Thu lạc em

 
 

 

THU LẠC EM
  

Mùa gío thu về lạc mất em
Vàng rơi lả tả rớt bên thềm
Hè đi tràn ngập lòng lưu luyến
Thu đến bâng khuân dạ nhớ thêm
Có phải thuyền em không đậu bến
Hay là trần thế vắng người quen
Thu đừng quyến rủ em tôi nữa
Quyện ánh trăng tà tiếng nhạc đêm

Triều Phong Đặng Đức Bích

 

 
 
mission | staff | researches | announcements | events
Copyright 2007. ykhoahuehaingoai. All rights reserved