Họp mặt Tân Niên
Vài Hình Ảnh
Ghi Vội

 

 

 

 

 

 

 

  Sớ Táo Quân xuân Đinh Hợi của Y Khoa Huế Hải Ngoại - Táo Lê Văn Hùng 49 kính báo...  
 

Từ ngày Đại Hội đầu Thu
Hội YKH lu bu chẳng ngừng
Hoạn Thư chửi mắng Bàng Quyên
Bày mưu Tôn Tẩn giả điên tránh đời
Gió đưa cây cải về trời
Rau răm ở lại chịu lời đắng cay
Rượu buồn uống mãi không say
Điện thoại Vĩnh Chánh mấy ngày cúp luôn.
Sau cùng rồi cũng hoàn hồn
Lên internet viết luôn vài dòng:
“Trên trời mây trắng như bông,
ở giữa cánh đồng mông trắng như mây.
Cám ơn các bạn quý thầy
Tham dự Đại Hội đông vui quá trời
Thúc Sinh quen thói bốc rời
Phóng tiền còn phải chịu thua Minh Bùi…”

Khi không vạ gió tai bay
Chính em, chính chị nổ rền E mail
Người vào ta cũng xông theo
Lý Thông cũng có (nhưng) càng nhiều Thạch Sanh
Núi xanh ở tận NaUy
M mờ 19 nả liền mấy viên
Chấp Hành phải họp liên miên
Rốt lại cũng được tạm yên mọi bề
Trải qua một cuộc bể dâu
Group YKH lại về Yahoo
Lên chùa thấy Phật định tu
Hồ Đăng Thuận phải một phen hú hồn
Hoà bình trở lại party
Đồ ăn, thức nhắm tù tì nhậu chơi
Nam vô tửu (như) kỳ vô phong
Hữu phong phất đại, ủ tờ mọt gông…

Yahoo chỉ để e mail
Còn YKH phải cần Web site
Tức tốc survey trong ngoài
Các anh, các chị ngoài trong thuận liền
Phải làm cho đáng đồng tiền
Vẽ cảnh, phối trí nhờ anh Huỳnh Hùng*
Thuận, Ánh sẽ giúp tới cùng
Quý bạn (hãy) kiên nhẫn chờ ngày Web ra.

Ông tha mà bà chẳng tha
Buồm xuôi, gió lặng không qua tháng Mười
Sangsane cơn bảo chết người
Thổi qua xứ Quảng lụt chìm miền Trung
Mức độ tàn phá hải hùng
Trôi nhà bay cửa thật là thảm thương
Nhiểu điều phủ lấy giá gương
Thủ quỷ, Cứu tế đứng lên hô hào
Quyên góp giúp đở đồng bào
Mấy tuần đã quá chỉ tiêu mười ngàn
Thừa Thiên đã có Bình, Ngân
Đà Nẵng Diệu Ngọc phát tiền tận tay
Kịp thời cấp cứu mới hay
Ủy viên xã hội giỏi thay điều hành
Tinh Châu tuy phận nữ lưu
Mà lại đứng đầu Tứ Đại Pháp Vương
Bà Bà nay phải tha phương
Đi nuôi cháu ngoại mươi lần một năm.

Một cây làm chẳng nên non
Trăm cây chụm lại Hội còn vươn cao
Cuối Thu ra mắt Bản Tin
Hoan hô bạn trẻ vào ban chấp hành
Đăng Thuận, Ngọc Ánh, Bảo Tiên
Kẻ giúp kỷ thuật người rành thông tin
Tre già măng mọc đã đành
Hội mình măng mọc mà tre chưa già
Không tin (cứ) rờ thử Phác, Nam
Chắc hơn cán giáo, to bằng lồ ô
Viết thêm sợ quở hàm hồ
Xếp giấy cất bút (lên) xe thồ dông ngay
Thần bếp đừng có thày lay
Báo cáo chậm trể (chơ) biết tay Ngọc Hoàng.

 
 
Copyright 2007. ykhoahuehaingoai. All rights reserved