THIỆP MỜI

tham dự

Hội Ngộ 2015

 

 

 


 

Hội Ái Hữu Đại Học Y Khoa Huế

Trân Trọng Kính Mời

___________________

Tham dự Đại Hội thuờng niên 2015

Ngày thứ Sáu 31 tháng 7 năm 2015

Tại Royal Restaurant & Banquet.

9743 Bolsa Ave. Westminster, CA 92683

(714) 531-1408

Tiếp Tân bắt đầu vào lúc 5:00 PM.

Khai mạc 6:30 PM. Bế mạc 11:00 PM

Sự hiện diện cuả Quư vị là niềm vinh dự

cho tập thể Y Khoa Huế Hải Ngoại

Xin phúc đáp về Phan Chánh Đức,
5 Havre Court, Foothill Ranch, CA 92610.

Điện thoại: (949) 302-2101

Email: ducmai_2000@yahoo.com

 truớc ngày 4 tháng 7, 2015.

 

 

 

 


The Mutual Association of

Hue School of Medicine Alumni

 

requests the honor of your presence at

Our Annual Meeting Celebration

The party will be held on

Friday, July 31, 2015

at Royal Restaurant & Banquet.

9743 Bolsa Avenue

Westminster, CA 92683

(714) 531-1408

RSVP: Phan Chánh Đức, 5 Havre Court
Foothill Ranch, CA 92610.
Phone
: (949) 302-2101

Email: ducmai_2000@yahoo.com

before July 4, 2015

 

 

 

*****

 

 

                                                             

  Hội Ái Hữu Y Khoa Huế Hải Ngọai

Đại Hội Thường Niên 2015

(Tổ chức tại Orange County, California

từ ngày 31 tháng 7 đến ngày 5 tháng 8, năm 2015)

 

 

Phiếu Mời Tham Dự

 

Để Ban Chấp Hành có những tin tức cần thiết cho việc tổ chức, yêu cầu quư vị điền và đánh

dấu vào mẫu dưới đây rồi gửi mẫu đơn về:

 

Phan Chánh Đức, 5 Havre Court, Foothill Ranch, CA 92610

(949) 951-6743 (H) & (949) 302-2101 (C)

 

 

Xin vui ḷng hồi đáp trước ngày 4 tháng 7, 2015

 

Tên, Họ:…………………………………………………………………………

                    Thầy Cô   Thân Hữu   YKhoa Huế khóa…..

 Địa chỉ:…………………………………………………………………………...

          Phone :                                 Fax :                                 Email:

  

  1)  Đại Hội chính thức tại nhà hàng Royal Banquet, ngày 31 tháng 7 năm 2015   

   không tham dự               tham dự, số người…………….

                           0  $ 75 Vé      0  Ủng hộ  $ …………..

 

  2)  Thy Thy Dance, Thứ Bảy 8/1/2015,  từ 7:00PM-Khuya
      
          không tham dự                                       tham dự, số người……………

 

3)     Họp mặt Hậu Đại Hội, tư gia A/C Lại Đức Thuần, ngày 2 tháng 8 năm 2015, 9-12 noon

             không tham dự                             tham dự, số người……………

 

4)     Đi chơi Las Vegas - Grand Canyon, nếu có:

                  không tham dự                   tham dự, số người…………….