Mục Lục

 

                           QUAKE TSUNAMI

 

                                    Cả vùng rộng lớn ngổn ngang

                                    Nh́n ra xa tít, hoang tàn khắp nơi

                                    Máy bay, nhà cửa, xe hơi

                                    Cuốn theo ḍng nước, nổi trôi bồng bềnh

                                            Xa xa, ngọn lửa bùng lên

                                            Từ ḷ nguyên tử, gần bên sóng thần

                                            Thuyền tàu, chổng gọng, bể thân

                                            Dạt lùa, sóng lướt, xà bần cả lên

                                    Số người chết nạn, lênh khênh!

                                    Vùi thây khắp chỗ, lênh đênh sóng ngàn

                                    Phóng xạ nhanh chóng nhiễu lan

                                    Động đất chết ít, sóng tràn, hại hơn

                                            Vài người sống sót, phước ơn…

                                            Tâm thần bấn loạn, tựa đờn đứt dây

                                            Một ḿnh quanh quẩn, quanh đây

                                            Người thân chết hết, nơi này vắng tanh!

                                    Dù cho đời sống mong manh

                                    Chôn nhau cắt rốn, quyết đành… thủy chung

                                    Thiên tai đột biến... hóa khùng

                                    Năm châu giúp đỡ, tập trung cứu người

                                    Mặc dầu c̣n sống trên đời

                                    Tâm hồn in đậm khó vơi kinh hoàng!!

                                    Hay là trời đất bất an!?

                                    Nổi cơn thịnh nộ chỉnh trang loài người?

 

                            BS. Nguyễn ĐM Hùng  

 

  Trở về Mục Lục