Hội Ái Hữu Y Khoa Huế Hải Ngoại

Lá Thư Chủ Tịch Giới Thiệu Ban Chấp Hành 2014-2016 

09-09-2014

Kính thưa Quư Thầy Cô,

Thưa ACE quư mến,

Trước hết cho tôi được cám ơn quư anh chị đă tận t́nh hướng dẫn và hỗ trợ cho tôi suốt một tháng vừa qua trong việc thành lập Ban Chấp Hành cho nhiệm kỳ mới.

Được cùng làm việc với anh chị mới cảm được cái T́nh thâm hậu mà anh chị dành cho trường Mẹ, luôn luôn muốn một Y Khoa Huế đoàn kết, phát triển vững mạnh trong t́nh đồng môn thân ái. Nhiều anh chị lớn đă kêu gọi và khuyến khích trẻ hóa  BCH. Không phải v́ quư anh chị ấy đă hoạt động quá lâu, đă đóng góp quá nhiều, hay đă quá mỏi mệt, nhưng v́ tấm ḷng hướng đến ngày mai, ước muốn các lớp trẻ tham dự tích cực hơn vào sinh hoạt, chuẩn bị cho việc lănh đạo một Hội Ái Hữu Y Khoa Huế tương lai đông đảo và hùng mạnh hơn nữa.

Hứng khởi bởi ư đẹp ấy, nhiều anh chị ở các lớp trẻ đă đáp lời một cách nhiệt t́nh, đă hoan hỷ và sốt sắng đảm nhận những vai tṛ được đề nghị. Anh Nguyễn Ngọc Thạch YKH 12, sẽ trách nhiệm tiểu ban Khoa Học và Y Học, là một tiểu ban khá mới trong BCH. Như tên gọi, tiểu ban này sẽ huy động trí tuệ của Y Khoa Huế  trong mục đích cập nhật và phổ biến các kiến thức Khoa học và Y học có liên hệ đến sinh hoạt của con người. Anh Bùi Văn Minh YKH 12, sẽ phụ trách một tiểu ban đặc biệt mới khác, có mục đích giúp đỡ, hướng dẫn các BS đồng môn vượt qua bước đầu khó khăn trên đường lấy lại bằng hành nghề trên đất mới. Các anh chị lớp trẻ như Nguyễn Văn Long YKH 13, Trần Hoàng Hoa YKH 13, Vơ Văn Hạnh YKH 14, Nguyễn Mộng Hoa YKH 15, Hồ Ngọc Ánh YKH 17, Hồ Văn Bảo YKH 26, Phan Cảnh Hưng YKH 29, đă sốt sắng đảm nhận những trách nhiệm đầy thách đố trong BCH mới. Tôi rất trân trọng những t́nh cảm và nỗ lực quư báu ấy. Với nhiệt t́nh, khả năng, uy tín sẵn có và sự hỗ trợ hết ḷng của quư anh chị trong BCH cũ, tôi có lư do để tin tưởng, quư anh chị trong BCH mới sẽ cùng tôi nỗ lực xây dựng và phát triển một Hội Ái Hữu Y Khoa Huế Hải Ngoại  ngày một vững mạnh hơn trên tinh thần Đoàn Kết, Tương Trợ, và Thân Ái.

Điều đáng cảm kích hơn nữa là, trong khi chuẩn bị cho Ban Chấp Hành mới được vững chăi, các anh chị trong các BCH cũ vẫn luôn sẵn sàng và hoan hỷ hỗ trợ cho các hoạt động của Hội và BCH nhiệm kỳ mới trong những ngày tháng sắp tới. Trong ư nghĩa ấy, cho phép tôi được cám ơn chị Nguyễn Tinh Châu YKH 2, dù đă đóng góp rất lâu, rất nhiều cho các BCH Hội trước đây, đă hoan hỷ ở lại giúp đỡ BCH mới một thời gian cho đến khi BCH này đủ vững chăi. Xin được cám ơn anh Vĩnh Chánh YKH 7, dù không c̣n là thành viên của BCH, nhưng anh luôn hoan hỷ giúp đỡ chúng tôi khi cần. Cũng xin được đặc biệt cám ơn anh Đồng Sĩ Nam YKH 5, anh là người điều hành vấn đề tài chánh cho Hội một cách minh bạch và rất hiệu quả trong gần hai thập niên qua, anh luôn sốt sắng tham gia vào hầu hết các quyết định của các BCH nhằm bảo đảm mọi sinh hoạt của Hội được thành công.

Cuối cùng, tôi cũng xin được thông báo một tin vui cùng quư anh chị là BCH mới sẽ được sự hỗ trợ bởi một Ban Cố Vấn gồm một số các anh chị nhiều kinh nghiệm và uy tín của Y Khoa Huế Hải Ngoại. Tuy không thuộc BCH để cùng tham dự các quyết định, nhưng như một lời cổ vơ cho tinh thần đoàn kết thân ái, các anh chị trong Ban Cố Vấn đă hoan hỷ và sốt sắng chấp nhận vai tṛ cố vấn cho BCH bất kỳ khi nào BCH cần đến.

Một lần nữa, tôi xin chân thành cám ơn ḷng nhiệt t́nh và nghĩa cử cao đẹp của quư anh chị khi hoan hỷ đảm nhận những trách nhiệm trong BCH nhiệm kỳ 2014-2016.

 

Thân mến,

Châu Lam Sơn.

CT Hội AHYKHHN

 

Orlando, Fl

 

 

 

 

THE MUTUAL ASSOCIATION OF HUE MEDICAL SCHOOL ALUMNI

 

http://www.ykhoahuehaingoai.com/images/YKHHN_Logo_sm.jpg

 

Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu Y Khoa Huế Hải Ngoại nhiệm kỳ 2014-2016

President:  Dr. Son L. Chau

VP – Organizing & Planning:  Dr. Cau V. Vo

VP – External Affairs:  Dr. Thuong Ledinh

VP – Internal Affairs:  Dr. Thuan D. Lai

VP – CME:  Dr. Phac V. Vo

Secretary:  Mr. Anh N. Ho

Treasurer:  Dr. Duc C. Phan

Dr. Nam S. Dong

Communications & Relations:  Dr. Phuoc T. Nguyen

Europe:  Dr. Long V. Nguyen

Canada:  Dr. San Tonnu

Australia:  Pending

USA:  Dr. Hanh V. Vo

USA:  Dr. MongHoa Nguyen

USA:  Mr. Thuan D. Ho

Licensing Assistance:  Dr. Minh V. Bui

Dr. Hung C. Phan

Dr. Bao V. Ho

Science & Medicine:  Dr. Thach N. Nguyen

Mutual Services:  Dr. TinhChau Nguyen

Dr. ThietTranh Tran

Dr. HoangHoa Tran

Press & Web Editors:  Dr. Hung V. Le

Dr. Tien Bao

Mr. Anh N. Ho

Mr. Thuan D. Ho

Entertainment:  Dr. De C. Bui

Dr. San Tonnu

Dr. Dinh T. Hoang

Dr. Quang L. Vo

 

 

BAN CỐ VẤN

Dr.

Yen Doan

Dr.

Bao Q Le

Dr.

Chinh V Le

Dr.

Hiep V Le

Dr.

Thuan V Nguyen

Dr.

Thai T Phan

Dr.

Ngac T Tran

Dr.

Sum T Tran

Dr.

Chanh Vinh