TRANG NHẠC VÀ TRUYỀN THANH (Audio Programs) của HAHYKHHN

 
 

Đôi lời giới thiệu của BBT: Tôn Nữ Quý Hương và phu quân, Chu Mai, đều là thân hữu của HAHYKH. Cặp trai tài gái sắc này đã nhiều lần hiện diện trong Đại Hội YKH hải ngoại của chúng ta.