Về Huế

 
 

Em về nắng cũng vàng thu,
Hắt hiu Huế cũng sương mù giáng xưa.
Tháng năm vọng tiếng chuông chùa,
Tháp đêm Thiên Mụ nghe mưa giọt buồn.
Em về đếm lại hoàng hôn,
Mở trang cổ tích, đọng hồn cỏ may.
Sông Hương trăng vẫn, trăng gầy
Bước chân Đại Nội vẫn đầy tịch liêu.
Lênh đênh riêng một bóng chiều,
Nghe như mây khói gợi nhiều xót xa.
Cõi người, người đã đi qua,
Cõi em, em bóng mây xa ngậm ngùi.
Ba mươi năm, nữa cuộc đời,
Huế ơi! vệt nắng bên trời đã phai.
                                    Thu 2005
Chính hiệu Tôn Nữ

 

 
 
mission | staff | researches | announcements | events
Copyright 2007. ykhoahuehaingoai. All rights reserved