Huế vàng phai

 
 

Dòng sông cũ đã mang theo vĩnh viễn
Tình yêu xưa kỷ niệm cũng hoang đường
Khi trở lại không còn chi hiển hiện
Dung nhan người phai sắc nhạt mùi hương

Và tất cả  bỗng dưng thành xa lạ
Cố đô câm âm vọng nổi mơ hồ
Em thửa nớ văn vê vành nón lá
Chừ anh buồn ngồi với bong bơ vơ

Bến Thừa Phủ ngày xưa em ngang đó
Con đò quen ẩn náu tận phương mô
Tà áo trắng không về qua cổ độ
Nghe vàng phai lá rụng giạt ven bờ

Thơ Dương Hoài Ninh, tức Phạm Dương

 

 
 
mission | staff | researches | announcements | events
Copyright 2007. ykhoahuehaingoai. All rights reserved