Hnh ảnh Đại Hội YKHHN 2019

Tiền Đại Hội (7/19/2019)

Ra Mắt Sch Thng Ngy Tao Loạn Vĩnh Chnh (ph nhm Nguyễn Văn Ha)

Đm Gala tại Royal Restaurant-Banquet (7/20/2019)

Ph nhm: V Lm Quang, Phan Chnh Đức, V Văn Hạnh

Hậu Đại Hội (7/21/2019)

Du Ngoạn San Diego: Ph nhm: V Văn Hạnh

Farewell Party: Ph nhm: Nguyễn văn Ha, V Văn Hạnh

***

BBT cm ơn cc ph nhm YKHHN đ cung cấp những hnh ảnh trn.

Trở lại trang nh