Hội Ái Hữu Y Khoa Huế Hải Ngoại

 

Kính thưa quư Thầy Cô và quư ACE.

Hôm nay là ngày 23 tháng Chạp Giáp Ngọ 2014 âm lịch. Đúng gần 40 năm sau ngày niềm Nam bị cưỡng chiếm. Tuy bận rộn trên đất khách quê người nhưng người Việt tha hương vẫn giữ ǵn các truyền thống, phong tục như khi sống ở quê nhà. Một trong những đúc kết thành tụ cuối năm là bẩm báo với trời đất qua một bài sớ, văn phong b́nh dị, vui vẻ để giă từ năm cũ.

BBT xin giới thiệu lá Sớ Táo Quân của Tiểu Táo anh Nguyễn Thế Phước YKH-15

 

 

SỚ TÁO QUÂN

 

Muôn tâu Ngọc Đế,

Thần là Phước Thế,

Tiểu Táo Y khoa

Hội Cựu Huế xưa

Ở nơi đất khách,

Cuối năm cắp xách

Cỡi con chép già

Lên đây để mà

Tấu tŕnh việc Hội.

Thần xin chịu tội

Bởi tính lăng xăng

Hay chạy loăng quăng

Ham chơi, ỷ lại!

Tưởng ở Hải ngoại

Dễ mượn A pô lô

Ai ngờ ông Ô-

Bà-Má gạt phắt

Thần sợ quay quắt

Đành xài chép già

Đường sá th́ xa

Nên đành trễ năi

Ngọc Hoàng trăm bái

Tha cho Táo con

Để Táo lại hồn

Tấu tŕnh Ngài rơ!

Khải tấu Thánh quân

Bậc Đại hiền nhân

Thần xin kể lể

Năm ni vui thế!

Hội Cựu Y Khoa

Huế Cố Đô ta

Có Chủ tịch mới

Nhân mùa Đại hội

Ở Niu Dẹc Xi

Phê chuẩn ôn ni

Lên mần Chủ tịch

Moại người rất thích

V́ được người hiền

Tóc trắng như tiên

Họ Châu chính thị

Lam Sơn học sĩ

Ăn noái dịu dàng

Lại rất khiêm nhường

Lại có người thương

Là nàng Thanh Trúc

Khi xưa cùng học

Chung lớp Y khoa

Tính nết hiền ḥa

Rất chi đáng mến!

Thần xin kể tiếp

Đại hội vừa qua

Anh Cả chủ nhà

Đ́nh Thương Khóa một

Lại mời cho được

Anh Cần Khóa ba

Hai anh lăn ra

Làm hết moại việc

Cho dù rất mệt

Vẫn cứ tươi cười

Noái tếu quá trời

Vui, vui quá xá!

Người dự không ngạ

Kể tới trước tiên

Thầy Vận của miềng

Tuổi già sức yếu

Nhưng vẫn tinh anh

Kim cổ đều rành

Chuyện đời phân tích

Ai ai cũng thích

Rồi thầy cô Trường

Hai vị dễ thương

Trai Nam rể Huế

Noái năng ư nhị

Rồi tới hai vị

Thầy Châu Cô Trai

Hai bậc anh tài

Đứng đầu Viện Huế

Lại c̣n phải kể

Thầy Vĩnh Cô Soa

Tuổi th́ đă già

Nhưng vui với trẻ

Tuy không c̣n khỏe

Mà vẫn ráng đi

Kể tiếp nữa th́

Thầy Tự Sản khoa

Ăn noái mượt mà

Kiến thức rất rộng

Rồi c̣n vợ chồng

Thầy Chiểu Cô Tiên

Tính t́nh rất hiền

Lại rất nghệ sĩ

Lại thêm khách quư

Cô Đinh văn Tùng,

Cùng Cô Nam Anh

Vui với Hội ḿnh

Nên về tham dự

Nhiều Thầy Cô nữa

V́ nỗi đường xa

Hoặc v́ tuổi già

Nên không góp mặt

Thần xin tóm tắt

Thầy Phùng Hữu Chí

Thầy Vơ Đăng Đài

Thầy Lê Xuân Công

Cùng Thầy Nguyễn Bửu

Thầy Candella

Nếu mà nhớ ra

Chắc c̣n thêm nữa!

