TRANG NHẠC VÀ TRUYỀN THANH (Audio Programs) của HAHYKHHN

 
 

Đôi lời giới thiệu của BĐH: Trân trọng giới thiệu qúy vị bản nhạc của Hoàng Thế Định qua ý thơ của Phước Vĩnh và giọng ca lạ lùng của Vĩnh Điền.