TRANG NHẠC VÀ TRUYỀN THANH (Audio Programs) của HAHYKHHN

 
 

Đôi lời giới thiệu của BBT: “Thuyền và biển” đã được anh Định sáng tác dựa vào ý thơ của cố thi sĩ Xuân Quỳnh. Phần hoà âm của bản nhạc là do chính gia đình anh Định thực hiện.