Hội Ái Hữu Y Khoa Huế Hải Ngoại

 

Diễn văn Đại Hội YKHHN tổ chức tại Quận Cam, California. Ngày 2 tháng 8 năm 2013

 

1-  Diễn Văn Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội  BS. Lại Đức Thuần

 

2- Diễn Văn Chủ Tịch Khai Mạc Đại Hội  BS. Phan Tiên Thái

 

3- Bài Nói Chuyện Ngày Đại Hội (Keynote Speech)  BS. Nguyễn Ngọc Thạch

 

4- Diễn Văn Lưu Nhiệm Chủ Tịch (Nhiệm Kỳ 2013-2015)  BS. Phan Tiên Thái

 

 

Trở về Trang Nhà YKHHN