 Chính Phủ VNCH suốt thời gian cầm quyền lại không sở hữu tờ nhật báo nào của ḿnh để tranh luận, hoặc để kể lể thành tích như CS huênh hoang đưa tin long trọng khai mạc khánh thành, tưng bừng festival lễ hội, họp ban họp ngành, tổng kết bế mạc, hoan nghênh thành tích vĩ đại, liên hoan chiêu đăi, tiếp đón trọng thể hết phái đoàn này đến kết thúc thành công viếng thăm hữu nghị xứ sở nọ, xài tiền công quĩ đă đời, trong xứ Alice thần tiên dân th́ chết đói, chạy gạo từng bữa hụt hơi. Mấy tin tức dụ khị con nít, khinh thường người lớn này hoàn toàn không có ở báo chí ngoại quốc hoặc báo chí thời Ngụy. Chính Phủ thời Cọng Ḥa chỉ có tờ ‘Công Báo’ đăng tải nguyên văn các dự luật và luật được Quốc Hội thông qua và Chính phủ ban hành để mọi đối tượng chấp chiếu. Tuần báo, nhật báo tư nhân hồi đó rất nhiều ưa ǵ đăng nấy.

 

Hiển nhiên là Đảng CSVN là giặc đă cướp mất “tự do” của chúng ta, đui mù đến mấy cũng thấy rơ. Ngày 30/4 là ngày Quốc Hận v́ là ngày từ đó nhân dân miền Nam bị CS tước đoạt các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do lập hội mà “ngụy quyền VNCH” đă chấp thuận cho họ như mọi nơi trên thế giới đều làm. Nhân dân miền Bắc th́ các quyền đó đă là những bánh vẽ từ lâu.

 

                “VẸM ĐẾN NHÀ,  ĐÀN BÀ PHẢI ĐÁNH”

 

Nhân ngày Phụ Nữ 8/3 phụ nữ ta, con cháu hai bà Trưng và bà Triệu hạ quyết tâm:

 

             “VIỆT NỮ BẤT VONG “QUỐC HẬN NHẬT”,

              CÁCH GIANG KHỐC XƯỚNG “HẬN Đ̀NH HOA”

 

(Gái Việt không quên ngày Quốc Hận, Cách sông khóc hát Hận Đ́nh Hoa). Hậu Đ́nh Hoa ủy mị , trác táng được xem là ca khúc vong quốc: “Thương nữ bất tri vong quốc hận. Cách giang do xướng Hậu Đ́nh Hoa” (Đỗ Mục). Hận Đ́nh Hoa là ca khúc phục quốc.

 

“Tự Do” là một từ ngữ trừu tượng, Cọng Sản trấn lột tự do của nhân dân ta để làm ǵ, và bằng cách nào?

a) để làm ǵ? –th́ để làm ǵ nữa! Cứ xem mấy ông CS  lănh đạo địa phương và trung ương trước cách mạng là “nghèo một chữ cũng không”, vô sản, thiếu học nay ông nào cũng “một bước nên quan, áo măo xênh xang tiền rừng bạc bể”, cùng thê tử sống no nê phè phỡn; tiền đâu ra nếu không phải là tiền đục khoét, bán dân bán nước? Lănh đạo CS ông nào cũng hớn hở yêu đời, mặt béo nung núc má phúng phính, đầu tóc mướt đen bóng chẳng bù với các lănh đạo ngoại quốc: các Tổng Thống Hoa Kỳ Bill Clinton, G.Bush, B.Obama, Pháp J.Chirac, Sarkozy…”quyền cả vạ lớn” mới cầm quyền một hai năm mà tóc đă đốm bạc, má tóp mặt mày nét nhăn v́ lo việc nước chứ đâu được “quyền đá vạ rơm” như mấy ông lănh đạo CS ngồi yên tâm hưởng thụ! 

     Lănh đạo CS là một lũ ăn cắp, đảng chúng là một Đảng Phỉ.

 

b) bằng cách nào? -Cọng Sản có vũ khí tốt, thời chiến tranh và thời thái b́nh.

     1b-thời chiến CS dụng binh khí. Đó là ‘lục lâm tứ bảo’ búa liềm mác lê và ‘sao vàng’. Bách Hiểu Sinh trong cuốn Binh Khí Phổ đă xếp hạng các loại vũ khí cao thấp như sau:

-đứng thứ nhất là Búa Liềm (dùng theo cặp). Búa bổ sọ, liềm cứa cổ.

-đứng thứ nh́ là Mác Lê (cũng dùng cặp). Mác sả vai, lê đâm bụng.

-đứng thứ ba đồng hạng là phi đao của Lư Thám Hoa (Lư Tầm Hoan) và Sao Vàng của VC, thông thường là phóng găm vào yết hầu địch thủ, như sao xẹt  lẹ và chuẩn không thể tránh. C̣n nữa, Sao Vàng mỗi khi phóng ra là tự động t́m họng nạn nhân bám chặt hút máu như ma dơi ‘biển bức’ - ngày thường phải cất giữ nó cuộn trong lá cờ nhuốm máu tươi -  lại c̣n tác dụng làm lóa mắt con mồi và có thể chứa đựng những bí mật ghê tởm khác mà Chủ Tịch Hồ Thám Hoa (“hoa” này có nghĩa hoa biết nói) của nước VNDCCH là tay đại cao thủ xử dụng Sao Vàng. 

Ba loại binh khí trên thuộc hàng Đ́nh Thí “đệ nhất giáp”. Cũng như chiếu theo thứ bực CS Quốc Tế Sát Chủng Tam Thánh, Xít Ta Lin Vơ Trạng Nguyên, Mao Trạch Đông Vơ Bảng Nhăn, Hồ Chí Minh Vơ Thám Hoa, tính theo số lượng người họ giết với các binh khí ấy.

    

     2b-thời b́nh CS thêm “dụng độc” kiểu Đường Môn Thục Trung và Ngũ Độc Giáo Tây Vực.

*mối mọt: ‘mối’ CS ăn sập ṭa nhà Việt Nam, ‘mọt’ CS gặm nát văn hóa, đạo đức.

*giun sán: CS là đống giun sán hút hết chất bổ dưỡng khiến Việt Nam như một đứa trẻ bụng ỏng, èo uột không lớn nổi.

*cùi hủi: CS là vi khuẩn gây bệnh này làm biến dạng tay chân mặt mày và lây lan khiến các người bệnh phải sống tập trung vào những xóm làng riêng, cô lập với thế giới tự do bên ngoài. CSVN muốn dân sống cách ly, không tiếp cận người ngoài ắt phải cấy vi trùng cọng sản cùi hủi vào người họ.