Kể lần kể lữa

Tới lớp đàn anh

Hạ thần chí thành

Phục anh Văn Thuận

Nghiêm trang rất mực

Nhưng lại thân t́nh

Thương các em ḿnh

Như thương ruột thịt

Nói không phải nịnh

Đáng mặt Trưởng Tràng

Kế tới là chàng

Đ́nh Thương lăng tử

Rất mực hào hoa

Chị Thanh Túy nhà

Bao sân Đại Hội

Chiều chồng khoải noái,

Chị tui “dễ xương”!

Cấy dôn một đường,

Thiệt là xứng cặp

Tiếc là không gặp

Bác Tô Đ́nh Đài

Đă hứa đi rồi

Tự nhiên hồi lại

Dù đường xa ngái

Bác Bảo cũng về

Thấy khoái chưa tề,

Vỗ tay một cái!

Noái rồi noái lại

Bác Thế bên Tây

Cũng về mấy ngày

Với bà đầm”thiệt”

Có cả bác Viên

Bác Đài có tiếc,

Chẳng gặp bạn bè?

Sang năm phải về

Cali phó hội!

Chừ th́ noái tới

Ôn mệ khóa hai

Có cặp danh tài

Chỗ mô cũng có

Danh-Tinh Châu đó

Ôn Danh hát hay

Mệ Châu mê tít

Mà chuyện trong Hội

Mệ lo gần hết

Tang Tế Quan Hôn

Mệ là linh hồn

Trong việc Nội vụ

C̣n có một cụ

Tra quá là tra

Nhưng ưa hát ca

Mần thơ, mần nhạc

Hay đàn, hay hát

Quả con nhà nghề

Anh Hoàng, Định Thế

Ở xứ Tampa

Chuyên cho cả nhà

Vả ăn nhớ Huế

Anh Hát tạ thế

Đă có chị thay

Nhóm họp liền tay

Làm món ăn Huế

Thần c̣n phải kể

Anh Đoàn Kim Phước

Anh Đoàn Triệu Huỳnh

Anh Ngô Trọng Thọ

Anh Nguyễn Hữu Hiên

Có mặt nhỡn tiền

Với anh Cần đó

Tiếc là không có

Anh Bùi hữu Út,

Anh Vơ văn Cầu

Anh Bùi xuân Định

Anh chị Sơn-Ngọc

Anh Vơ văn Đàn

Anh Trần Quư Trâm

Anh Hà Như Hỷ

Anh Lộc cũng thế

Không chịu lên chơi

Để gặp mọi người

Hâm lên t́nh bạn

Táo tui lạng quạng

Không nhớ anh Diêu

Miệt dưới có về?

Mà tui không gặp!

Chừ tui kể tiếp

Ông anh Bắc kỳ

Anh Thuần kỹ ghê

Lo việc chu đáo

Thiệt là xông xáo

Có mặt mọi nơi

Rồi thêm một người

Là anh Đăng Thiện

Tài tử vô song

Dễ thương vô cùng

Danh ca, cầm thủ

Vừa đàn, vừa hát

Lại vừa soạn nhạc

Khắp cả Paris

Nức tiếng một khi

Chỉ tiếc chuyến ni

Anh Sang vắng mặt

Anh Hoa không về

Thần v́ rất mê

Cho nên muốn nhắc

Tới tên một anh

Tướng người thanh thanh,

Một cây văn nghệ

Anh Bùi Cao Đệ

Anh Lang thi sĩ

Chuyến ni không về?

V́ răng rứa hè?

Để anh Văn Quảng

Với chị Tuyết Nga

Khi nhảy, khi ca

Tài hoa rất mực!

Một đôi sáng rực

Thi sĩ trung niên

Cùng với vợ hiền

Kẻ tung, người hứng

Quá chi là hay

Phục đôi sam này

Khang-Nam phu phụ!

Một đôi khác nữa

Gái sắc,trai tài

Lịch lăm, nói hay!

Là Cựu Chủ tịch

Tiên Thái họ Phan

Muôn kiếp t́nh lang

Mỹ Hoa tiên tử

Chuyến ni về dự

Có anh Bách già

Nổi tiếng ngày xưa

Khi chơi x́ phé

C̣n thêm nữa nhé

Anh Tuấn ở Pi Ây

Gần nên về đây

Thăm thầy thăm bạn

Tiếc rằng các bác

Ở bên Cali

Bác Sum, Bác Tri

Ngại đường xa ngái!

Nên chẳng thèm qua

Nhưng không sao mà

Sang năm sẽ gặp!

