TRANG NHẠC VÀ TRUYỀN THANH (Audio Programs) của HAHYKHHN

 
 

Đôi lời giới thiệu của BBT: Minh Khuê, thứ nữ của anh chị Hoàng Thế Định. “Kiếp Đi Hoang” đã được anh Định sáng tác vào năm 1969 qua câu thơ “Linh hồn tôi đã một kiếp đi hoang” của cố thi sĩ Huy Cận. Phần hoà âm của bản nhạc là do chính gia đình anh Định thực hiện.