Câu đối: "Con bò cạp cạp con bò cạp..."

 
 
 

Trong giờ sinh học, cô giáo đang giảng bài thì có hứng và ra 1 vế đối:
 
"Con bò cạp cạp con bò cạp, cạp đúng chỗ bò mà bò đúng chỗ cạp".
 
Một học sinh ấp úng, cô mời đứng dậy, cậu học trò đối:
 
"Thầy sinh vật vật cô sinh vật, vật đúng chỗ sinh mà sinh đúng chỗ vật".
 
Cô đỏ mặt tía tai, một học trò khác:
 
"Anh tiểu thương thương chị tiểu thương, thương đúng chỗ tiểu mà tiểu đúng chỗ thương".
 
Anh học trò khác thêm vào chút xíu:
 
"Anh cà phê cà chị cà phê, cà đúng chỗ phê mà phê đúng chỗ cà".

Các ACE có ai có được câu đối mô chỉnh và ... hoang hơn, thì xin đóng góp!

 
 
mission | staff | researches | announcements | events
Copyright 2007. ykhoahuehaingoai. All rights reserved