Ác mộng

 
 

Giật mình thức dậy nữa đêm
Tâm thần bấn loạn, lại thêm bồn chồn.
Ác mộng xẩy đến hết hồn
“Đầu rơi khỏi cổ, bị chôn thân trần”
Chôn cất chẳng có người thân
Bạn bè khiên xác chẳng cần tiển đưa.
Xẫy ra khoẳng khắc buổi trưa
Mọi việc xong cả, như chưa có gì!
Nhịp tim đập loạn, ly bì
Mồ hôi ướt đẩm như đi mưa dầm
Hay là đang ờ cõi âm!?
Đưa tay véo mạnh, than thầm đau ghê!
Bây giờ biết rỏ ta mê!
Và đang còn sống, lê thê trong tù.

         Nguyễn Đình Minh Hùng, # 7
* Nhớ đến những năm trong trại tù CS


 

 
 
mission | staff | researches | announcements | events
Copyright 2007. ykhoahuehaingoai. All rights reserved