Đoàn Dự và bối cảnh địa lư trong Thiên long bát bộ-tiểu thuyết vơ hiệp của Kim Dung

 

Tác giả Kim Dung viết Thiên Long Bát bộ (TLBB) lấy bối cảnh lịch sử Trung hoa xảy ra vào thời Liêu-Tống-Tây hạ trước bộ Anh Hùng Xạ điêu nổi tiếng… khoảng hơn 100 năm thời... Mông cổ Thiết Mộc Chân mới nổi dậy - lập nên nhà Nguyên - lúc ấy Đại lư, Thổ phồn... Lâm áp (Chiêm thành)… c̣n tồn tại…

 

Đoàn Dự là có thật trong chính sử, một trong ba nhân vật chính của truyện, hai nhân vật kia Kiều Phong và Hư Trúc là hư cấu.

Đoàn Dự (1083 - 1176), c̣n có tên Đoàn Chính Nghiêm, Đoàn Ḥa Dự, Hiển Tông Tuyên Nhân Đế là một vị vua thứ 17 của Vương quốc Đại Lư, ở ngôi từ năm 1108 đến 1147.

 

 

 

Nước Đại lư (liên quan đến Đoàn Dự)

Muốn rơ nước Đại lư ta cần ngược lại lịch sử… Nước Nam Chiếu tồn tại chính thức từ 738-860 – Tổ tiên nữa là thời Tam quốc: Nam Man Mạch Hoạch với giai thoại Gia Cát Lượng “Bảy lần bắt Mạch Hoạch” - gồm nhiều người dân tộc (như người Bạch, Thái Trắng, Thái Đen, Thái Đỏ, Thổ, Nùng… người Miêu, Lô lô… tổ tiên những dân tộc Vân nam - Miến điện và thiểu số Việt bắc - Việt nam bây giờ).

 

Năm 902 một loạn  thần cướp ngôi lập nước là Đại Trường Ḥa và ba triều đại kế tiếp nhau  đă tồn tại sau khi Nam Chiếu bị suy vong cho đến khi Đoàn Tư B́nh chiếm được quyền hành năm 937 và thiết lập ra vương quốc Đại Lư, đa số là người Bạch đă từng tồn tại từ năm 937 cho đến năm 1253, nằm trong khu vực mà ngày nay là tỉnh Vân Nam, Quư Châu và tây nam tỉnh Tứ Xuyên của Cộng ḥa Nhân dân Trung Hoa (thủ phủ là Côn Minh), và một phần phía tây của Bắc Bộ Việt Nam. Sau đó bị tiêu diệt bởi Mông Kha nhà Nguyên (Mông Cổ) (1). Tuy nhiên, sự chống đối của họ Đoàn với Nhà Nguyên, và sau này là Nhà Minh chỉ thực sự chấm dứt vào cuối thế kỷ XIV. Theo Minh sử, khoảng niên hiệu Hồng Vũ của Minh Thái tổ Chu Nguyên Chương (1368-1398)(2), Đoàn Thế (hậu duệ họ Đoàn) bị bắt, Nhà Minh đổi nước làm phủ Đại Lư, đặt vệ quân và chỉ huy sứ ti, cho thuộc vào tỉnh Vân Nam.

 

Đại Lư là một quốc gia theo Phật giáo Mật tông (Acarya), từ vua tới dân đều sùng đạo, vua thường tại vị một thời gian rồi xuất gia làm sư.

Việt Nam thời đó tương ứng với triều Lư - Trần. Chúng ta nên biết khi Ngô Quyền dành độc lập năm 938 – nước Nam Chiếu hay Đại lư đă độc lập - sau khi đánh bại quân Nam Hán (Nam Hán không phải đời nhà Hán - Lưu Bang, Lưu Bị của thời Tam quốc, Việt Nam bị Đông Ngô cai trị, Đông Ngô tàn ác nên đến thời Lê Lợi vẫn c̣n gọi B́nh Ngô Đại cáo –  Nam Hán là hậu duệ  họ Lưu, thời Ngũ đại Thập quốc bên Trung hoa (907-960) và Ngô Quyền xưng vương lập nên triều Ngô (939-944) sau hơn 1000 năm Bắc thuộc… và kế đến là loạn Thập nhị sứ quân Đinh bộ Lĩnh (triều Đinh) thống nhất sơn hà và Lê Hoàn (Tiền Lê) lên thay… kế tiếp là Lư Công Uẫn lập nên triều Lư (1009-1225) hơn 200 năm.

