Thi hoa hậu.

 
 
 

Một cuộc thi hoa hậu mà tiêu chuẩn là chọn cô nào ngực lớn nhất.
Đến gần hồi kết cuộc, một cô mới vào xin thi.

Ban giám khảo: Người ta đã vào chung kết rồi bây giờ cô mới đòi vào dự thi, mà cô cở bao nhiêu mà đòi thi?

 -Thưa ban giám khảo em to bằng trái chanh.

Ban giám khảo phì cười: Người ta đã bằng trái buởi rồi mà còn bị loại, cô bằng trái chanh mà đòi thi với cữ.

-Thưa ban giám khảo, em chưa nói hết, trái chanh là mới cái… núm vú thôi.

Ban giám Khảo: !!!

 
 
mission | staff | researches | announcements | events
Copyright 2007. ykhoahuehaingoai. All rights reserved