Chuyện qúa ... láo và hơi ... bạo!

 
 
 

* Thưa bà con: người đóng góp chuyện nầy có nhắn nhủ: "mấy ông phụ trách website có quyền kiểm duyệt cắt bỏ, vì nó quá... láo và hơi... bạo!"

Chúng tôi xin không dám cắt, bởi sợ ... bạn đọc khiếu nại :)

Một thiếu nữ xinh đẹp, sexy đến khám phòng mạch Quản đốc:

Thiếu nữ ỏng ẻo:

- Thưa BS, từ mấy ngày nay, sao em... thấy trong người khó chịu quá hà! Nhức đầu mỏi mệt không ngũ được, và hình như chiều chiều lại hâm hấp sốt!

Quản Đốc:

- Vậy cô có cặp nhiệt, đo thử nhiệt độ là bao nhiêu không? Nếu không, thì cô cởi quần áo và để ống thủy nầy vào hậu môn đo thử xem sao!

Thiếu nữ đỏ mặt:

- Chời.. ơi! BS ơi! mắc cỡ chết, ai mà cởi quần, rồi để ống thủy vào hậu môn giữa thanh thiên bạch nhật như thế nầy! Nếu cần phải kẹp nhiệt, thì BS làm ơn tắt đèn, kéo màn lại cho tối thui rồi hãy cặp nhiệt nhé!

Quản Đốc:

- Được rồi, tôi tắt đèn, kéo màn lại đây, cô cởi quần ra đi!

Năm phút sau trong bóng tối, có tiếng la của cô gái:

- Ấy, ấy, ấy… chết! BS để vào đó đâu phải hậu môn của em!

Quản Đốc:

- Cô im đi, cái đó cũng đâu phải là ống thủy mà đặt vào hậu môn!

Các bạn ơi! Kể chuyện tiếu như vậy cũng “ba trợn”quá rồi! Thôi thì chạy làng nhé.

            PĐ Tào Lao sưu tầm.

 
 
mission | staff | researches | announcements | events
Copyright 2007. ykhoahuehaingoai. All rights reserved