Bầu Cử Tân Chủ Tịch nhiệm kỳ 2014-2016

 

 

I.            Lá Thư Chủ Tịch

 

Thưa Anh Chị Em hội viên,

Xin chào tất cả.

       Mùa Xuân đă thực sự trở lại trên mọi nẻo đường của đất nước tự do này và Hội Ái Hữu Y Khoa Huế Hải Ngoại cũng đang trên đà khởi sắc vươn theo.

       Để thi hành đúng theo Nội Quy của Hội được tu chính và áp dụng ngày 1 tháng 3 năm 2013; Ban Chấp Hành xin thông báo cùng toàn thể Anh Chị Em hội viên là một Ủy Ban Bầu Cử Tân Chủ Tịch cho nhiệm kỳ 2014-2016 đă được thành lập và tôi được hân hạnh thay mặt Anh Chị Em trong Ban Chấp Hành để giới thiệu các thành viên của Ủy Ban như sau:

       Trưởng ban :     BS Lại Đức Thuần
       Phụ tá     :     Hồ Đăng Thuận
       Ủy viên    :    BS Nguyễn Thị Tinh Châu
                            BS Đồng Sỹ Nam
                            BS Phan Chánh Đức
                            BS Bảo Tiên

       Giám sát   :   BS Nguyễn Đ́nh Khôi
                            BS Lê Văn Hiệp

       Đây là lần đầu tiên Hội Ái Hữu Y Khoa Huế Hải Ngoại có một cuộc công khai phổ thông đầu phiếu trong tinh thần tự do dân chủ và đây là cơ hội để hội viên trực tiếp tham dự góp phần vào việc định đoạt hướng đi tương lai của Hội.

       Bây giờ không c̣n là lúc "chắp tay đứng nh́n" như một người bàng quan, hay để chỉ trích và phê b́nh như một chính trị gia, mà đây là lúc các bạn chứng tỏ nhiệt t́nh để bồi đắp và xây dựng một hướng đi mới cho Hội. Xin các bạn mạnh dạn tích cực tham gia tranh cử hoặc đề cử một Tân Chủ Tịch, người sẽ đại diện cho tập thể Y Khoa Huế Hải Ngoại.

       Ủy Ban Bầu Cử sẽ ra thông cáo sau khi Anh Chị Em nhận được lá thư này.

       Xin chúc tất cả một ngày vui,
      

       BS. Phan Tiên Thái, Chủ Tịch

 

II.         Lá Thư Trưởng Ban Bầu Cử

Kính thưa quư Anh Chị Em,

·         Chiếu theo các điều 2, điều 3A-1-1, điều 3A-1-2, điều 6-2, 6-3 của Nội Quy Hội Ái Hữu Y Khoa Huế Hải Ngoại, (NQ)

http://www.ykhoahuehaingoai.com/m_tonchihoatdong.html

·         Chiếu theo điều 3A-1-3 của NQ,  Chủ Tịch đương nhiệm Phan Tiên Thái, sau 2 nhiệm kỳ liên tục đảm nhiệm chức vụ CT.

Chúng tôi Ban Bầu Cử (BBC) xin thay mặt BCH Hội thông báo cùng quư anh chị em là, lần đầu tiên trong lịch sử thành lập Hội, chúng ta sẽ tiến hành việc bầu cử một Chủ Tịch mới cho nhiệm kỳ 2014-2016 theo lối phổ thông đầu phiếu. Thể thức và thủ tục bầu cử như sau:

1/ Ứng Cử và Đề Cử:

·         Ứng Cử: Kể từ ngày 14 tháng 4 năm 2014, cho đến hết ngày 5 tháng 5 năm 2014, xin quư anh chị em HVHĐ nào cảm thấy ḿnh có thời gian và khả năng đóng góp vào sinh hoạt Hội, xin ghi danh ứng cử vào chức vụ lănh đạo Hội, một chức vụ nhiều thử thách nhưng cũng đầy vinh dự.

·         Đề Cử: Cũng trong cùng thời gian, xin quư anh chị em Hôi Viên Hoạt Động (HVHĐ- có tên trong Danh Sách đính kèm)  đề cử cho một hay nhiều vị mà quư anh chị em thấy có khả năng đảm đương chức vụ Chủ Tịch Hội.

·         Người Ứng Cử hay người Đề Cử nên có vài gịng về Ứng Viên như, khóa mấy YKH, có từng nhập ngũ hay kinh nghiệm sinh hoạt tập thể,  ngành nghề hiện tại…

·         Sau thời gian ấn định, sau ngày 5 tháng 5 năm 2014, nếu không có người ứng cử hoặc được đề cử cho việc phổ thông đầu phiếu, Ban Chấp Hành đương nhiệm sẽ đề cử, và nếu đương sự chấp thuận, chức vụ Chủ Tịch cho nhiệm kỳ 2014-2016 sẽ trở thành chính thức.

2/ Bầu cử:

·         Sau khi BBC đă có danh sách đề cử và ứng cử viên, và bắt đầu từ ngày  6 tháng 5 năm 2014, chấm dứt vào ngày 23 tháng 7 năm 2014, toàn thể HVHĐ sẽ tiến hành bỏ phiếu bầu cử theo lối phổ thông đầu phiếu.

 

·         Phiếu bầu sẽ được gửi đến cho BBC bằng email hoặc theo bưu điện:

 

1.      Nều bằng Email: BANBAUCU@yahoo.com

 

2.      Nếu qua đường bưu điện:

MAHSMA  c/o Nam Si Dong, M.D

14082 Magnolia St., Suite 111

Westminster, CA 92683

 

3.      Việc nhận phiếu bầu sẽ chấm dứt sau 11 giờ 59 phút của ngày qui định.

4.      BBC sẽ kiểm phiếu, kết toán, chuyển kết quả theo hướng dẫn của NQ cho Ban Chấp Hành và Chủ Tịch đương nhiệm.

 

·         Trong trường hợp chỉ có một ứng viên, được đề cử hay ứng cử, chức vụ Chủ Tịch sẽ được chính thức hóa với tối thiểu 30% số phiếu tín nhiệm của số hội viên tham dự bầu cử.

 

·         Trong trường hợp số phiếu các ứng cử viên bằng nhau, các ứng viên có số phiếu tương đương này sẽ đuợc bầu trực tiếp trong ngày Đại Hội thường niên bởi số Hội Viên Hoạt Động tham dự.

·         Kết quả bầu cử Chủ Tịch cho nhiệm kỳ 2014-2016 sẽ được chính thức công bố trong ngày Đại Hội YKHHN, New Jersey, 27 tháng 7 năm 2014.

3/ Thành phần Ban Bầu Cử:

Trưởng Ban: TTK BS Lại Đức Thuần

Phụ tá: Hồ Đăng Thuận

Các thành viên: BS Nguyễn Tinh Châu, BS Đồng Sĩ Nam, BS Phan Chánh Đức, BS Bảo Tiên

Giám Sát: BS Nguyễn Đ́nh Khôi, BS Lê Văn Hiệp

 

V́ sự phát triển và đoàn kết tốt đẹp của Hội, chúng tôi tha thiết kêu gọi quư anh chị em nhiệt t́nh tham gia sinh hoạt dân chủ đầy ư nghĩa này. Sự đóng góp của quư anh chị em không những nói lên ḷng thương yêu trường Mẹ, mà c̣n biểu lộ sự quan tâm sâu sắc đến tương lai bền vững của Hội Ái Hữu chúng ta.

 

Chân thành cám ơn quư anh chị em.

 

TM BBC,

BS. Lại Đức Thuần, Trưởng Ban