Nước Đại lư và triều Lư (Việt nam lúc ấy quốc hiệu là Đại cồ Việt) đụng  độ năm 1012 thời Đoàn Tư B́nh tại biên giới Việt bắc, do một tù trưởng ly khai theo Đại lư định lập vương quốc riêng. Lư Thái Tổ sai hai hoàng tử đánh bại 2 vạn quân liên minh tù trưởng ly khai và Đại lư. Sau trận chiến này nhà Tống cũng kinh sợ nước ta không dám ḍm ngó và Đại lư lâm vào thế thủ. Sau đó đa số tù trưởng biên giới Việt Bắc liên minh với nhà Lư.

Trong lịch sử, nước Đại Lư nhiều lần xung đột với các vương triều Đại Việt, kết cục các cuộc xung đột này phần lớn là chiến thắng của Đại Việt. Lần cuối cùng quân Đại Lư xuất hiện trên lănh thổ Việt Nam là cuộc chiến giữa Nhà Trần với đế quốc Mông Cổ năm 1258, khi tướng Ngột Lương Hợp Thai mượn đường dẫn theo nhiều kị binh Đại Lư thâm nhập Đại Việt.

 

Nước Yên (liên quan Mộ Dung Phục):

Bắt nguồn từ Tiền Yên (337-370) trong Thập lục quốc cuối đời Tấn (sau Tam quốc Ngụy Thục Ngô 300 năm) là nhà nước đầu tiên dân tộc Tiên Ty - dân tộc này là hậu duệ người Sơn Nhung gốc Hung Nô nên tính hung dữ - nằm phía Đông bắc Trung quốc do họ Mộ Dung thành lập… qua bao thăng trầm - Hậu Yên (384-409), Nam Yên (398-410), Bắc Yên (409-436)… Quốc gia thời Mộ Dung Phục là Bắc Yên, Cha con Mộ Dung Bác và Mộ Dung Phục muốn khôi phục lại nước Yên nhưng không thành công, lịch sử không có nước Đại Yên, chỉ là tên gọi do Mộ Dung Phục “nổ” cho oai vậy thôi!

 

Nước Tây Hạ (Hư Trúc)

Tây Hạ (1038-1227) nằm ở tây bắc bộ nên sử sách chữ Hán gọi là  "Tây Hạ", nay thuộc tỉnh Tư Xuyên (Trung Quốc) do người Đảng Hạng - gốc người Khương có huyết thống với người Tiên Ty, ngoài ra c̣n có người Hán, người Hồi Cốt, người Thổ Phồn - Triều đại này  chính thức dựng nước năm 1083 chia ba chân vạc với Tống, Liêu… Sau đó nước Kim (Nữ Chân - ḍng họ Hoàng Nhan) tiêu diệt,Tây Hạ thần phục nước Kim…Thành Cát Tư Hăn nổi lên và Tây Hạ bị Mông Cổ tiêu diệt vào năm 1227.(3)

 

 

Nước Liêu (liên quan Kiều Phong)

Nước Liêu (907-1125) của dân tộc Khiết Đan, là một dân tộc thượng vơ, dũng mănh, (bắt nguồn từ một nhánh du mục Hung nô tự thời Bắc Ngụy - Xuân thu Chiến quốc) từng tồn tại ở Trung Á và Bắc Á. Liêu quốc kiểm soát phía bắc Trung Quốc hơn 100 năm. Sau khi bị người Nữ Chân (Kim) đánh bại, họ chuyển sang phía tây và giữ được tổ chức nhà nước, được sử Trung Quốc gọi là Tây Liêu, Tây Liêu tồn tại từ 1125 cho đến khi bị đế quốc Mông Cổ tiêu diệt vào năm 1218. Nếu tính từ khi lập quốc đến năm diệt vong kéo dài 315 năm.

