Chuyện phòng mạch

 
 
 

(Đã xãy ra ở Việt Nam.)

Sau khi khám bệnh cho một nữ bệnh nhân trẻ, Bác sĩ bảo với bệnh nhân:
- Cho tôi xin số điện thoại của cô để khi có kết quả xét nghiệm tôi sẽ gọi điện báo cho cô hay.
Cô gái trả lời:
- Dợ, hai ba bữa tém một bữa!
Bác sĩ lắc đầu:
- Không! chuyện tắm rữa của cô thì tôi không cần biết. Tôi chỉ cần số điện thọai của cô thôi!
Cô gái trả lời:
- Dợ, hai ba bữa tém một bữa!
Bác sĩ lắc đầu mạnh hơn:
- Cô tắm mấy ngày một lần, tôi không cần biết ... Tôi chỉ cần số điện thoại của cô.
Cô gái nói to hơn:
- Dợ! em đở núi, số của em lừa hai ba bữa tém một bữa
(237-817)

Vài ngày sau, bác sĩ hỏi nữ bệnh nhân tái khám trong phòng mạch:
-Tại sao tui kêu cho cô hòai không được? Cô đổi số điện thọai rồi sao?
Cô gái:
-Dợ, em đã đủi gùi, Bi giờ là sáu bữa, không tém, không tém!
(670-808)!
Bác sĩ:
-Chèn đét !!!

Tuần sau gặp lại, Bác sĩ phàn nàn:
- Vẫn không gọi cho cô được, thế là thế nào?
Cô gái:
- Dợ, tại thèng chồn em nớ kiu đủi. Bác sĩ thông kẻm, lèn ni là lèn cúi; không tém, một năm không tém.
(081-508)

Bác sĩ: Thôi thôi, nếu một năm không tắm thì cô đi ra dùm tui !

 

 
 
mission | staff | researches | announcements | events
Copyright 2007. ykhoahuehaingoai. All rights reserved