Chuyện tiếu lâm chẳng dính dáng gì đến Y Khoa...

 
 
 

Phạm Đăng Thiện

Chuyện nầy chẳng dính dáng gì đến anh em YK mình; cũng là chuyện tếu có thật 99% (thiếu 1% vì cũng đã đổi tên nhân vật). Chuyện xẩy ra sau ngày “giải phóng” 30/4/75, PD tui cũnh như tất cả các Sỉ Quan “ngụy” khác luc tục khăn gói quả mướp vào trại tù, sửa soạn cho 8 ngày học tập( với tui thì 8 ngày trở thành 3 năm, một số khác thành 7-8 -10 năm…và một số khác thành thiên thu). Kể chuyện “cải tạo” nầy chẳng phải để than khổ hay hận thù hay gì gì khác ráo (đã có nhiều người đề cập đến chuyện nầy) nhưng chỉ kể vài chuyện tếu, cười…ra nước mắt trong thời gian đó, lấy cái cười làm tinh thần mà vui sống.    

Vào trại’cải tạo”tôi được xếp vào 1 tiểu đội gồm 10 sỉ quan cùng cấp bậc, và nằm kề 2 bạn tù, anh Lân, 1 Đại úy đại đội trưởng phòng vụ dinh Tổng Thống, và anh Hùng, Đại úy đại đội trưởng tác chiến, 2 người nầy tính tình cũng như cách sống luôn ngược lẫn nhau. Anh Lân thì tính tếu, bởn cợt, và đặc biệt rất bê bối về vệ sinh, ăn uống. Anh Hùng ngược lại quá vệ sinh sạch sẽ, nói năng chững chạc, không đùa giỡn…Ấy thế mà trớ trêu thay 2 người lại bị xếp nằm gần nhau, cùng nằm trên nền đất, với khoảng rộng chỉ hơn ½ thước cho mỗi người. Do đó 2 anh cứ va chạm, cãi vã nhau suốt ngày. Xin hãy nghe vài lời đôi co của 2 anh:
-Hùng: Mày ăn uống để thức ăn dơ dáy như thế, có mà đau bụng ỉa chảy chết bây giờ!
- Lân: A! Càng tốt! tao đang bị bón, nếu ỉa chảy được thì có gì mừng bằng!
- Hùng: Mày chỉ nói gàn! Mày ăn ở dơ dáy kệ xác mầy, nhưng mầy thấy không? kiến nó bu đầy bên chổ của mầy rồi nó bò qua bên tau, ai mà chịu nổi!
- Lân: A! nó mà bò qua bên mầy, thì tau cho phép mầy có quyền giết nó!

Giận quá, quên rằng Lân là ĐĐT phòng vệ Phủ Tổng Thống, vỏ nghệ đầy mình, Hùng kêu lên: Mầy gàn vừa chứ! Tao đánh cho bể mặt bây giờ.
-Lân, bởn cợt: A, mầy đánh tau thì tau chịu thua, nhưng tao sẽ cầm sẳn 1 cục đá, đợi mầy ngủ là tau đập vào đầu mầy thôi!
- Hùng: Tr..ờ..i..

 
 
mission | staff | researches | announcements | events
Copyright 2007. ykhoahuehaingoai. All rights reserved