Bác sĩ giỏi

 
 
 

Lê Đức Tâm sưu tầm

Một anh còn trẻ hớt hãi chạy xông vào phòng mạch một bác sĩ.
Thưa BS, em bị bịnh gì mà một trong 2 dịch hoàn của em nó ngã màu xanh?!
Vị BS khám xong mặt nghiêm trọng bảo bịnh nhân: Anh bị ung thư dịch hoàn, phải giải phẩu ngay. Nói xong là làm ngay.

Một tuần sau bịnh nhân tái khám, mặt cũng buồn xo: Thưa BS, cái còn lại cũng màu xanh luôn!
BS: Tôi cắt bỏ liền mà cũng không kịp, ung thư ăn lan qua cái bên kia rồi. Phải cắt luôn.

Một tuần sau nữa, bịnh nhân trở lại, mặt mày như đưa đám: Thưa BS, con chim của em bây giờ nó cũng màu xanh luôn.
Vị BS: Tôi không ngờ cái bịnh ung thư của anh nớ độc địa như vậy, ăn lan quá nhanh, bây giờ cũng phải cắt bỏ luôn.
Bịnh nhân: vậy làm sao em đi tiểu?
Không sao, tôi sẽ gắn cho anh một ống cao su để đi tiểu.

Một tuần sau, tái khám, mặt bịnh nhân có vẽ tức giận: Bây giờ BS có còn bảo ung thư tôi độc địa nữa hay không? Cái ống cao su bây giờ cũng màu xanh luôn, không lý cao su cũng bị ung thư?
BS: Thôi chết rồi, cái quần jean của anh nó ra màu.
Bịnh nhân: Trời !!!

 
 
mission | staff | researches | announcements | events
Copyright 2007. ykhoahuehaingoai. All rights reserved