Hai Bê-xích thành một Bê-Đu-zờ.

 
 
 

Đây là chuyện về BS Quản Đốc chửa bệnh. Chuyện nầy thì láo 100%, thời buổi nầy bạn đồng nghiệp nào làm theo kiểu của Quan BS nầy thì chắcchắn mang còng số tám ngay.

Quản Đốc chửa bệnh cho một bệnh nhân bị bệnh thiếu máu Biermen cần chích Vit.B 12. Quan bèn ra toa Vit.B 12 để chích cho bệnh nhân. Bệnh nhân mừng rở vì thấy BS đã tìm ra bệnh và cho toa thuốc kịp thời, trong lúc lâu nay các BS khác lại không tìm ra được bệnh và cứ cho thuốc vớ vẫn. Đến tiệm thuốc tây mua thuốc, rủi thay tiệm hết Vit.B12. Bệnh nhân bèn lấy cell phone gọi Quản Đốc:

-Thưa BS, ở nhà thuốc hết thuốc Vit.B12 rồi. Vậy phải làm sao?

- Quản Đốc phan cho 1 câu: Sao cô ngu thế! hỏi xem có Vit. B6 không, mua 2 ống B6 họp lại thành 1 ống B12 ngay, chứ có khó khăn gì!!

 
 
mission | staff | researches | announcements | events
Copyright 2007. ykhoahuehaingoai. All rights reserved