TRANG NHẠC VÀ TRUYỀN THANH (Audio Programs) của HAHYKHHN

 
 

Đôi lời giới thiệu của BĐH: Trân trọng giới thiệu qúy vị bản nhạc của Hoàng Thế Định qua giọng ca lạ lùng của Hoàng Đức Vĩnh Điền.