TRANG NHẠC VÀ TRUYỀN THANH (Audio Programs) của HAHYKHHN

 
 

Đôi lời giới thiệu của BBT: Hoàng Tín là út nam và Mimi (còn có tên là Khánh Nhung) là trưởng nữ của anh, chị Trần Đình Tùng.