Hội Ái Hữu Y Khoa Huế Hải Ngoại

 

H́nh ảnh tang lễ BS Nguyễn Thị Tinh Châu 6/8/2019 tại Oak Hill Funeral Home. San Jose, CA:

 

-         Phó nḥm Phan Chánh Đức YKH-12

  https://photos.app.goo.gl/iVgxKN292v8bvzQb9

 

-   Phó nḥm Vơ Văn Hạnh YKH-14

  https://photos.app.goo.gl/3HRjmFskPAr46bJt8

 

-         Video clip Bảo Tiên hát bài "Chia Tay", Lê Khắc Lân đệm guitar

  https://photos.app.goo.gl/7ZT8BwE6qyxEeJGb7

 

- Slideshow Tưởng Nhớ BS Tinh Châu:   https://youtu.be/HpcQNZvWOos

 

Trang nhà YKHHN