Cô bán ví ở chợ Đông Ba

 
 
 

Ở chợ Đông Ba có một cô bán ví xách tay phụ nữ.
Cô treo đủ loại ví, dãy trên dãy dưới và cô rao hàng như sau:
" Bóp trên thì 2 ngàn
     Bóp dưới thì 3 ngàn
     Bóp da thì 5 trăm
     Bóp lông thì 8 trăm."
Có một anh khách cắc cớ hỏi cô:
     "Bóp ở mô thì rẽ nhứt cô?"
Cô trả lời ngay:
     "Dạ, bóp tui là rẽ nhứt, không mô rẽ hơn!"

 
 
mission | staff | researches | announcements | events
Copyright 2007. ykhoahuehaingoai. All rights reserved