*vi rút sida: CS là vi rút sida lẫn vào máu gây bệnh “liệt kháng”, phá hủy cơ chế miễn dịch bảo vệ khiến người dân mất hết ư chí và tiềm năng chống cự, mặc ḷng CS sai bảo.

*ung thư: CS là những tế bào gây bệnh “cancer”. Đặc tính của bệnh này là ‘t́m lập hang ổ mới’, từ điểm gốc di chuyển đến khắp các tạng phủ trong người để thực dân thuộc địa, và có tầm hoạt động rất xa do khả năng di cư ra ngoại quốc t́m kiếm kiều bào.

*sinh tử phù: CS là bùa ‘sinh tử’ cấy vào huyệt mạch các đối tượng sẽ khống chế được họ như Thiên Sơn Đồng Lăo đă xử dụng để cai quản các động chủ và đảo chủ (Thiên Long Bát Bộ). Sinh Tử Phù chỉ dùng nhằm các Việt Kiều yêu Bác yêu danh, ṇng nọc 2 chân. Nạn nhân không mất nội lực, không bị liệt kháng, vơ công nguyên vẹn song đau đớn hành hạ muốn ‘sinh hay tử’ cũng chẳng được, định kỳ phải đến xin thuốc giải nơi Bác Đảng và nhận chỉ thị công tác. Các Việt Kiều ṇng nọc 2 chân yêu Bác được đồng bào hải ngoại xem là lũ “gia tặc nan pḥng”.

 

Để từ tay trắng xây dựng cơ đồ Hồ Chí Minh đă cầm bán linh hồn y kèm dân tộc VN cho Cọng Sản Quốc Tế đánh đổi viện trợ các binh khí Búa Liềm Mác Lê sản xuất từ Liên Xô, và Sao Vàng chế tạo từ Trung Cọng. Trung Cọng nghe nói luyện thành công 6 ngôi Sao Vàng, biệt phái một Sao cho Việt Cọng, chưa biết bao giờ đ̣i lại, khó ḷng tặng không.

Với các binh khí trên CS Vẹm bổ sọ, phạt cổ sả vai, chọc bụng cắn họng dân lành, chiếm được nước, cai trị dùng binh khí đàn áp cọng thêm các thủ đoạn “dụng độc” đê hèn bàng môn tả đạo để làm tê liệt tinh thần, khí phách người dân.

Hiện tại chuyện ǵ chưa biết song trước mất ai cũng thấy chúng giàu có quá mức và luôn miệng hô hoán các thế lực thù địch phản cách mạng đang phá hoại chúng ngăn cản chúng dùng binh khí, dụng độc làm ăn.

Khiếp! một đảng phỉ khốn nạn, hôi tanh như đống giun sán, kinh tởm như vi khuẩn cùi hủi, phá hoại như siêu khuẩn sida, tế bào ung thư, reo rắc cho nhân dân ta một đống bệnh tật nan y mà hễ mở miệng là hô hào toàn dân quyết tâm phấn đấu góp sức xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh quang vinh!!! Phải chi chúng kêu gọi nhân dân tích cực đóng góp xây dựng Đảng chúng ngày càng “trong sạch” th́ nghe ra c̣n bớt điếc con ráy.

 

Dân ta cũng phải chăng, chúng muốn chóng giàu thôi th́ mặc chúng, ngăn chúng cũng chẳng được, khi chết chúng cũng chẳng thể đem theo, miễn là chúng đừng đàn áp bóp nghẹt dân quá cỡ; song chuyện động trời là do ân oán giang hồ, chúng phải trả cả vốn lẫn lời cho Trung Cọng, dưới h́nh thức dâng biển dâng đất, dâng tài nguyên đất nước mời Trung Cọng đem binh lính Trung Quốc trá h́nh công nhân vào khai thác. Trung Quốc khôn khéo “lấy thịt bịt miệng” quan chức CSVN được hối lộ béo bở lại phát tài thêm.

 

Cha lú có chú khôn” trước nạn vong quốc đến gần, không thể để “nước đến trôn mới nhảy nhân dân Việt mọi nơi, trong cũng như ngoài nước, đă mách bảo nhau vùng đứng lên đ̣i hỏi CS cho dù muốn làm giàu cũng đừng bán nước, là của hương hỏa tổ tiên để lại.

 

              “Một góc giang san, một ḍng máu đỏ.

               Cũng không dâng bỏ, dù mảnh đất hoang”.

 

Yêu nhau rào giậu cho kín” (good fences make good neighbors) lẽ nào CSVN lại không ư thức được sống gần ông láng giềng khổng lồ Trung Cọng đầy tham vọng thực dân bành trướng và khôn khéo rủ rê đường mật 16 chữ vàng 4 tốt “t́nh nghĩa cũ không rủ cũng tới”!, muốn bảo toàn “không ǵ quí hơn độc lập tự do” th́ hẵng “kính nhi viễn chi”, không nhờ vả họ, dựa vào họ chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa. “Love your neighbor, yet don’t pull down your hedge” cứ yêu thương ông bạn láng giềng, song đừng triệt hạ hàng rào nhà ḿnh. Sự khôn ngoan này ở ngoài ai cũng thấy rơ nhưng “kim ngân hắc thế tâm”, lănh đạo CSVN lại bị đồng tiền làm đen ḷng, tối mắt giở tṛ “bịt mắt bắt chim” tự lừa dối.

 

Đảng CSVN đă làm dân ta điêu đứng, nước ta rệu ră, chúng c̣n muốn đầu độc, hành hạ khai thác chúng ta đến bao giờ mới thôi? Điểm lại thành tích chúng kể từ năm 1945, chúng đă gây ra cho nhân dân và đất nước 5 Quốc Tai đại họa:

 

    1)Ngày Quốc Ô. Đó là ngày Cách mạng tháng Tám 19/8/1945, cuộc Cách Mạng “Lư Thông, Thạch Sanh” bẩn thỉu, lừa đảo, phản bội trắng trợn dân tộc.

    2)Ngày Quốc Nạn. Đó là ngày Quốc Khánh của lá cờ Vẹm Máu 2/9/1945 lấy nền tảng là Ngày Quốc Ô.

    3)Ngày Quốc Nhục. Đó là ngày 14/9/1958 Vẹm dâng Hoàng Sa, Trường Sa cho Trung Cọng.