Có rất nhiều giả thuyết về từ gốc tên gọi Khiết Đan. Từ Китай trong tiếng Nga, Cathay tiếng Anh, Catai tiếng Bồ Đào Nha, Catay Tây Ban Nha đều có nghĩa "Trung Quốc" và đều bắt nguồn từ tên gọi của dân tộc này (nay c̣n tên hăng máy bay Cathay Pacific - Ngày trứơc thế giới phương tây hay gọi Trung hoa - China là Cathay.)

Có thời kỳ Tây Liêu đô hộ Cao Ly (nam bắc Triều tiên bây giờ) sau đó Cao ly được phong vương chư hầu và và triều cống nước Liêu (1022), tương tự như các triều đại Trung quốc đối với Việt Nam.

Gia Luật Hồng Cơ, là nhân vật có thật trong chính sử, Kim Dung tiểu thuyết hóa là anh em kết nghĩa với Kiều Phong. Hồng Cơ là Liêu Đạo Tông (1032-1101), vị hoàng đế thứ tám của nhà Liêu trong lịch sử Trung Quốc, trị v́ được 46 năm.

Kiều Phong từ bỏ Cái bang về Liêu lúc khoảng 40 tuổi (khoảng năm 1070-1075), Anh ta hơn Đoàn Dự và Hư Trúc 20 tuổi, hai anh này khoảng 5X thế kỷ 11 (năm anh 20 em mới sinh ra đời!?)

 

Nước Thổ Phồn (liên quan Cưu Ma Trí)

Thổ Phồn, hay Thổ Phiên hoặc Thổ Phiền là âm Hán Việt của chữ Trung Quốc từ thời nhà Đường dùng để gọi một vương quốc từng thống trị Tây Tạng, khống chế gần như toàn bộ con đường tơ lụa suốt từ thế kỷ VI đến thế kỷ IX. Vương quốc này c̣n được gọi là Đế quốc Tây Tạng (tiếng Anh: Tibetan Empire, tiếng Pháp: Empire du Tibet) theo cách tiếp cận của giới học giả Tây phương. Nước này theo Phật giáo Mật tông (4)

Năm 877, những cuộc nổi loạn làm cho suy yếu. Thổ Phồn diệt vong… Dần dần, các vùng lănh thổ của Thổ Phồn bị sáp nhập vào Trung Quốc. Đến thời nhà Nguyên - Mông Cổ, vùng đất của vương quốc Thổ Phồn xưa tức Tây Tạng nằm dưới sự cai trị trực tiếp của triều đ́nh Nguyên rồi sau đó là nhà Minh cho đến hiện nay vẫn thuộc Trung quốc

 

 

Đ̣an Dự là vua đời thứ 8 tính từ Đoàn Tư B́nh. Năm 1147, thoái vị và xuất gia làm sư. Ông là vị quân chủ Đại Lư tại vị lâu nhất trong 39 năm. Con trai ông là Đoàn Chính Hưng (khác Đoàn Trí Hưng - cháu nội Đoàn Dự - Tuyên Tông Đế vị vua thứ 19, là nhân vật Đoàn Nam đế (5). Theo truyền thống ḍng họ, phụ vương ông là Đoàn Chính Thuần thoái vị nhường ngôi cho ông và xuất gia làm sư năm 1108. Đoàn Dự kế vị và trở thành Hiến Tông Tuyên Nhân Đế, đó là theo chính sử.

 

Hư cấu Kim Dung trong TLBB: Đoàn Chính Thuần bị giết bởi Mộ Dung Phục và Đoàn Dự được Đoàn Chính Minh (đương kim Hoàng đế - anh trai Đoàn Chính Thuần) truyền ngôi. Đoàn Dự không phải con Đoàn Chính Thuần mà là con Đoàn Diên Khánh cũng trong ḍng tộc họ Đoàn ly khai đ̣i lại ngai vàng. Trong một lần dan díu với Bạch Thư Phụng, vợ Đoàn Chính Thuần sinh ra Đoàn Dự. Kim Dung sáng tạo đoạn này để Đoàn Dự yên ổn làm vua không ai tranh dành ngôi báu và lấy các mỹ nhân con gái Đoàn Chính Thuần làm vợ không mang tội loạn luân.