Nói thêm một cặp

Như Mỹ-Chỉnh Lê

Mời mọi người về

Boston dạ tiệc

Anh Vinh có biết

Anh Tịnh có hay

Không đi chuyến này

Là tiếc thiệt đó!

Điều đáng mừng rỡ:

Anh Hớn Dương Quang

Sức khỏe nay đang

Có cơ hồi phục

Thần lại nhớ lúc

Mới nhập Hội ta

Anh Chánh Hoàng gia

Lăng xê hết cỡ

Lại hay giúp đỡ

Thần thiệt ấm ḷng.

Hàng tháng lại trông

Lá thư anh viết

Thao thao bất tuyệt

Chuyện nước, chuyện nhà

Thiệt quá tài ba

Mấy ai b́ kịp!

Du ngoạn có dịp

Nhớ anh Minh Hùng.

Vợ con đi cùng

Anh lo chu đáo!

Nghĩ về mấy dạo

Dự bị Y Khoa

Ngác ngác ngơ ngơ,

Nhớ anh Tiễn Ngạc

Trước dạy A na tô

Nhớ xứ vạn hồ

Anh Vinh Hoàng Ngọc.

Lúc c̣n đi học

Nghe tiếng sư huynh

Cao Đẳng nhà ḿnh

Tài hoa hết cỡ

Những mong gặp gỡ

Tại Phố Lư Đa (Florida)

Nào ngờ tin qua

Anh đà vắn số!

Thần cũng muốn chộ

Anh Phác Vơ văn

Du lịch quanh năm

Sướng ơi là sướng!

Thần cũng rất thương

Anh chị Đại Lợi

Nhớ kỳ Đại hội

Lo cho mọi người

Nước uống-dễ thôi

Nhưng t́nh đầy ắp!

Thần lại được gặp

Anh Trọng Vũ văn

Meo rúp pho râm

Nhiều tin anh gởi.

Rồi lại nhớ tới

Chị Phạm Như Liên

Ái thê anh Vinh

Người hiền nhất Hội.

Kỳ công, phải nói

Anh Thịnh Nguyễn văn

Y học thường đăng

Nhiều bài giá trị.

Phải nhắc tới chị

Mệ Tôn nữ San

Có đôi tay vàng

Đ́ xai, cắt, cúp

Áo dài, áo cụt

Đẹp hết chỗ chê.

Kể thêm nữa tề

Văn Hùng hai vị

C̣n ai nữa hỉ

Anh Nguyễn Đ́nh Khôi

Anh Lê Cảnh Luận.

Rồi anh Bửu Phụng

Nghề c̣m piu tơ

Bao nhiêu văn thơ

Đưa lên trang Web

Do anh làm đẹp

Trau chuốt hẳn hoai.

Tài ơi, quá thể!

Thần lại nhớ đến

Anh Lê Đ́nh Thành

Người rất chân t́nh

Và rất văn nghệ

Và sao nhớ thế

Huynh Trưởng Nguyễn Đoàn

Một cây Hướng Đạo.

Nhớ về một dạo

Gặp anh Bá Tâm

Nhớ thư hoải thăm

Của anh Đức Lợi.

Lại nên nhắc tới

Anh Diệc Kiến Quân

Anh Lê Đức Tâm

Anh Lê Huy Định.

Nguyện cầu hương linh

Anh Hiền an nghỉ.

Anh Sơn ở Bỉ

Cũng hay bay về

Thăm bạn thăm bè

Một thời trai trẻ.

Nhắc tới mai Huế

Bá Luận rất ưa

Thú chơi thanh nhă

Như anh Minh đă

Mê chơi radio

Anh cũng c̣n lo

Trợ giúp em út

Lấy lại lai xần

Lại có bạn thân

Thu Giang cùng học,

Ông xă Đ́nh Cường

Ở bên xứ Úc

Mà nhớ tới lúc

Anh em gặp nhau

Uống say lạc lối!

Cũng cần nhắc tới

Anh Ngọc Thạch ḿnh

Phụ trách chương Tŕnh

Nghiên cứu khoa học

Đă gioải tim mạch

Phong thủy cũng rành

Hiếm người như anh

So sao cho lại!

Noái chi th́ noái

Phải nhớ đóng tiền

Cho Hội thường niên

Qua anh Chánh Đức!

Chịu chơi bậc nhứt

Anh Tôn Thất Miên

Nhớ bát thập niên

Bữa mô cũng nhậu

Chừ khi nhớ nhau

Biết khi mô gặp!

