Đồng Khánh ngày xưa

 
 

 

     Răng mà cứ theo tui hoài rứa
     Cái ông ni mới dị chưa tề
     Sớm trưa chiều ba bửa đi về
     Đưa và đón mần chi không biết
     Ôi đôi mắt chi mà tha thiết
     Đừng có nhìn làm loạn bước tui đi!
     Là thư tình ông gởi làm chi?
     Cha mẹ biết rầy la tui chết!
     Ông tán tỉnh mần chi không biết
     Tui như ma như quỷ dưới âm ty
     Nói hoài lời hoa mỹ mần chi
     Tui còn nhỏ, chuyện tình răng biết được?
     Tội tui lắm! cách cho vài bước
     Đừng đi gần hai đứa song đôi
     Xa xa cho kẻo bạn tui cười
     Mai vô lớp cả trường dị nghị!
     Theo chi rứa răng mà không biết dị
     Thôi được rồi! Đưa lá thư đây!
     Mai tan trường đợi ở gốc cây
     Tui sẽ tới trả lời cho biết…

                                    Lưu Trần Nguyễn

 
 

 

 
 
mission | staff | researches | announcements | events
Copyright 2007. ykhoahuehaingoai. All rights reserved