Họp mặt Tân Niên
Vài Hình Ảnh
Ghi Vội

 

 

 

 

 

 

 

  Khen Tặng Mệ Vĩnh Chánh  
 

Mệ Vĩnh Chánh của Hội Y ta
Từ tấm bé cho tới tuổi tra
Nguời trên, già ..trẻ, trai hay gái
Mệ đều trêu chọc, chẳng ai tha!

Chuyện đùa, chuyện thật, chuyện ba hoa
Quảng cáo dùm cho Viagara
Thuốc tiên Mệ nốc nguyên từng bụm
Ngại gì tẩu hoả với nhập ma !!

Việc công, việc Hội, Mệ xông pha
Khẩu hiền, tâm Phật, mấy năm qua
Chúc Mệ chu toàn ...xong việc Hội
Đấm lưng, rửa chén giúp "Chef" nhà . 

Lê Túy Lan

HÌnh như đây là thành phố nơi chị Túy Lan đang sống ở Hòa Lan.

 
 
 
Copyright 2007. ykhoahuehaingoai. All rights reserved