Bà chị vợ.

 
 
 

 

Một anh nọ qua làng bên mời bà chị vợ về nhà làng anh dự đám.
Hai làng cách nhau một con rạch.
Khi bà chị vợ vén quần lội qua rạch, anh chàng đi sau tức cảnh sinh tình,
ngâm 4 câu thơ:
      "Cái đùi chị trắng, trắng tới khu
      Có can chi mà ngổng cổ cu
      Muốn tốt muốn lành thun thút lại
      Chị là chị vợ lẻ nào ru!"

Bà chị vợ lặng lẽ lội qua song, qua tới nơi, thả quần xuống chỉ mặt anh chàng
Ngâm trả ngay:
      "Dượng mi nói rứa dượng mi ngu
      Nam nhi tri chí đại trượng phu
      Nó muốn cái gì cho cái nấy
      Chị là chị vợ…chị gì cu?"

                                            Lê Đức Tâm sưu tầm

 
 
mission | staff | researches | announcements | events
Copyright 2007. ykhoahuehaingoai. All rights reserved