Họp mặt Tân Niên
Vài Hình Ảnh
Ghi Vội

 

 

 

 

 

 

 

 

Trang Thơ

 
 

 

Vịnh Lũ Bán Nước

Hận thay lũ cọng bán non sông
Bán cả biên cương giống Lạc Hồng
Bán cả Trường Sa cùng lãnh hải
Bán luôn di sản của cha ông!
Nam Quan, mất ải đau lòng nước
Xót dạ Tam Thanh, ngẫm quặn lòng
Vun quét, vua Hùng công dựng nước
Phá tan, Hồ tặc bán non sông!!!

Tôn Thất Sang.

 
 
mission | staff | researches | announcements | events
Copyright 2007. ykhoahuehaingoai. All rights reserved