Công viên Jekerdaal

 
 

Công-viên Jekerdaal,
Nằm giữa rừng cây cao,
Giòng sông êm-đềm chảy,
Theo tháng ngày trôi mau ...

Mùa Xuân ...hoa Anh-đào,
Một buổi sáng bên nhau,
Đôi nhân-tình tay nắm,
Bàn tính chuyện mai sau ...

Công-viên nhiều hoa tuơi,
Một đàn trẻ cuời vui,
Tung-tăng đùa trong nắng,
Đâu nghĩ -ngợi xa-xôi ...

Ông bà ngồi trông cháu,
Duới bóng một tàng cây,
Ông nhắc về dĩ -vãng,
Bà thiếp ngủ không hay ...

Quanh đây nhiều di-tích,
Đồn phòng -thủ ...lâu-đài ..
Bao binh-đoàn xâm-luợc,
Đến đây rồi ..chạy dài ...

Máu xuơng đổ đã nhiều,
Để giử đất thân-yêu,
Và mồ-hôi lao-động,
Xây nên đất mỹ -miều ..
.

Đâu phải chuyện mơ-mòng,
Đất nở hoa tưng-bừng,
Với tuơng-lai tuơi-sáng,
Và quá -khứ anh-hùng ...

Những đoàn quân phương xa,
Pháp ..Đức ...Tây ban Nha ...
Nguời Romeins vô-địch ,
Lần lượt đã đi qua ...

Mộng tranh bá ...đồ -vuơng,
Đời, còn ..đuợc, thua ...hơn ..
Ai công-hầu, khanh-tuớng ..??
Mong-manh như giọt sương !!!

Đời sinh ký, tử quy ,
Nguời ta đến rồi đi,
Chỉ có cây và cỏ,
Nghìn năm vẫn xanh rì ..!!!

Lạc buớc vào nơi đây,
Nhìn chim hót ...mây bay ...
Đời người thì quá ngắn,
Hãy tận -hưởng hôm nay .....

L.T.L.

 

 
 
mission | staff | researches | announcements | events
Copyright 2007. ykhoahuehaingoai. All rights reserved