    4)Ngày Quốc Tang. Đó là ngày mồng một Tết Mậu Thân 1968, Vẹm giết chôn sống cả trăm ngàn nhân dân toàn miền Nam đang vui vầy sum họp gia đ́nh ăn Tết.

    5)Ngày Quốc Hận. Đó là ngày 30/4/1975 chúng trấn lột Tự do, Dân chủ của nhân dân, lưu đày nhân dân vào ngục tù cải tạo, núi rừng Kinh Tế Mới, chiếm đoạt nhà cửa sản nghiệp, thiết lập một chế độ tham nhũng, thuê mướn Công An Quân Đội chống đỡ, chia chác hủ hóa họ .

Bước thứ 6 dứt điểm tất yếu sẽ là:

    6)Ngày Quốc Vong. Dâng nước cho kẻ thù truyền kiếp, không xa, cứ theo đà này.

 

Ngôi Sao Vàng, Quốc Huy Vẹm đă dẫn dắt Vẹm đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.Tuy nhiên ngôi sao vàng đó là dị chủng, sẽ trở về với gia đ́nh huynh đệ nó, cho đầy đủ lá cờ 6 sao Trung Quốc. Hiện tại lănh đạo CSVN giàu có mặt ngoài, hung hăn với dân nhưng nội lực đă bị Trung Cọng nắm mạch môn, dùng “HấpTinh Đại Pháp” hút gần cạn kiệt, chẳng giúp ích ǵ. Nước ta, dân tộc ta như trâu xỏ mũi sẽ ngoan ngoăn để lôi kéo theo về Tàu.

“Không ǵ quí hơn Độc Lập, Tự Do” nếu đúng là vậy th́ nhân dân ta chỉ c̣n cách chối bỏ ngôi sao vàng ấy, tuyệt t́nh với nó để tránh sự đă rồi, có nghĩa là toàn dân đứng lên chung sức lật đổ bè lũ Đảng CSVN mại quốc cầu vinh.

 

Ngày 8/3 lễ Quốc tế Phụ Nữ vinh danh tài đức các chị em phụ nữ khắp năm châu. Song dưới chế độ CS của CHXHCNVN, đă từ bao năm nay đó là ngày “Việt Nữ Hận” tức là ngày “quốc hận” cho phụ nữ Việt Nam. Trong lúc các quan chức CS sống xa hoa phù phiếm - con gái họ có người làm Tổng Giám Đốc một lúc ba bốn Công Ty doanh nghiệp lớn với số vốn hàng trăm triệu đô la Mỹ - th́ hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn… em nhỏ con cái người dân đă cam chịu nhục nhă khỏa thân tập thể trong một căn pḥng để các khách Nam Hàn, Đài Loan…nhiều người đáng tuổi cha chú, ngắm nghía, xét kỹ chọn lựa, chỉ cầu mong họ bỏ tiền mua đem về nước làm vợ “thân em như tấm lụa đào, phất phơ giữa chợ biết vào tay ai?”.

     “Họ chỉ thấy minh tinh cùng hoa hậu,

      Đầy nữ trang, trên sân khấu nói cười, 

      Nào có hay ngay dưới ánh mặt trời,

     Thân gái Việt đang chờ người ngă giá”.

 

(TVLương “Quê hương ḿnh đâu hở ngoại?” Cali, đầu mùa Quốc Hận 2012)

 Biết bao cô gái tài sắc hiếu hạnh Việt Nam đă rơi vào số phận cô Kiều bán thân cứu vớt gia đ́nh lâm vào cảnh nghèo túng, bệnh tật! biết bao gái Việt đă bị bán ra ngoại quốc sống vất vưởng thân tàn ma dại khi lâm bệnh hoặc nhan sắc về chiều! Ở Trung Quốc lại có những bảng rao hàng bán gái Việt với giá rẻ bảo đảm an toàn và chất lượng. Và c̣n nhiều nữa. Đảng CSVN chẳng làm ǵ cho phụ nữ ta, cải thiện hoàn cảnh thương tâm của các chị em mà lại c̣n hùa theo kẻ lạ chà đạp nhân phẩm gái Việt, xô luôn xuống hố:

 

      “Đảng CSVN là kẻ thù vĩ đại muôn đời của người phụ nữ Việt Nam”.

 

Nguyên nhân các thảm cảnh đó khởi phát từ ngày Quốc Hận 30/4, chi em phụ nữ không quên:

 
         “Việt nữ bất vong Nữ Hận Nhật,

          Cách giang cao xướng Hận Đ́nh Hoa”.

 

Ngày mùng 7 tháng ba vừa qua, một nhóm nhà trí thức văn nghệ họp mặt đón ngày Phụ Nữ Quốc Tế, đă bị công an đến làm khó dễ. Blogger NXD và nhà văn NTT bị bắt giữ, đến tối mới được trả về. Công An ch́m nổi vây cái quán họp mặt. Ngày Phụ Nữ Quốc Tế có cái ǵ mà làm cho guồng máy công an phải hành động phá rối, đem cả đàn tới canh chừng như vậy? Công An lo ngại trong buổi họp mặt ḷng yêu nước của các người tham dự, nhân ngày Phụ Nữ noi gương Hai Bà Trưng đánh Tàu đô hộ sẽ dẫn họ bàn đến những chuyện khác lợi cho nước nhà song bất lợi cho CS? Trong tuần trước đó các tàu đánh cá Việt Nam bị quân đội Trung Quốc tấn công cướp bóc và nhân dân ta đang c̣n hậm hực tức tối. CS đối với ngày Phụ Nữ VN th́ lo xa xử sự như thế đó.

 

Hồi Pháp thuộc 1862-1945 Pháp cai trị ta với xiềng xích nhưng đạo đức dân tộc ta c̣n nguyên vẹn, phụ nữ con em ta không bị xâm phạm, chúng ta không hề bị nguy cơ mất nước diệt chủng. Nay Cọng Sản cai trị ta từ 1945 tới nay th́ xiềng xích đă nặng hơn mà các cấm đoán bịt mồm khóa miệng dân do CS bày đặt c̣n tệ hại gấp bội v́ thời Pháp tôi c̣n đọc được các tờ Nhật Báo như Trung Bắc Tân văn, tuần báo như Thanh Nghị, Ngày Nay, Tiểu thuyết thứ bảy … của tư nhân được phép xuất bản; ở Nam Kỳ lại nhiều hơn, có cả báo tây thường gay gắt chỉ trích chánh sách thuộc địa. Khương Việt Hà sơ kết có 174 tờ báo Việt trong thời ấy. Chính phủ Thuộc địa th́ không ra báo riêng.

