Tan tác

 
 

Sóng vỗ vào bờ đá
Nước tung lên tơi tả
Sóng vỗ vào đời ai
Tả tơi như chiếc lá

Sóng vỗ vào đời mẹ
Thời chiến tranh - tuổi trẻ
Trưởng thành thoát vào Nam
Vẫn quê hương xâu xé.

Sóng vỗ vào đầu cha
Rã từng mảnh xót xa
Giữa một mùa cải tạo
Vất thây tận rừng già.

Sóng vỗ vào đời anh
Người vợ lọt mắt xanh
Của một tên cán bộ
Con nheo nhóc cũng đành.

Sóng vỗ vào đời chị
chồng ngồi tù liên tu
Chị còng lưng cuốc đất
Trên một vùng kinh tế.

Sóng vỗ vào đời em
Chẳng còn chi êm đềm
Tuổi xanh đầy bóng tối
Bỏ xác lòng biển đem.

Sóng vỗ vào bờ đá
Bọt tung lên trắng xoá
Sóng vỗ vào đời ta
Đìu hiu bờ bến lạ.

Thơ của Dương Hoài Ninh, tức Phạm Dương

 

 
 
mission | staff | researches | announcements | events
Copyright 2007. ykhoahuehaingoai. All rights reserved