Đoàn Dự, vương tử nước Đại Lư, thấm nhuần Nho học và Phật học, rời Vân Nam, trong truyện không nói lư do, gần đây trong một kịch bản phim kiếm hiệp v́ do ép lấy vợ nên chàng bỏ đi, phiêu bạt đến Cung Kiếm hồ, núi Vô Lượng. Tại đây, chàng gặp hoạn nạn, phải trốn xuống hồ, bị thác nước cuốn vào trong một thạch thất. Nh́n thấy một pho tượng tạc h́nh một thiếu nữ, Đoàn Dự say mê ngay… Đoàn Dự gọi pho tượng đẹp ấy là “Thần tiên nương tử” (Thần tiên tỉ tỉ) và đối với pho tượng ấy chàng ngàn lần hâm mộ, kính ngưỡng … và sau này chàng thấy mẹ con Vương Ngữ Yên, và bức tranh của Vô Nhai Tử thầm yêu sư muội có nét giống Thần Tiên Tỉ tỉ…

Chàng lạy pho tượng ngọc và càng lạy th́ phía dưới chân chuyển động, để lộ một “cơ quan” bí mật có những mũi tên “sát thủ tự động” bắn bay qua đầu. Ba mũi tên này là nếu ai bộp chộp, sàm sỡ đứng cởi áo pho tượng th́ sẽ bị giết ngay trước khi kịp hiểu ra những vơ công bí mật trong thạch thất. Đoàn Dự không mạo phạm pho tượng, không ham vơ công, kính ngưỡng say mê nhan sắc của pho tượng nên vượt qua được bẫy chết người ấy. Đoàn Dự lấy đươc nhiều sách chỉ dẫn vơ công nhưng chàng chỉ học một môn công phu là Lăng Ba vi bộ, đây là môn khinh thân… chạy trốn kẻ địch. Sau này nhờ có Lăng Ba vi bộ, Đoàn Dự thoát được nhiều t́nh huống nguy hiểm trong truyện theo hư cấu của Kim Dung.

Đoàn Dự say mê Vương Ngữ Yên v́ t́m thấy ở Vương Ngữ Yên những đường nét dịu dàng của “Thần tiên nương tử”. Lúc đầu Vương Ngữ Yên xem Đoàn Dự như một anh chàng si t́nh ngốc ngếch; nàng chỉ yêu biểu ca Mộ Dung Phục của cô. Nhưng cô đi đến đâu, Đoàn Dự vẫn lẽo đẽo đi theo “Vương cô nương, nếu có việc nguy nan, xin cho tiểu sinh cơng cô nương chạy trốn nhé.” Trong những cuộc phiêu lưu với Vương Ngữ Yên cơ duyên kết nghĩa anh em với bang chủ cái bang Kiều Phong và cung chủ cung Linh Thứu Hư Trúc.

Sau khi Đoàn Chính Minh truyền ngôi, Đoàn Dự lên ngôi hoàng đế nước Đại Lư. Đoàn Dự có ba người vợ gồm: Vương Ngữ Yên, Chung Linh và Mộc Uyển Thanh. Theo nguyên tác ban đầu th́ lập Vương Ngữ Yên lên làm hoàng hậu, nhưng trong lần sửa đổi mới nhất của Kim Dung vào năm 2012, Mộc Uyển Thanh là người con gái chàng yêu nhất nên đă quyết định kết hôn và lập làm hoàng hậu, Chung Linh làm phi tần… sống một cuộc đời an lạc. C̣n Vương Ngữ Yên, là h́nh bóng của Thần tiên tỉ tỉ. Đoàn Dự để cô ra đi chăm sóc cho Mộ Dung Phục… đang bị Tâm thần phân liệt… hoang tưởng là Hoàng đế Đại Yên (Vương Ngữ Yên và Mộ Dung Phục là anh em cô cậu hay bạn d́ – nàng gọi là biểu ca - theo thời ấy vẫn hôn nhân với nhau được, xă hội chấp nhận).

Đoàn Dự được Kim Dung xây dựng là nhân vật biểu tượng của T́nh yêu chung thủy và T́nh bạn trong sáng,

Ngay những ngày đầu rời bỏ Hoàng cung, chàng đă gặp Chung Linh, khi bị nạn, chàng không bao giờ có ư nghĩ bỏ rơi và giữ lời hứa cứu nàng. Sau này khi gặp Mộc Uyển Thanh và Vương Ngữ Yên chàng cũng không tiếc ǵ thân xác có thể hy sinh mạng sống bảo vệ nàng bao phen và cuối cùng quên biểu ca Mộ Dung Phục để ngă về chàng.