 Đây là một ví dụ về tờ báo ‘Tiếng Dân’Địa chỉ: 127 đường Huỳnh Thúc Kháng (số mới 193), phường Phú Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa   Thiên Huế.

“Tháng 8.1927 cụ Huỳnh Thúc Kháng - một chí sỹ yêu nước, một nhà văn hoá lớn của dân tộc đă sáng lập kiêm chủ bút báo Tiếng Dân, hay c̣n gọi là báo Dân Thanh.

Báo Tiếng Dân là cơ quan ngôn luận đầu tiên, tiếng nói của nhân dân miền Trung. Những bài viết trên báo nhằm bảo vệ quyền lợi của nhân dân, khơi dậy ḷng yêu nước, cổ vũ tinh thần dân tộc, giác ngộ ư thức chính trị cho các tầng lớp nhân dân nhất là trí thức, học sinh. Đồng thời báo Tiếng Dân c̣n là diễn đàn chính trị tố cáo, vạch trần âm mưu thủ đoạn chính trị của đế quốc tay sai. Có thể khẳng định báo Tiếng Dân ra đời đă đáp ứng nguyện vọng, là đại diện tiếng nói của nhân dân miền Trung, là tờ báo tiến bộ lúc bấy giờ. Mặc dù chỉ tồn tại trong ṿng 16 năm từ 1927 - 1943, với 1766 số, báo Tiếng Dân đă có những ảnh hưởng nhất định, có vị trí xứng đáng trong lịch sử báo chí nước nhà. Di tích ṭa báo được UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế ra quyết định bảo vệ số 1046 - ngày 8.10.1993”.

 

Bách khoa toàn thư Wikipedia viết: Báo Tiếng Dân là cơ quan ngôn luận độc lập đầu tiên tại An Nam (Trung Kỳ), do ông Huỳnh Thúc Kháng (1876-1947), một nho gia thuộc trường phái duy tân, phát hành. Ṭa soạn báo đặt tại Huế, phổ biến và có ảnh hưởng lớn trong giới trí thức miền Trung trong gần 16 năm dài, từ 1927 tới năm 1943.

 

Tôi nghĩ nhân dân ta có lư do chính đáng đ̣i hỏi Cọng Sản giải thích v́ sao nhân dân đă hi sinh xương máu nuôi Đảng, giúp Đảng chiến thắng giải phóng kềm cặp thực dân Pháp (và Ngụy) giành lại tự do, mà nay sau ngày CS “đại công cáo thành” nhân dân lại mất nốt những ǵ tự do mà họ vẫn có từ thời Pháp cai trị xưa! Pháp kềm cặp ta nhưng tại sao lại cho ta ra báo? CS hăy cho lời giải thích đi!  CS mang lại cho nhân dân những tự do cơ bản ǵ của con người? Tại sao Ngụy cho mà CS lại cấm tự do ngôn luận, tự do báo chí?, đă quá lâu trong thời b́nh. Đây có phải là bằng chứng sự hèn nhát của chế độ chăng!

 

Không những CS khóa miệng dân dài dài, cấm tự do ngôn luận tự do báo chí, so với thời Pháp đô hộ ta th́ điều này thua kém Pháp thực dân xa vời, với CS phong hóa đạo đức ta suy đồi chạm đáy, phụ nữ con em chúng ta bị chuốc nhục ngay trước mắt ta.

Nhưng trên tất cả là nước ta có hiểm họa vong quốc, diệt chủng rất gần do đường lối chánh sách của Đảng CSVN.

 

              “Cùng tắc biến, biến tắc thông, thông tắc cửu”.

 

Bị dồn đến thế cùng tất phải biến đổi, biến đổi tất thông suốt, thông suốt tất được lâu bền. Đối với Cọng Sản bướng bỉnh ngoan cố không chút hối cải nhân dân ta chỉ c̣n cách duy nhất để tự cứu và cứu nước là vùng dậy:

 

                  “V́ Dân Chủ, v́ Tự Do,

                  Đánh cho Bác cút, đánh cho Đảng nhào,

                  Tiến lên chiến hữu đồng bào,

                  Cởi ách trâu ngựa, quẳng vào xích gông”.

                

                   Nhân quyền dân chủ ngục chung,

                  Trừ Quốc Nạn, thoát lao lung trùng phùng.

 

                  Thù ngày Quốc Hận trả xong,

                  Sạch bầy Cọng phỉ trong ḷng thảnh thơi.

                  Mừng Xuân Đại Thắng ai ơi!

                  Non sông nước Việt nay thời của ta”.

 

(Hồ Chí Minh: “V́ Độc Lập, v́ Tự Do. Đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào. Tiến lên chiến sĩ đồng bào. Bắc Nam sum họp, Xuân nào vui hơn”). Tuy nhiên “Có thực mới vực được đạo”: “Đánh cho Bác cút Đảng nhào. Sạch loài hút máu đồng bào mập thêm”.

Đảng là con đỉa bạch tuộc nhiều ṿi, rứt ṿi này ḷi ṿi khác, hút máu ngoài da, hút chất bổ dưỡng trong ruột từ Trung Ương xuống địa phương, mọi khía cạnh, mọi ban ngành, như lưới chụp cá, như mưa cả bầu trời, chạy đâu thoát! “Đảng bám dân hơn đỉa bám chân, hơn giun bám ruột, hơn ph.. bám dính quần”. Chắc đời trước ông cha ta có làm điều ǵ không phải mà nay con cháu bị nạn cọng sản trả oán điêu đứng!

 

Chúng ta phải tự cứu “Tự trợ giả thiên trợ”, “aide-toi, le ciel t’aidera” (Pháp), không chờ phép lạ và rồi ra Trời sẽ giúp. Nếu ta thụ động chắc chắn nước ta sẽ mất, và khi một nước sắp mất là dễ dàng thấy có các điềm báo trước. Điềm gở mở đầu, lâu quá dễ quên là cách trên 60 năm, vào tháng giêng năm 1950 Chủ Tịch Hồ Chí Minh nước VNDCCH qua Bắc Kinh cầu viện để đánh Pháp xâm lược, vô h́nh chung rút viên gạch đầu tiên trong tiến tŕnh phá hủy ṭa nhà Việt Nam. Các điềm dữ mới đây nhất xẩy đến dồn dập: “Mười sáu chữ máu,  bốn quỉ hiện h́nh, Đại Lễ  Ngàn Năm Thăng Long Mừng Quốc Khánh; Cờ Đỏ 6 Sao xuất hiện tại Thăng Long; Hoa Ngữ xâm lấn Học Đường; Tàu Lạ, Kẻ Lạ xuất hiện …Tổ tiên ta đă anh linh báo hiệu nhắc nhở ta điềm mất nước, khôn ngoan giữ nước là do chúng ta lo liệu:

 

Ông Biển Thước, danh y đời Xuân Thu, đến yết kiến Hoàn Hầu nước Tề, đứng ngắm một lát, tâu rằng:  -Vua có bệnh ở trong b́ phu, không chữa sợ sau nặng.