Lại thêm một cặp

Phúc Hậu-Văn Long

Ở Bê dăng xông

Rất là hạnh phúc.

Ḍm qua phây búc

Bác Trần Quư tui

Chụp bóng rất vui

Với bạn bè cũ.

Lại càng phục nữa

Web Tiếng sông Hương

Rất là dễ thương

Của bác Trọng Thảo

Rất chi hảo hảo

Bác Hiệp Niệu khoa

Đại hội vừa qua

Ngủ nhà Phan Tuấn

Thiệt là ấm cúng

Cái nghĩa kim giao

Mong ước hôm nào

Gặp hai đàn chị

Hương Giang Nguyễn thị

Chị Nguyễn Nam Vinh

Cho thỏa ước t́nh

Đồng môn tỷ đệ

Lại c̣n các chị

Ái Cầm, Kim Hoa

Kim Điền nữa nà

Ít khi thấy mặt

Thần rất thắc mắc

Chắc đợi kỳ này

Thần phải ra tay

Quyết mời cho được

Chừ mới kể tiếp

Tới Mệ Bảo Tiên

Bịnh tật liên miên

Mổ xong đă khỏe

Để lo văn nghệ

Đại hội tới đây.

Hảo hán một tay

Là anh Ḥa cụt.

Ḍm hiền như Bụt

Là anh Quang đen.

Đại gia một miền

Ca ca Vơ Hạnh

Realty rất mạnh

Tên goại Vihi.

Qua mấy năm ni

Là anh Trần Phúc.

Nhưng đáng phục nhứt

Anh Thuận Hồ Đăng

Người rất công bằng

Lại càng xông xáo

Kim Cang chánh đạo

Phiền năo chặt bay

Việc Hội ra tay

Chẳng nề gian khó

Việc chi cũng có

Khó chi cũng làm

Tính nết đàng hoàng

Mấy ai b́ kịp!

Thần xin kể tiếp

Anh Đức Nguyễn Thanh

Tính t́nh hiền lành,

Ít ăn ít noái

Có o em gái

Là Nguyễn Thanh Hương

Rất là dễ thương

Ai ai cũng mến

Rồi phải kể đến

O Nguyễn Mộng Hoa

Thục nữ, tuy là

Mà rất xông xáo!

Anh hùng chánh đạo

Đốc Lư văn Kim

Trượng nghĩa khinh tiền

Giúp người khốn khó

Thúy Hà là vợ

Hiền thục vô song

Cả hai vợ chồng

Chuyên làm việc tốt!

Rất hay ốt dột

Mệ Tôn thất Chương

Nhưng thiệt dễ thương

Và thường ít noái

O ni đẹp gái

Đích thị Hồng Nga.

Tính hay lo ra

Chàng Trần văn Diệp.

Lù ĺ lụt lịt

Phan Trí chơ ai!

Ưa noái dông dài

Là Ḥe văn Vơ.

Trốn mô không chộ

Dương Út Eo Lây

Anh Cát nữa này

Kêu hoài không được.

Thủ môn thuở trước

Quốc Khánh một thời.

Phương Lan-B́nh ơi

Chuyến ni ráng xuống

Để gặp bạn bè

Noái cho thỏa thuê

Thỏa ḷng mong nhớ!

Một anh chàng nữa

Mới dọn nhà qua

Công Tử Truồi là

Trần văn Thành đó

Saxo sư tổ

Là chú Đức Hoằng

Rất hay băn khoăn

Là Bạch công tử

Tính thêm một nữ

Là Châu Khánh Trang

Ấy, sếp của thần

To hơn Thánh Thượng

(Xin Ngài độ lượng

Cho tội hỗn hào

Thần nghĩ trên cao

Chắc Ngài …cũng rứa!)

Một o nữ nữa

Là Nguyễn Hồng Loan

Cũng một cô nàng

Ưa đi đây đó

Một anh chàng nhỏ

Như cái tô nô

Bào đệ ông to

Là Châu Minh Đức!

Anh chàng đương chức

Xê kế tà ri (secretary)

Tài gioải quá đi

Là Hồ Ngọc Ánh

Mặt mày rất bảnh

Tính nết đàng hoàng

Mấy năm lang thang

Mới về lại Mẽo!

Thần lại vừa kéo

Ở Căn ga ry

Lạc lâu quá đi

Về chơi với Hội

Chàng ni rất giỏi

Viết lách rất nhiều

Lư sự đủ điều

Phen ni nhờ được!

Cũng tên là Phước

Họ là Lê gia.

