Màng nhĩ lỗ tai...

 
 
 

Phùng Hữu Chí sưu tầm.

Một cặp vợ chồng trẻ mới cưới. Anh chồng nhận thấy là mỗi khi anh nói nhỏ vừa định “gần” nàng, thì nàng biết ngay và luôn luôn “sẳn sàng”. Anh chàng thấy làm thích vì biết vợ mình thuộc lọai “rất nhạy”,nhưng vẫn có hơi thắc-mắc. Một hôm sau khi “gần”nàng xong,anh mới mĩm cười hỏi vợ tại sao nàng “nhạy” hay vậy? Nàng mới nhoẽn miệng bẻn lẻn nói:”Không dấu gì anh. Lúc còn bé em trèo lên cây mận hàng xóm,bị chủ nhà bắt gặp la đuổi, em nhảy gắp xuống đất ,vướn một nhánh cây làm rách cửa mình chảy máu. Mẹ em phải đem em vào cấp-cứu. Sau khi khám thấy màng trinh của em bị rách,bác-sĩ phòng cấp-cứu mới mời bác-sĩ Tai Mũi Họng. Ông nầy mới mổ lấy màng nhĩ lổ tai vá vô cửa mình em, do đó bây giờ em mới “nhạy” là vậy!

 
 
mission | staff | researches | announcements | events
Copyright 2007. ykhoahuehaingoai. All rights reserved