Hoàn Hầu bảo: “Ta vô bệnh”.  Biển Thước đi ra.

Hoàn Hầu nói: “Thầy thuốc này lư tài lắm! Muốn chữa người khỏe để lấy công”.

Mười hôm sau, Biển Thước vào yết kiến Hoàn Hầu lại nói: -Vua có bệnh ở gan ruột, không chữa mau sau khó ḷng.

Hoàn Hầu không trả nhời, c̣n lấy làm không bằng ḷng. Biển Thước đi ra.

Cách mười hôm nữa, Biển Thước lại vào yết kiến Hoàn Hầu, vừa trông thấy, lùi chạy ra ngay. Hoàn Hầu cho người gọi lại hỏi v́ cớ ǵ mà ra ngay như vậy.

Biển Thước tâu: “Bệnh ở b́ phu c̣n châm trích được, bệnh ở gan ruột c̣n thuốc thang được, bệnh đă vào xương tủy, th́ không tài nào chữa được nữa. Bây giờ bệnh nhà  vua đă vào đến xương tủy cho nên tôi không dám nói mà phải ra ngay”.

Năm hôm sau, Hoàn Hầu phát bệnh, cho t́m Biển Thước th́ Biển Thước đă sang nước Tần rồi. Quả nhiên bệnh Hoàn Hầu không thầy nào chữa được nữa. Hoàn Hầu mất.

Thanh Lê Tử.

LỜI BÀN: …Suy rộng ư bài này ra, ta lại có thể lấy việc bệnh tật mà so với việc thân, việc nhà, việc nước, đại khái đều như thế cả. Nghĩa là bất kỳ việc ǵ, nếu đă gọi là hư hỏng, th́ phải sớm biết lo xa ngay đi, hoặc c̣n chữa chạy được, chớ nếu để lâu ngày quá, đợi khi nước đă đến chân th́ dù có muốn cũng không sao kịp được nữa, v́ đă trể quá rồi. (“Phải biết pḥng xa”, CỔ HỌC TINH HOA, Tái bản 1992, tr.362)

 

Bệnh của Việt Nam cũng là bệnh của Hoàn Hầu, các điềm dữ báo trước nạn vong quốc cũng như các triệu chứng bệnh báo chết chóc cá nhân. Nước nhà sắp lọt vào tay quân thù, đến nước này mà giới lănh đạo CSVN vẫn “đóng cửa chữa cháy” khăng khăng khẳng định đảng CSVN là người duy nhất được Chủ tịch Hồ Chí Minh giao độc quyền cứu nước, giành độc lập tự do, người duy nhất giữ độc quyền làm nước nhà phồn thịnh văn minh tiên tiến góp phần trong sự nghiệp xây dựng cách mạng thế giới để rồi làm những việc vô bổ như họp hội nghị cán bộ toàn đảng học tập những nghị quyết hư trương viễn vông, các chủ trương chính sách lếu láo lạc hướng, các răn đe đảng viên làm càn kinh khủng mà thực chất “THƯỢNG BẤT CHÍNH  HẠ TẮC LOẠN” là do lỗi chế độ 100%, và “đánh rắn phải đánh dập đầu” . E rằng số phận Đảng sẽ như số phận Tề Hoàn Hầu vừa kể trên hoặc Trần Hậu Chủ bị quân Tùy bắt khi đang c̣n yến tiệc say rượu chưa tỉnh (Cách giang do xướng Hậu Đ́nh Hoa).

 

Có người nghĩ tránh “đêm dài lắm mộng” CSVN sẽ bất chấp dân chúng cho xúc tiến gấp việc Hán hóa, sát nhập với kẻ thù truyền kiếp phương bắc, tạo t́nh trạng “ván đă đóng thuyền” hi vọng chủ mới bảo đảm quang vinh muôn năm cho Đảng. Nước cờ này là thâm mưu song “mưu thâm th́ họa cũng thâm”.

Tương quan của CS Trung Quốc với CS Việt Nam giống hệt tương quan giữa CS Việt Nam và Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, tay sai của họ thời chiến.

Sau khi chế độ miền Nam sụp đổ kể từ ngày Quốc Hận 30/4/1975 th́ Mặt Trận GPMN chịu số phận “điểu tận cung tàng” chim hết, cung xếp. Số phận của CSVN lại c̣n bi thảm hơn, đó là “thỏ tử cẩu phanh”, thỏ chết chó giết khi Trung Cọng nuốt thốn xong VN.

Người ta ước tính chỉ mất hai hoặc ba thế hệ là Việt Nam hoàn toàn bị đồng hóa. May lắm th́ c̣n giữ được qui chế dân tộc ít người cùng cảnh ngộ với các người anh em thiểu số Mường, Mán, Mèo, Rha Đê, Bà Nà v.v…

E rồi cũng sẽ có nhiều người Việt phản đối và tự thiêu như chuyện đang xẩy ở Tây Tạng, song Việt Nam có tự thiêu cả nước chắc Trung Quốc cũng làm ngơ, chỗ trống TQ cho người đến lấp ngay “lo t́m đất chẳng lo thiếu người”. Xưa kia nước ta bị Tàu cai trị trong ngót ngàn năm, lại không có hiểm họa diệt tộc v́ thời đó các quan Tàu qua cai trị nhưng không có Tàu di dân qui mô hệ thống.

Ngày 26/3/2012 Chủ Tịch CHND Trung Quốc, Hồ Cẩm Đào đến Thủ đô New Delhi, Ấn Độ công du. Trong dịp này cộng đồng Tây Tạng và Việt Nam tại Ấn Độ đă tổ chức biểu t́nh lớn với cờ Tây Tạng, cờ VN nền vàng 3 sọc đỏ và các biểu ngữ viết bằng Anh Ngữ (để Hồ Cẩm Đào có thể đọc) “Việt Nam- Tibet Liên Minh Đấu Tranh Tự Do”, “Hoàng Sa Là Của Việt Nam”, “Trung Quốc Phải Rút Lui Khỏi Hoàng Sa”. Coi bộ số phận Việt Nam rồi cũng giống Tây Tạng, Đạm Tiên đă mách bảo Kiều như vậy, mong rằng hậu vận 2 người có khác nhau.

