Tuổi Mây Ngàn

 
 

Màu thời gian gió xóa
Mắt mờ dấu chân chim
Đường trần, tình người lạ
Tri kỷ biết đâu tìm.

Thắp đuốc ngày soi lối
Chong đèn đối bóng đêm
Mưa giăng chiều sương khói
Nhạt nhòa khuất dấu em

Môi hồng đào ửng má
Áo lụa vàng thướt tha
Gót sen hương ngày cũ
Về đâu thời tuổi hoa…?

Tuyết trắng trời đông giá
Tóc mây bạc ngày qua
Đầu non trơ tuế nguyệt
Soi tình em, tình ta…

                   Hương Lan

 

 

 

 
 
mission | staff | researches | announcements | events
Copyright 2007. ykhoahuehaingoai. All rights reserved