Xin chờ vài phút trong lúc chương trình upload. Cần có flash player để xem. Điều khiển dùng nút tròn. Bấm chuột vào mũi tên Đôi (double arrow) để xem Slide show. Bấm vào mũi tên Phải hoặc Trái để di chuyển hình tới hoặc lui.