 

                                    ********

 

Có lần tôi đố vui cho các con cháu, mà cũng đă lớn bộn, con vật ǵ hay bắt chước nhất. Nhiều đứa nói khỉ, có đứa nói két . Khỉ cũng được nhưng chưa phải là nhất. Két bắt chước tiếng người cũng thuộc loại khá. Nhưng đứng bậc nhất phải là con “nhái”. Như ở VN bây giờ toàn là hàng nhái. Tôi lại đố con vật ǵ dối trá, láo khoét bậc nhất. Chúng nói là loài hồ cáo, nói theo sách vở; cũng giỏi, song vẫn chưa nhất, lại sai. Rút kinh ngiệm lần trước chúng hồ nghi tôi đố mẹo dùng chữ, hướng về đó suy nghĩ một hồi rồi bật ra câu trả lời; “con lừa”. Đó là t́nh trạng xă hội VN bây giờ “nhái và lừa”. Nhái th́ nhái Trung Quốc, Lừa th́ lừa cả nước.

Ôi thôi sự đời đâu phải đơn giản như thế!

 

                  “Cứ đặt tên Nhái là nhái giỏi,

                   Miễn xưng tên Lừa ấy lừa hay?”

 

Đảng CSVN chỉ cần tự xưng là đội Tiền Phong của giai cấp công nhân Việt Nam.

Đầu vào vậy th́ đầu ra chiếu theo lư luận logic Nhái Lừa nó là:

1- đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động

2-và của cả dân tộc theo chủ thuyết Mác Lênin, tư tưởng Hồ chí Minh,

3-là lực lượng lănh đạo Nhà Nước và Xă Hội. ??? (HP4), kéo theo nhiều hệ luận “chỉ lộc vi mă”!

Lư luận logic Nhái Lừa th́ như vậy, song qua hơn 2/3 thế kỷ thực tế lại đảo ngược:

 

     “Đảng CSVN chính là kẻ thù của giai cấp công nhân, giới vô sản”.

 

là kẻ nội thù nguy hiểm, hai mặt. Chúng nhái vô sản giỏi, lừa công nhân hay, mạo dụng danh nghĩa tài t́nh.

 

Đâu phải có khả năng là đồng nghĩa với tất yếu! Thực tế cho thấy đâu phải cứ có tên “Tuấn Ngọc, Anh Dũng, Ái Quốc…” là đẹp trai, can đảm, yêu nước! “chưa nặn bụt đă nặn nền” biết đâu ngược lại? Ví dụ xưng “Chí Minh” có thể lại mù quáng hết sẩy. Điển h́nh là tên Hồ Chí Minh đă làm việc động trời giết người đấu tố trong chiến dịch cải cách ruộng đất ở miền Bắc các năm 1954-56 sau đó khóc (!) trước quốc hội v́ các lỗi lầm.

Nếu là tên cha mẹ đặt th́ đành chịu, nếu nửa đời người tự đặt tên Ái Quốc, Chí Minh nhất là Chí Minh th́ thật là kiêu căng phách lối, tư cách không ra ǵ.

Các anh hùng dân tộc của ta, các danh nhân vĩ đại, các lănh tụ quốc gia trên thế giới chính tà chẳng ai tự đặt một tên ǵ ngông cuồng như trường hợp họ Hồ tự xưng ḿnh là rất sáng suốt. Tưởng Giới Thạch, Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu B́nh, Kim Nhật Thành chỉ là những tên b́nh thường. Nhạc Bất Quần đi không đổi tên, đứng không đổi họ có danh hiệu “Quân Tử Kiếm”; tuy nhiên đó là danh hiệu người trong giới giang hồ tặng, không do ông nghĩ ra (Kim Dung ‘Tiếu Ngạo Giang Hồ’). Nếu ông tự đặt th́ thật là lố bịch; Hồ Chí Minh không nhận ra sự lố bịch đó th́ đúng là người mù quáng; lúc Hồ cho phổ biến tự truyện lúc đương quyền cũng vậy, quê hết cỡ, mà lại vô liêm sỉ.

Khổ nỗi:

 

              “Thời lai Lừa Nhái thành công dị,

               Vận khứ Tiên Rồng ẩm hận đa”.

 

(Đặng Dung: “Thời lai đồ điếu thành công dị. Vận khứ anh hùng ẩm hận đa”).

Con cháu Tiên Rồng chính trực bị lừa nhái dài dài, nuốt hận nhiều cũng sáng mắt, biết rơ lư lịch của chúng, “Cọng Sản Mười Xưng”:

 

  Cọng Sản: “Là dă thú tự xưng văn minh,

                  Là lưu manh mà xưng đạo đức,

                  Là cục ‘c..’ mà xưng củ khoai,

                  Là i tờ mà xưng trí tuệ (tiến sĩ),

                  Giàu bạc tỷ xưng giới “sản vô”,

         

                  Ăn bẩn dơ mà xưng trong sạch,

                  Là trời đất mà xưng tôi tớ,

                  Bợ Tàu đỏ mà xưng quang vinh,

                  Quỉ Ba Đ́nh mà xưng ‘Cứu Độ!’

                  Dân liếm chủ mà nói làm chủ…”

 

Đảng lănh đạo, Nhà Nước quản lư, Nhân Dân làm chó, liếm chủ”. Tuy được đối đăi như chó, hở đâu đánh đó, nó cũng biết mỗi chủ trương, mỗi lời nói của chủ là một lường gạt, đến lúc chủ muốn nói thật một lần mà thôi cũng chó ai tin. Ḷng tin là mấu chốt trong giao tiếp xă hội. CS đánh mất ḷng tin th́ chỉ c̣n cách cai trị với quân đội công an.

 

Thưa đồng bào, các bạn,

Chúng ta là loài người, được xem là chúa tể của muôn loài.

Tạo hóa đă ban cho chúng ta những ưu điểm ǵ giúp chúng ta chiếm được ngôi vị độc tôn đó? Về h́nh hài chúng ta không khỏe hơn, nhanh hơn, về cấu tạo chúng ta có 2 bàn tay xử dụng rất khéo léo, nhưng vẫn kém loài khỉ có những 4 tay; chúng ta tự hào không có đuôi, th́ loài cóc nhái cũng vậy.

