H́nh ảnh Đại Hội YKHHN 2018

Tiền Đại Hội 7/20/2018 phó nḥm Trần Huy Dũng

Toàn Đại Hội 7/20-23/2018

Phó nḥm Hoàng Thế Định

Phó nḥm Phan Chánh Đức

Phó nhòm YKH-7

Hậu Đại Hội 7/22-23/2018

Du ngoạn Montreal  –  Du ngoạn Quebec

Phó nḥm Vơ Văn Hạnh

Họp mặt tại nhà anh chị Nguyễn Ngọc Lang 7/24/2018

***

BBT cám ơn các phó nḥm đă cung cấp những h́nh ảnh trên.

 

Trở lại trang nhà