TRANG NHẠC VÀ TRUYỀN THANH (Audio Programs) của HAHYKHHN

 
 

Đôi lời giới thiệu của BBT: Đăng Phương chính là anh Nguyễn Đăng Tri, khóa 5/YKH. Anh đã sáng tác nhạc từ lâu, nhưng có lẽ nhiều hơn hẳn trong vòng 10 năm nay, từ ngày anh “một thân một ngựa sắc trên đường thiên lý”, và vì vậy nên cũng khó gặp anh.