Chúng ta chỉ hơn muôn loài là nhờ chúng ta có tiếng nói.

Tiếng nói tạo trí khôn siêu việt. Đánh mất tiếng nói là chúng ta đánh mất tất cả, tụt lùi xuống hàng muông thú. Ở bên Miên mới rồi người ta bắt gặp một phụ nữ bị thất lạc trong rừng, cả gia đ́nh đều bị giết dưới thời Pol Pot. Cô  chỉ ú ớ trong họng, không nói được và hành động không khác một con thú, biết cắn, cào, gầm gừ. Giữ cô được hơn một tuần th́ cô sổng xích chạy tuốt vào rừng biệt tăm.

Trên thế giới hiện nay người ta khám phá được một vài bộ lạc sống biệt lập trong núi rừng. Ngôn ngữ của họ và do đó kiến thức là có nhưng rất thô sơ giới hạn, do thiếu sự tiếp xúc với thế giới bên ngoài để trau dồi thêm. Ngược lại ở các nước văn minh dân chủ, ngôn ngữ được tự do phát triển th́ rất phong phú.

Nay CSVN chỉ v́ muốn giữ măi quyền hành đă dùng vơ lực bóp họng khóa mồm chúng ta, truất tiếng nói của ta, trong một thời gian quá lâu dài; như thế có phải muốn chúng ta vĩnh viễn trở về đời sống muông thú chăng!

Bỏ ra ngoài tệ nạn tham nhũng sinh đẻ đủ loại tiêu cực trong xă hội làm băng hoại đạo đức, chúng ta phải đánh đuổi CS v́ 2 lẽ:

 

Lẽ thứ nhất: là lấy lại tiếng nói và làm người trở lại, làm người có nhân cách. “Chí bất tại ôn băo” chí của ta không cầu ở chỗ ấm no mà muốn tinh thần trí tuệ phát triển hài ḥa, sánh vai với nhân loại văn minh hiện đại. Lấy lại tiếng nói tức là lấy lại “nhân quyền, dân chủ, tự do” thể hiện cụ thể là các tự do cơ bản của tiếng nói: “tự do ngôn luận, báo chí, tụ họp, lập hội” đem loài người đến gần với nhau để bàn căi, tranh luận bồi bổ kiến thức, t́m ra những giải pháp, đáp án mới. Cấm tiếng nói tự do tức là tự tạo những thế lực thù địch nhanh nhất. Cấm tiếng nói tự do tức là tạo một xă hội lừa đảo, bằng cấp giả, hàng giả…đạo đức giả, hạt châu toàn mắt cá lẫn lộn.

Lẽ thứ hai: là để sống c̣n. Thế giới ngày nay là rất văn minh, Tổ chức Liên Hiệp Quốc, Hội Đồng Bảo An, các luật quốc tế là kiến hiệu. “Khôn chẳng qua nhẽ, khỏe chẳng qua nhời”, mọi quốc gia lớn nhỏ sống cạnh nhau nay không c̣n t́nh trạng cá lớn nuốt cá bé. Có ǵ sẽ có tập thể các quốc gia cho ư kiến. Thế giới hiện nay là thế giới của luật pháp. Điều rơ ràng là chúng ta phải biết và vận dụng luật pháp ấy để sống c̣n. Khí giới hữu hiệu để sống c̣n là “tiếng nói của ta”. Nết ta chịu uất ức v́ sắp mất nước mà vẫn ngậm miệng th́ cũng chẳng ai biết để cứu giúp. Chúng ta có miệng mà không lên tiếng cầu cứu được v́ Cọng Sản, do những mưu đồ riêng tư mờ ám đă là “chướng ngại vật” chẹn họng chúng ta. Do đó ta phải loại trừ chướng ngại vật đó.  Không c̣n CS, nhân dân ta có thể lên tiếng kêu cứu kịp thời mỗi khi gặp uy hiếp. Nhiệm vụ hàng đầu của LHQ để giúp đỡ là vậy. Tiếng nói của toàn nhân dân luôn vang xa và mạnh. “Có lực lượng dân chúng việc to tát mấy, khó khăn mấy cũng làm được. Không có th́ việc ǵ làm cũng không xong…” mù quáng như Hồ Thiển Cận mà cũng nói được câu đó để hô hào chống Mỹ. Tuy nhiên việc phải làm sớm trước khi nếp thành xôi sự đă rồi. “Khô ngư chi tứ”, muốn cứu cứu nhanh, đừng để chậm trể vào chợ cứu cá khô.

 

 “CSVN tự xưng anh minh trong sạch, khinh thường dân, phản bội tiền nhân dựng nước, giữ nước, lừa gạt, hà khắc, đàn áp, tham nhũng làm suy yếu đất nước, phá hoại đoàn kết, lũng đoạn đạo đức, bịt mồm khóa miệng dân, dâng nước cho kẻ thù truyền kiếp và c̣n nữa.

Toàn dân ta nam phụ lăo ấu ṇng nọc giữ đuôi hoặc ṇng nọc 2 chân bất luận đại biểu nhân dân, ma trành, mặt trận tổ quốc, việt kiều yêu danh xin lấy t́nh yêu tổ quốc làm trọng. giang sơn làm đại sự, minh tâm khắc cốt nhật tụng:

 

Đảng Cọng Sản VN khốn nạn bán đứng nước ta là kẻ thù số một của dân tộc ta, tổ tiên, ông bà cha mẹ, gia đ́nh họ hàng, cháu chắt ta, đời đời kiếp kiếp làm thân trâu ngựa cho CS.

                                                                 

 Thảm thương cho con Hồng cháu Lạc, ḍng dơi Tiên Rồng, liệt kháng do vi rút Sida CS cấy vào người, suy ṃn v́ các tế bào ung thư CS xâm nhập phá nát tạng phủ, bị khống chế, không thể đứng lên cứu nước, phải nuốt hận cúi đầu nh́n nước mất, qú gối nhục nhă, tận trung với kẻ thù, tận hiếu với giặc”. (Chuyện những con ṇng nọc giữ đuôi, July 2009).

 

Mùa Quốc Hận, lệ buồn ai có nhỏ,

Khóc giùm cho miền đất khổ xa xôi...

Tội nghiệp cho những thế hệ ngày mai,

Bị xiềng xích nước ngoài luôn trói buộc”.