Hoa hậu Hội ta

Là o Lăm Thúy

Mỹ nhân chi mỹ

C̣n có Yến Châu

Bạn Lê Xuân Đào

Ở Gia Nă Đại

Lại thêm Hồng Khanh

Người rất nhiệt t́nh

Bạn bè khen lắm!

Lâu ni thấy vắng

Vĩnh Quư trên meo

V́ răng rứa hè?

Bặt tin bặt tức!

Mặt mày sáng quắc

Lư luận sâu xa

Sắc bén ấy là

Thư sinh Minh Lượng

C̣n nh́n qua tướng

Bạn Vơ Lâm Quang

Thấy mặt sáng choang

Thần thua xa lắc

Mà cũng thắc mắc

Bạn Đinh Công Cư

Học  hành xong chưa

Lâu ni thấy vắng?

Ngọc Cẩm mau mắn

Ở xứ Cao bồi

Nhan sắc tuyệt vời

Nấu ăn cũng gioải

Sau ngày Đại hội

Mời hết đàn anh

Về tới quán ḿnh

Hết ḷng chiêu đăi!

Ngoài ra c̣n phải

Kể o Đoan Trang

Rồi Hồ văn Bảo

Tài cao tuyệt hảo

Làm rề xi đăng

Ở miền Đông Bắc

Vừa qua lại gặp

Bạn cũ Ái Long

Chàng ni long đong

Lo làm nuôi vợ

Cùng ba con nhỏ

Kể thêm vô đó

Có chú Nguyễn Thanh

Viết lách rất rành

C̣n thêm o nữa

Là  Nguyễn Thu Trang

Rất chi gioải giang

Lấy liền ba x́ tép

Nhưng mà số kiếp

C̣n rất long đong

Nên c̣n nhong nhong

T́m nơi nội trú!

Nghe noái có chú

Tên Phan Cảnh Hưng

Học gioải tưng bừng

Sắp ra làm lại

Thần đây rất khoái

V́ thấy đàn em

Vừa gioải vừa hiền

Hơn Thần quá xá!

Coai lại mới nhớ

Kể thiếu quá nhiều

Tuế đa trí thiểu

Thôi đành kiểm tra

C̣n sót ai mà

Bổ sung chút nữa

Trước tiên Thần nhớ

Đoàn Yến Đại ca

Dáng dấp hào hoa

Hay ca, hay hát

Một Đại ca khác

Chuyên đi từ thiện

Ở khắp mọi miền

Anh Tôn Thất Hứa

Thần lại c̣n nhớ

Anh Lữ Đức Kỳ

Kêu thần chọc quê

T́m chim trật chỗ!

Một đàn anh nữa

Noái tếu thiệt vui

Gặp là mến rồi

Anh Nguyễn Tường Thụy.

Ở xứ chuột túi

C̣n Phú Hoàng Đ́nh

Trí óc thông minh

Lấy liền Tiến sĩ.

C̣n nhiều Bác sĩ,

Bảo Chủ đàn anh

Đắc Lưu nhà ḿnh,

Huy Hoàng cũng rứa!

Thần c̣n có nhớ

Văn Thịnh họ Ngô

Sacramento?

Chưa thấy vô Hội?

Có ai biết tới

Xin níu Thịnh giùm

Để Hội ḿnh đông

Ngày càng phát triển

Cũng cần phải kiện

Chú Ngô Quốc Hùng

Cứ măi thẹn thùng

Không chịu phó hội

Lại thêm một nỗi

Anh Phước Trần Đ́nh

Cứ măi lặng thinh

Không thấy lên tiếng!

Thần thật khiếm khuyết

Kể thiếu đai ca

Bá Dũng nhà ta

Có o con gái

Chữ nghĩa thiệt gioải

Lại rất hăng say

Giúp cả hai tay

Cho Ban Biên Tập

Sau khi thần viết

Bản lập bo này

Cũng phải gởi ngay

Ngọc Lan, o kiểm

Chỗ mô khiếm khuyết

Chính tả lung tung

Văn phạm lùng bùng

O th́ sửa tất!

Rồi c̣n thiếu mất

Anh Sửu họ Hầu,

Xứ cao bồi ngầu

Thần đành tạ lỗi.

C̣n thiếu quá đỗi

Cặp Phùng-Hoàng Hoa.

