Về Đà Nẵng

 

Về đây chốn cũ đông người

Xe xuôi xe ngược mù trời bụi bay

Ḷng ta sương khói đă đầy

Sợi thương nhớ sợi đắng cay muôn trùng!

Ta về buồn bă mông lung

Người xưa chẳng biết giạt phương trời nào?

Ta về chẳng biết về đâu

Bỗng mưa hiu hắt thêm sầu hắt hiu!

 

Dương Hoài Ninh.

 

 

 

   Trở về Mục Lục