 

 (TVLương “Quê hương ḿnh đâu hở ngoại”, Cali đầu mùa Quốc Hận 2012)

 

Trước thế kỷ 20 nhân loại chịu nhiều trận dịch tàn phá dữ dội: dịch hạch, dịch tả, lao, cùi hủi...đặc biệt bệnh dịch hạch gây thương vong rất lớn. Đến cuối thế kỷ 19 người ta vẫn c̣n cho đó là cơn thịnh nộ của trời. Sự chữa trị chính yếu nhằm cúng bái, khử tà, nhờ thầy phù thủy bùa phép. Thời Trung Cổ, trận dịch hạch lớn nhất kéo dài từ năm 541 đến năm 767, tên gọi dịch hạch ‘justinien’ do tên Hoàng Đế Justinien, khởi phát từ Ethiopa, Phi châu, lan qua Trung Đông đến tận Pháp, Anh, Nga. Bệnh gây chết chóc từ 1/3 đến 1/2 dân số Âu Châu, ác liệt nhất là vào mùa đông năm 592. Nhiều thị trấn quan trọng trở thành sa mạc; nhiều thành phố lớn Florence, Venise...chết gần 80% dân. Đức Giáo Hoàng Pelage II cũng chết v́ bệnh.

Lâu dần người ta nhận xét dịch hạch thường xẩy ở nơi dân nghèo sống chật hẹp, thiếu điều kiện vệ sinh, đồng thời có nhiều chuột xuất hiện ở vùng có dịch. Nhưng măi đến cuối thế kỷ 19 các nhà bác học mới khám phá được bệnh là do vi khuẩn sinh ra. Vi khuẩn đến từ bọ chét sống trên ḿnh chuột và bệnh lây lan giữa chuột, người bệnh sống chung đụng với nhau. Nay th́ có thuốc kháng sinh trị vi khuẩn.

 

Nhưng sự đời “quan tha ma bắt ”, sau khi nhân loại thoát được thiên tai dịch hạch tàn lụi th́ nhân tai dịch cọng sản thừa cơ tràn đến bù vào lấp chỗ, a hành ác nghiệt muôn phần, búa liềm đập vỡ sọ, cắt đứt cổ, mác lê sả tét vai, chọc thủng bụng. Cũng giống dịch hạch, dịch cọng sản xuất phát từ những nơi dân chúng nghèo đói, thất học, điều kiện bắt buộc ăn dơ ở bẩn, sống chung đụng với chuột mà CS gọi là chung là giới vô sản, rồi cướp chiếm chính quyền, lan tràn dữ dội. Hơn dịch hạch, dịch cọng sản tác động lên bộ năo làm con người tỉnh như mê, không biết “anh là ai, ai là kẻ lạ, tổ quốc tôi đâu ?”...mất đời sống tinh thần, chỉ biết sống vật chất như súc vật. Dĩ nhiên là súc vật th́ không c̣n nói đến truyền thống, phong hóa, đạo đức của tổ tiên giống ṇi, mất sạch.

Thời cổ xưa một đoàn yêu thú do 13 Yêu Vương lănh đạo từ Man Tộc kéo vào Trung Nguyên đi đến đâu giết sạch nhân dân đến đó, những người bị chúng sát hại lại biến thành ma trành nhập vào đoàn chúng. Nhân loại cơ hồ bị tiêu diệt thời đó (Tiêu Đ́nh ‘Tru Tiên’). Bầy yêu thú dữ tợn này và các Yêu Vương là h́nh ảnh của lũ cọng sản, bộ Chính Trị lănh đạo và hành động thú tính của chúng. May thay, bầy yêu thú cọng sản cuối cùng khi đến Thanh Vân Sơn giao chiến kịch liệt với quần hùng, có vẻ thắng thế, song chung cuộc lại chịu thất bại dưới Thanh kiếm Tru Tiên.

Bệnh Dịch hạch tối hậu cũng bị ánh sáng Khoa Học khuất phục.

Số phận của Dịch Cọng Sản cũng thế thôi, tối hậu sẽ là nạn nhân của nền Văn Minh Khoa Học tiên tiến với các Kỹ thuật Truyền thông hiện đại, và lưỡi kiếm Tru Tiên.

 

 “Phi vân vụ  đổ thanh thiên”, vén mây mù th́ thấy trời xanh, qua khó khăn đến ngày an lạc thanh b́nh cho non sông đất nước.

 

          “Trời c̣n có để hôm nay,

           Tan sương độc Cọng, vén mây giữa trời.

           Hoa tàn mà lại thêm tươi.

           Trăng tàn mà lại hơn mười rằm xưa”.

 

(Đoạn Trường Tân Thanh 2012, câu 2: “Tan sương đầu ngơ...). “Hoa tàn mà lại thêm tươi” lấy tích trong “Tam Ngôn Truyện” đời Tống Nhân Tông. Tên vô lại quyền thế Trương Úy cùng bộ hạ ngang tàng phá nát vườn hoa xinh đẹp của chàng Thu Tiên. Ḷng thành của chàng khiến các hoa tiên biến vườn hoa trở lại rực rỡ hơn xưa. Tên Trương Úy và bộ hạ là Bác, Đảng thời nay đă phá tan tành non sông gấm hoa của chúng ta.

 

      “Gia bần sinh hiếu tử. Quốc biến hữu thần trung”.

 

Sẽ có người xử dụng thanh kiếm Tru Tiên chém lũ gian thần hại dân, thông đồng với địch.

Vén mây mù mới thấy trời xanh” mở mắt thấy người tài, toàn dân tin chắc các Ṇng Nọc Bất Khuất, con Hồng cháu Lạc sẽ đảm nhiệm thành công trọng trách đó, hoàn thành sứ mệnh cứu nước và xây dựng nước đẹp đẽ hơn mười rằm xưa.

 

    Lê bá Vận, ngày Quốc Hận 2012.

   Chuyện Những Con Ṇng Nọc Hai Chân.

(Phần 1: “Trê cóc Hoàng Sa”.+   Phần 2: “Con Hồ cháu Bác”.+

 Phần 3: “Con Hồng cháu Lạc”.    Phần 4: “Thiên ngoại hữu thiên”).

 

     

 

"Độc Nhất Vô Nhị. Tự Cổ Chí Kim",

Hành trang "DÂN CHỦ, NHÂN QUYỀN",

Thuyền nan vượt biển đến miền TỰ DO.

"Khi đi thét mắng đùng đùng (Quốc Hận 30.4),

Khi về th́ lại cúc cung đón chào (Nghị Quyết 36).

 

 

Trở về trang trước                                                        Trở về trang chủ