Về Chốn Cũ

 
 

Muôn dặm sang đây, xứ thái-bình

Qua bao chìm nổi, đuợc an-sinh

Quên đi !... giông-tố thời chinh-chiến !

Vẫn nhớ quê-huơng, chốn hữu-tình ...

Thế-cuộc quay cuồng cơn lốc bão

Vận nuớc lao-đao cuối thác-ghềnh !

Sẽ có một ngày về chốn cũ

Một ngày tuơi-sáng, nắng bình-minh ...

Lê Tuý Lan

 

 

 
 
mission | staff | researches | announcements | events
Copyright 2007. ykhoahuehaingoai. All rights reserved