Bác sĩ dê.

 
 
 

Bác sĩ Dê

Một bà mẹ dẫn cô con gái 16 tuổi xinh đẹp vào khám bác sĩ.
Vì Bác sĩ nầy nổi tiếng…Dê, nên bà ta dặn con gái:
Nếu ông Bác Sĩ mà táy máy tay chân, ổng rờ ngực con thì con phải la ngay:
-Má ơi, cà chua.
Ổng rờ mông con thì:
-Má ơi, cà rốt.
Ổng rờ đùi con:
-Mạ ới, dưa leo.
Để má vào chận ông ngay!
Cô con gái vào phòng mạch vị Bác sĩ đó chưa được 5 phút thì cô la lên:
-Má ơi Má “ Gỏi”.
Bà Má: trời!

Cũng lại ông Bác Sĩ Dê

Đi đâu rồi cũng phải về khám lại tại ông Bác sĩ… Dê đó.
Lần nầy định bụng là nếu cô con gái la lên “gỏi” là Má xông vào ngay.
Nhưng 10 rồi 15 phút sau, vẫn im hơi lặng tiếng.
Đến khi cô vừa bướt ra, bà đến hỏi ngay:
-Sao con? Ông có rờ mó gì con không?
-Thưa Má không, Ổng chỉ bảo là quên ống nghe ở nhà. Ổng áp lổ tai vào ngực con, nghe tới nghe lui hoài.
Bà Má vừa tức vừa an ủi:
-Cũng may đó con! Ổng mà quên cái “ống chích” thì chắc chết đời con gái tui!

 
 
mission | staff | researches | announcements | events
Copyright 2007. ykhoahuehaingoai. All rights reserved