Khi gặp Mộc Uyển Thanh con gái “ngoài luồng” xinh đẹp của… Đoàn Chính Thuần, và nàng sẽ lấy làm chồng nếu ai thấy khuôn mặt thật của nàng lúc ấy đang đeo mạng che mặt. Đoàn Dự đă thấy mặt thật của nàng nên nàng xem như là chồng. Trong lúc bị Đoàn Diên Khánh nhốt cả hai trong mật thất và cho uống thuốc kích dục làm chuyện loạn luân (để xấu mặt Đoàn hoàng gia - lúc ấy Đoàn Diên Khánh chưa biết Đoàn Dự là con ḿnh), nhưng Đoàn Dự đă kềm chế vượt qua kiếp nạn này với T́nh yêu trong sáng và bản chất Phật gia của ḿnh.

Đoạn cuối dù bao đau buồn v́ cha mẹ chết và vừa mới lên ngôi vua, chàng vẫn tham gia vào sinh ra tử cùng Hư Trúc và quần hùng giải cứu đại ca Kiều Phong v́ T́nh bạn cao cả.

Đoàn Dự là người dân tộc Bạch… không có dữ liệu chắc chắn về năm sinh năm mất.  Kim Dung có lẽ hư cấu Đoàn Dự là dân tộc Thái trắng đúng hơn (hậu duệ bây giờ c̣n ở Việt bắc) và cũng không ai thử ADN để chứng minh… nhưng phù hợp với ngoại h́nh trắng trẻo đẹp trai như trong truyện và hiền lương do bản chất Phật gia của họ Đoàn Đại lư.

 

Lê Quang Thông

(lequangthong53@gmail.com)

 

Chú thích

(1) Mông Kha là Hốt Tất Liệt, - cháu nội Thành cát Tư hăn, con trai Đà lôi anh em kết nghĩa với Quách Tĩnh (nhân vật hư cấu) trong bộ Anh Hùng Xạ điêu.

(2) Chu Nguyên Chương: tức Minh Thái Tổ trong bộ Ỷ thiên đồ long kư; Kim Dung hư cấu ban đầu là nhân vật trong Minh giáo, sau lập mưu loại bỏ Trương Vô kỵ là giáo chủ và đánh bại nhà Nguyên lập nên nhà Minh.

(3) Trong bộ Anh Hùng Xạ điêu. Kim Dung hư cấu Hoàng Dung giúp Quách Tĩnh thu phục bằng cách nhảy dù trên núi băng cao vào thành Tây Hạ.

(4) Phật giáo Mật tông: là pháp môn bắt nguồn từ sự kết hợp giữa Ấn Độ giáo và Phật giáo Đại thừa, được h́nh thànhvào khoảng thế kỷ 5, 6 tại Ấn Độ. Mật Tông c̣n được gọi là Mật giáo, có liên quan đến phép tu bí mật của Phật giáo “bắt ấn” và “niệm chú”, đến nay c̣n lưu truyền câu chú “Án ma ni bát di hồng” từ Phật giáo Mật tông.

(5)  Đoàn Nam đế - Đoàn Trí Hưng - cháu nội Đoàn Dự được Kim Dung tiểu thuyết hóa, trở thành một nhân vật trong Xạ điêu tam bộ khúc, xếp vào Thiên hạ ngũ tuyệt (Vơ lâm Ngũ Bá) với ngoại hiệu là Nam đế tức là một trong 5 nhân vật có vơ công cao bậc nhất 4 người kia là Trung Thần thông Vương Trùng Dương, Bắc Cái Hồng Thất công,Tây độc Âu dương Phong, Đông tà Hoàng dược sư trong bộ Anh hùng xạ điêu, qua bộ Thần điêu Đại Hiệp 3 người đă mất được thay là Châu bá Thông, Bắc hiệp Quách Tĩnh,Tây cuồng Dương Quá; Nam đế và Đông tà c̣n sống.

 

 

      *Trở về mục lục 99Độ:  http://ykhoahuehaingoai.com/99do/99doIndex.htm