Đêm giao thừa đốt lá.

 
 

* Cho Mạ, N.L., T., Th, và H.L.,
       để nhớ lại ngày nào ở PT... *

Đêm cuối năm không pháo, không hoa.
Xao xác vườn khuya gió rộng lùa.
Nhà ai nấu bánh hương đầy ngõ.
Nao nức lòng con ngỡ cốm nhà.

Không trăng, thiếu điện, nhà vắng cha.
Vườn đầy lá cũ rụng sang mùa.
Gom hết nghe con về góc nớ.
Mình đốt mà vui đón giao thừa.

Lấp loáng lửa khuya ngoạm lá khô.
Nhập nhòa soi ánh mắt ngây khờ,
Cháy đi bao lá ưu phiền cũ,
Và những ngày xanh lấm bụi mờ.

Xuân tới, bên đời lạc xứ xa,
Vắng pháo, khôn nguôi nỗi nhớ nhà,
Hoa tươi nay nở chờ ai đó,
Nhớ chuyện năm xưa, mắt lệ nhòa.

Hương Lan
Xuân Canh Thìn 2000

 

 
 
mission | staff | researches | announcements | events
Copyright 2007. ykhoahuehaingoai. All rights reserved