Anh Chân nữa nà

Anh Đào hữu Quốc

Chị Trần thị Vinh

Chị Trần Thiết Tranh

MC dạo nọ

Ở Nam Cali

Vừa mới tức th́

Lănh công việc Hội

Trời mưa lặn lội

Cùng anh Văn Quang,

Kim Dũng họ Hoàng

Đến thăm Thầy Quế

Thắm t́nh sư đệ

Cách biệt bấy lâu!

Cháu cụ Bội Châu

Anh Phan Thiệu Cát

Rồi chị Hải Lan

Anh Hồ Chung Tú

Anh Trần Đ́nh Tùng

Ngoài ra phải nhớ

Anh Diệc Chén Mừng

Anh Vơ An Dân

Anh Hoàng Tuấn Khải

Anh Lê văn Thái

Anh Bùi Thạch Thuần

Chị Trần Bích Thụy

Thần quá vô ư

Quên mất một anh

Bửu Thức là danh

Không xài thư điện

Không c̣m piu tơ

Viết bài đưa qua

Bằng thư bưu điện!

Anh Tôn thất Phước

Ngô sĩ Duy Linh

Mấy ông anh ḿnh

Thần chưa hề gặp

Anh Phạm Đ́nh Dương

Anh Lê Cảnh Hoạt

Chị Lê Minh Nguyệt

Khổng Lê Quỳnh Hoa

Ôi thiếu quá trời

C̣n biết bao người

Thần chưa nhớ đến!

Nhưng mà thần kiểm

Lập bo quá dài

Chắc phải ngưng rồi

Kẻo phiền Thánh Thượng

 

Tiện đây Thần muốn

Bẩm với Ngọc Hoàng

Hội đă sẵn sàng

Chuẩn bị Đại Hội

Tháng Bảy sắp tới

Tại Nam Cali

Thần đă nhớ ghi

Bao nhiêu công việc

Cần phải sắp xếp

Để cố hoàn thành

Cho anh em ḿnh

Được vui tham dự.

Làm người xa xứ

Thân phận bèo trôi

Tủi thân quá trời

May nhờ có Hội

Quy tụ đồng môn

Vui buồn sớm hôm

Có nơi chia sẻ.

Thần đây muốn kể

Những chuyện buồn vui

Để Ngài Ngự coi

Nhưng mà chẳng dám.

Nhiều chuyện Hội làm

Rất đáng quan tâm

Như chuyện nhớ ơn

Các cựu binh sĩ

Của Quân Đội Mỹ

Đă từng hy sinh

Cho đất nước ḿnh

Sá chi gian khổ.

Cũng như cứu khó

Cho Thương Phế Binh

Tàn phế thân h́nh

Trong thời chinh chiến

Hoặc là thăm viếng

Giúp đỡ đồng môn

Trong lúc gian nan

Thêm tinh thần sống.

Hoặc là chèo chống

Con thuyền Hội ta

Ngày càng mạnh ra

Ngày càng có ích!

Thần tuy chẳng thích

Nói chuyện dông dài

Nhưng phải tấu Ngài

Những ǵ phải tấu.

Lời quê thô lậu

Góp nhặt dông dài

Thưa đến cho Ngài

Có chi sai chạy

Lại Ngài mớ lạy

Tha thứ cho Thần

Chừ thần phải dông

Về nơi trần thế

Không th́ bắp vế

Thần phải tím bầm

Sư Tử Hà Đông

Tưởng thần đi bậy

Lạy Ngài trăm lạy

Cho thần bái bai

Về tới Trần ai

Thần xin đốt giấy

Cúng Ngài trăm món

Mà ở Thiên Đ́nh

Chắc là không có!

Có điều xin nhớ

Giấu kỹ Lệnh Bà

Kẻo mà t́m ra

Th́ Bà nghiến chết

He he thần biến

Thần tháo lui ngay

Xin hẹn tới ngày

Hăm ba tháng chạp

Thần lại có dịp

Triều kiến Ngọc Hoàng

Kể chuyện đàng hoàng

Về năm Dê núi.

Cho Ngài Ngự nghe

Chuyện chú Be he

Chừ thần xin kiếu

Vạn tuế Ngọc Hoàng

Thiên tuế Thánh Quân

Tiểu Táo vác thân

Lui về cố quận

Vạn tuế Thánh Hoàng

Vạn tuế Thánh Quân

Tiểu Táo đem thân

Lui về cố xứ!

 

Tiểu Táo Y Khoa Huế

Hải Ngoại.

Nguyễn Thế Phước YKH-15

 

Trang nha YKHHN