Chi lạ qúa!

 
 

 

Bên bờ ngủ ngọn sầu đông,
Chiều buông chuông đổ nhớ người rứa thê
Sải tay quăng lưới gọi nàng,
Mà răng chỉ thấy một trời hư vô!

Nguyên Hân H.N.A.

 

 

 

 
 
mission | staff | researches | announcements | events
Copyright 2007. ykhoahuehaingoai. All rights reserved