Viagra.

 
 
 

Một cụ già 80 tuổi bảo vợ: Bà ơi, khoa học hiện đại họ mới chế ra một loại thuốc là Viagra, già như tôi vẫn còn xài được. Thôi bà ở nhà, tôi đi đến Bác sĩ xin toa thuốc.
     Bà vợ đòi đi theo: Ông đi tôi cũng đi.
     Ông bảo: Bà đi theo làm gì? Tôi đi một mình được rồi
     Bà trả lời: Tôi đi theo để xin Bác sĩ chích cho tôi một mủi thuốc ngừa phong đòn gánh
     Ông cụ: Để làm chi vậy?
     Bà cụ: Chứ đồ của ông để lâu không xài bây giờ xài lở tôi bị phong đòn gánh thì sao!!
L Đ T

 

 
 
mission | staff | researches | announcements | events
Copyright 2007. ykhoahuehaingoai. All rights reserved